tomas5
04.03.08,21:29
Dobrý deň.
Mám otázku a žiadam o poradu.

Pracujem v jednej firme už takmer 2 roky. Zamestnávateľ mne a všetkým zamestnancom firmy oznámil ešte v januári tohoto roku, že prevádzka sa celkom ruší koncom júna 2008 a dodal, že nech nepočítame s odstupným, že nám odstupné nevyplatí a ani nieje povinný, že všetkým nájde iné zamestnanie. Je zamestnávateľ povinný dať výpoveď písomnou formou do konca marca, tak aby trojmesačná výpovedná lehota začala plynúť od 1.4.2008 ? Je na základe rušenia prevádzky povinný vyplatiť odstupné pri trojmesačnej výpovednej doby? Teda výpovedná doba začne plynúť 1.4.2008 do 30.6.2008. Mám po tomto nárok na odstupné? 2 - 3 mesačné?
Je zamestnávateľ povinný preplatiť celú dovolenku (mam nárok na 25 dní za rok), alebo len na tú časť dovolenky na ktorú mi vznikne nárok do 30.6.2008 teda pomernú časť?
Ďalej čo sa týka odstupného, tak nám pohrozil, že kto odíde skôr, alebo sa bude dožadovať odstupného, tak nám dá zaplatiť celé manko a tým bude odstupné vyriešene a to nemám ani uzavretú - podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti. Ak mi zamestnávateľ nájde inde zamestnanie, môžem ho odmietnuť a aj tak by mi musel vyplatiť odstupné?
Ďakujem.
Chobot
05.03.08,16:03
Strašne veľ otázok, skúsim zodpovedať aspoň časť z nich:


Dobrý deň.
Mám otázku a žiadam o poradu.

Pracujem v jednej firme už takmer 2 roky. Zamestnávateľ mne a všetkým zamestnancom firmy oznámil ešte v januári tohoto roku, že prevádzka sa celkom ruší koncom júna 2008 a dodal, že nech nepočítame s odstupným, že nám odstupné nevyplatí a ani nieje povinný, že všetkým nájde iné zamestnanie. Je zamestnávateľ povinný dať výpoveď písomnou formou do konca marca, tak aby trojmesačná výpovedná lehota začala plynúť od 1.4.2008 ?

Je to jedno, kedy vám dá výpoveď. Jednoducho v prvý deň nasledujúceho mesiaca začne plynúť výpovedná doba (VD), počas ktorej vám musí platiť mzdu alebo náhradu.


Je na základe rušenia prevádzky povinný vyplatiť odstupné pri trojmesačnej výpovednej doby? Teda výpovedná doba začne plynúť 1.4.2008 do 30.6.2008. Mám po tomto nárok na odstupné?

Prečo si myslíš, že máš 3 mesačnú VD? Máte to v pracovnej zmluve? Ak nie, tak je VD 2 mesiace. V prípae výpovede z dôvodu rušenia prevádzky máš nárok na VD aj odstupné, teda oboje.


2 - 3 mesačné?

Keďže si vo firme robil len 2 roky, bude odstupné 2 mesačné.


Je zamestnávateľ povinný preplatiť celú dovolenku (mam nárok na 25 dní za rok), alebo len na tú časť dovolenky na ktorú mi vznikne nárok do 30.6.2008 teda pomernú časť?

Len pomernú časť, na ktorú ti vznikol nárok. Ak PP skončí 1.6., tak bude mať nárok na alikvótnu časť dovolenky, teda 5/12.


Ďalej čo sa týka odstupného, tak nám pohrozil, že kto odíde skôr, alebo sa bude dožadovať odstupného, tak nám dá zaplatiť celé manko a tým bude odstupné vyriešene a to nemám ani uzavretú - podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti.

Tomuto nechápem, čo chce zaplatiť. Ako vie, že je manko. Ak nemáš hm. zodpovednosť, nemusíš platiť náhradu škody.


Ak mi zamestnávateľ nájde inde zamestnanie, môžem ho odmietnuť a aj tak by mi musel vyplatiť odstupné?
Ďakujem.

Je jedno, či nájde iné zamestnanie, odstupné je povinný vyplatiť. Jedine, keby firmu prevzala iná firma spolu s prevádzkou aj zamestnancami, vtedy by ste pokračovali v práci, len majiteľ firmy by sa zmenil
tomas5
08.03.08,10:26
Strašne veľ otázok, skúsim zodpovedať aspoň časť z nich:Je to jedno, kedy vám dá výpoveď. Jednoducho v prvý deň nasledujúceho mesiaca začne plynúť výpovedná doba (VD), počas ktorej vám musí platiť mzdu alebo náhradu.Prečo si myslíš, že máš 3 mesačnú VD? Máte to v pracovnej zmluve? Ak nie, tak je VD 2 mesiace. V prípae výpovede z dôvodu rušenia prevádzky máš nárok na VD aj odstupné, teda oboje.


Ano mame to v pracovnej zmluve: Pracovný pomer môže firma..... aj pracovník rozviazať len písomnou formou pri dodržiavaní trojmesačnej výpovednej doby.


Keďže si vo firme robil len 2 roky, bude odstupné 2 mesačné.


Aj napriek tomu ,že podla pracovnej zmluvy je vypovedná doba 3 mesiace ?Len pomernú časť, na ktorú ti vznikol nárok. Ak PP skončí 1.6., tak bude mať nárok na alikvótnu časť dovolenky, teda 5/12.Tomuto nechápem, čo chce zaplatiť. Ako vie, že je manko. Ak nemáš hm. zodpovednosť, nemusíš platiť náhradu škody.


Pretože: Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume priemerného zárobku tohto zamestnanca za jeden mesiac, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná. "V pracovnej zmluve žiadna takáto dohoda nieje a nemam ani uzavretú dohodu o hm. zodpovednosti, lenže zamestnavatel si môže urobiť podľa svojho, porušovanie zákonov preňho asi nieje žiaden problem. Každý mesiac sa robia inventúry v obchode a vždy niečo chýba a niekedy je toho dosť. Napr. ludia v obchodoch kradnú a zamestnanci to musia zaplatiť ak sa ukradnutý tovar nedá vykompenzovať u dodavateľov.


Je jedno, či nájde iné zamestnanie, odstupné je povinný vyplatiť. Jedine, keby firmu prevzala iná firma spolu s prevádzkou aj zamestnancami, vtedy by ste pokračovali v práci, len majiteľ firmy by sa zmenil

Vraj nam ponukne pracovné miesta v iných obchodoch.
pravnicka
08.03.08,14:19
Nárok na odstupné más podľa § 76 ZP.
Zamestnávateľ koná v rozpore so zákonom ak sa vám vyhráža zaplatením manka, ak odídete ešte počas výpovednej doby. Podľa § 62 odsek 3 ZP má právo len na náhradu škody vo výške priemernej mzdy za jeden mesiac. A to len vtedy, ak ste mali uzavretú dohodu o penažnej náhrade - písomnou formou - súčasť pracovnej zmluvy.
:):):):)
tomas5
09.06.08,17:20
Nárok na odstupné más podľa § 76 ZP.
Zamestnávateľ koná v rozpore so zákonom ak sa vám vyhráža zaplatením manka, ak odídete ešte počas výpovednej doby. Podľa § 62 odsek 3 ZP má právo len na náhradu škody vo výške priemernej mzdy za jeden mesiac. A to len vtedy, ak ste mali uzavretú dohodu o penažnej náhrade - písomnou formou - súčasť pracovnej zmluvy.
:):):):)

Pokračujem k tejto téme

Takže zamestnávateľ rozviazal s nami pracovný pomer, výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. b), s trojmesačnou výpovednou lehotou, pritom sa ruší prevádzka, takže si myslím, že výpoveď je neplatná mal nám dať podľa § 63 ods. 1 písm. a). Výpovedná lehota začala plynúť dňom 1.4.2008 a končí 30.6.2008, neviem či je jedno výpovedná lehota , alebo výpovedná doba ?

Čo sa týka odstupného tak všetkým nám povedal, že nemáme nárok na odstupné podľa zákona, že ak ano tak si to najprv zistí , ale aj tak nám nevyplatí odstupné a už vôbec nie v deň poslednej výplaty tjs. dňa 30.6.2008 , ale , že nám môže odstupné vyplatiť aj po mesiaci a vyhovára sa , že s ekonomických dôvodov, že asi by nemal dostatok peňazí na vyplatenie odstupného.

Koná v tomto prípade zamestnávateľ v rozpore so zákonom? Kedy je povinný nám vyplatiť poslednú mzdu a odstupné ? Môžeme sa v takom prípade obrátiť na súd, ako celý kolektív ?
Chobot
09.06.08,17:33
Pokračujem k tejto téme

Takže zamestnávateľ rozviazal s nami pracovný pomer, výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. b), s trojmesačnou výpovednou lehotou, pritom sa ruší prevádzka, takže si myslím, že výpoveď je neplatná mal nám dať podľa § 63 ods. 1 písm. a). Výpovedná lehota začala plynúť dňom 1.4.2008 a končí 30.6.2008, neviem či je jedno výpovedná lehota , alebo výpovedná doba ?

Myslím, že z tohto dôvodu výpoveď nie je neplatná, lebo v podstate aj rušenie prevádzky sú organizačné dôvody a zamestnanec je tým pádom nadbytočný.Čo sa týka odstupného tak všetkým nám povedal, že nemáme nárok na odstupné podľa zákona, že ak ano tak si to najprv zistí , ale aj tak nám nevyplatí odstupné a už vôbec nie v deň poslednej výplaty tjs. dňa 30.6.2008 , ale , že nám môže odstupné vyplatiť aj po mesiaci a vyhovára sa , že s ekonomických dôvodov, že asi by nemal dostatok peňazí na vyplatenie odstupného.

Koná v tomto prípade zamestnávateľ v rozpore so zákonom? Kedy je povinný nám vyplatiť poslednú mzdu a odstupné ? Môžeme sa v takom prípade obrátiť na súd, ako celý kolektív ?


Ešte na predošlú otázku:

" Keďže si vo firme robil len 2 roky, bude odstupné 2 mesačné.


Aj napriek tomu ,že podla pracovnej zmluvy je vypovedná doba 3 mesiace ?"

Áno, odstupné bude aj tak 2-mesačné. To, že máte dohodnuté 3- mesačnú výpovednú dobu, neznamená, že máš nárok aj na 3-mesačné odstupné. Odstupné sa riadi v zmysle ZP nezávisle od výpovednej doby.

V podstate odstupné je splatné pri ukončení PP, pokiaľ by sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodli inak.

Môžete sa obrátiť na súd, ale nie ako kolektív, ale všetci spoločne napr. v zastúpení jedného advokáta alebo hromadnou žalobou.
tomas5
10.06.08,17:16
Myslím, že z tohto dôvodu výpoveď nie je neplatná, lebo v podstate aj rušenie prevádzky sú organizačné dôvody a zamestnanec je tým pádom nadbytočný.

Ešte na predošlú otázku:

" Keďže si vo firme robil len 2 roky, bude odstupné 2 mesačné.


Aj napriek tomu ,že podla pracovnej zmluvy je vypovedná doba 3 mesiace ?"

Áno, odstupné bude aj tak 2-mesačné. To, že máte dohodnuté 3- mesačnú výpovednú dobu, neznamená, že máš nárok aj na 3-mesačné odstupné. Odstupné sa riadi v zmysle ZP nezávisle od výpovednej doby.

V podstate odstupné je splatné pri ukončení PP, pokiaľ by sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodli inak.

Môžete sa obrátiť na súd, ale nie ako kolektív, ale všetci spoločne napr. v zastúpení jedného advokáta alebo hromadnou žalobou.Ďakujem za odpoveď.

Do koľko dní od ukončenia pracovného pomeru by sme sa mali obrátiť na súd, alebo aká je lehota na podanie žaloby na súd, ak nám zamestnávateľ v deň 30.06.2008 nevyplatí odstupné ? V práci podaktorý tvrdia, že do troch dní od ukončenia PP teda od 30.06.2008 do 04.07.2008, ináč odstupné bude premlčané aj na súde, a možno , že bude aj problém obrátiť sa na súd, pretože zamestnávateľ tým čo tam pracujú viac ako 8 rokov nemajú výplatné pásky, ani mne celé dva roky nedával výplatné pásky hoci sme si ich pýtali, takže vlastne ani nevieme koľko by sme si mali nárokovať na odstupné , koľko je jeden mesačný priemerný plat u každého.
KEJKA
10.06.08,17:49
ja to vidím tak, že sa treba obrátiť na inšpektoprát príce.
Minimálne si všetko spíšte a požiadajte písomne doručenkou zamestnávateľa, aby vám dal výplatné pásky, alebo mzdové listy.
tomas5
06.07.08,16:12
ja to vidím tak, že sa treba obrátiť na inšpektoprát príce.
Minimálne si všetko spíšte a požiadajte písomne doručenkou zamestnávateľa, aby vám dal výplatné pásky, alebo mzdové listy.
Mam zasa otázku k odstupnému.

Takže zamestnávateľ uznal že máme nárok na odstupné aj nám povedal že nám ho vyplatí pri výplate mzdy , ale v deň ktorý si s nami dohodol na deň vyplatenia mzdy nám vyplatil iba mzdu za jún preplatil dovolenku a odstupné nie, pretože ako sa vyjadril by to bolo preňho naraz veľa peňazí, tak nám dal splátkový kalendár teda ,že nám vyplatí odstupné postupne prvú časť v auguste druhu v septembri a ty ktorí majú nárok na 3 násobok, tak ešte aj v októbri,, a všetkým to rozpísal a napísal do zápočtového listu

A preto sa pýtam môže zamestnávateľ vyplatiť odstupne v splátkach? A napísať to do zápočtového listu? Nie je toto protizákonné?

Jednej zamestnankyni nevyplatil odstupné nepriznal preto že je už dôchodkyňa a preto vraj nemá nárok na odstupné pritom tam pracovala od roku 2003 do 30.06.2008 – je toto v poriadku ?

Ďalšej zamestnankyni tiež nepriznal odstupné pretože bola vraj 2 roky na očierke teda nastúpila v roku 2002 v decembri 2005 musela nastúpiť na očierku a v decembri 2007 sa vrátila nastúpila opäť do prace a pritom nerozviazala pracovný pomer tiež dostala výpoveď zo strany zamestnávateľa podľa § 63 ods.1 písm. b) ZP, zamestnávateľ jej nevyplatil odstupné pretože sa vrátila v decembri 2007 a to už vtedy vraj vedela že prevádzka sa bude v júny rušiť tak pre toto jej odstupne nevyplatil, konal aj v tomto prípade protizákonne?

Ako sa vypočítavá odstupné , resp. aké bude odstupné keď hrubá mzda je 10100,-Sk