Mirkaporada
05.03.08,09:32
Zamestnávateľ zanikol k 31.12.2007. Má za rok 2007 podať na Daňový úrad HLÁSENIE o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov... ?
Má vykonať za zamestnancov ročné zúčtovanie zdaniteľnej mzdy za rok 2007 ?
Tweety
05.03.08,09:45
Zamestnávateľ zanikol k 31.12.2007. Má za rok 2007 podať na Daňový úrad HLÁSENIE o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov... ?
Má vykonať za zamestnancov ročné zúčtovanie zdaniteľnej mzdy za rok 2007 ?
Hlásenie áno, ale ak zanikol a nemá zamestnancov od 1.1.08 , tak ako ho môžu požiadať do 15.2. RZD? Logicky mi vyplýva, že si musia podať DP sami.
Mirkaporada
05.03.08,09:53
Ďakujem.