ingi
21.03.05,14:05
Pekný deň,


robím manželovi DP FO a neviem si rady:

- je spoločníkom s.r.o., mal príjmy iba zo ZČ, potvrdenie mám,
- súčasne si platil ako dobrovoľný platiteľ SP (príjmy spoločníkov
nepodliehajú tejto povinnosti)

Čítala som, že si spoločníci môžu tieto sumy odvodov uplatniť v DP, k čomu mám tri otázky:

1) z ktorého § ZDP táto možnosť vyplýva (nič také tam nenachádzam),

2) ak je to pravda, kam v DP sa toto zaplatené poistné uvádza,

3) ako ho zdokladovať (ban.výpisy, iné).

Ďakujem za odpovede.