fasia
04.03.08,20:20
Mám jednu klientku. Tá prišla na mňa z dotazom, či môže za ňu zamestnávateľ platiť životné poistenie s kapitálovou zložkou s tým, že by to radi zohľadnili v nákladoch firmy ako odmenu štatutárnemu zástupcovi, keďže je aj konateľkou uvedenej firmy.
Viete mi poradiť akú formu by mala mať takáto dohoda?
Bude takýto príjem príjmom zo závislej činnosti u nej ako zamestnanca-konateľa.... ?
Aké odvody a kam sa platia z takéhoto druhu príjmu?
Chobot
05.03.08,11:49
Mám jednu klientku. Tá prišla na mňa z dotazom, či môže za ňu zamestnávateľ platiť životné poistenie s kapitálovou zložkou s tým, že by to radi zohľadnili v nákladoch firmy ako odmenu štatutárnemu zástupcovi, keďže je aj konateľkou uvedenej firmy.
Viete mi poradiť akú formu by mala mať takáto dohoda?
Bude takýto príjem príjmom zo závislej činnosti u nej ako zamestnanca-konateľa.... ?
Aké odvody a kam sa platia z takéhoto druhu príjmu?

Bol by to ako zamestnanecký benefit, ktorý treba riadne zdaniť (neviem, ako sa z toho odvádzajú odvody, treba si vyhľadať v nejakej inej téme, kde sa píše o zamestnaneckých benefitoch a odvodoch). Pre firmu ale takýto výdavok nebude daňovo uznateľný, preto sa mi to javí dosť nevýhodné.

Jednoduchšie by bolo, navýšiť jej odmenu o sumu poistného, nech si to platí sama a viesť to ako mzdové náklady.