berry
04.03.08,16:15
Pekný deň na porade sa tu toho už popísalo veľa o skončení pracovného pomeru dohodou, ale aj tak mám stále veľa otázok.
Môže dať zamestnanec žiadosť o ukončení pracovného pomeru dohodou? Lebo v zákone §60 ods.3 je napísane že jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi. Ak som to správne pochopila, tak to môže dať iba zamestnávateľ.
Alebo žiadosť o túto dohodu vystaví zamestnanec a dohodu mu dá zamestnávateľ?
A ako by malo takéto tlačivo vyzerať ? Nemôžete mi napísať čo by som tam asi mala napísať?
Ďakujem veľmi pekne
veronika2308
04.03.08,16:35
Zamestnanec môže dať žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou, k určitému dňu, rovnako ako zamestnávateľ. Dohoda je platná ak s ňou druhá strana súhlasí.
Dohoda by mala obsahovať: Názov (dohoda o skončení PP), zamestnávateľa-názov, sídlo,... , údaje o zamestnancovi(meno, adresa, rodné č.,...), dátum, kedy sa PP končí, podpisy oboch strán a ak zamestnanec požaduje, tak aj dôvody skončenia PP, alebo aj vtedy ak sa PP skončil z dôvodov organizačných zmien. A samozrejme miesto a dátum.