ivana312
05.03.08,14:36
Mohol by mi niekto nájsť paragraf v novom Zákonníku práce, podľa ktorého má zamestnávateľ povinnosť preplatiť pri skončení pracovného pomeru nevyčerpanú dovolenku. Pred novelou Zákonníka práce to bolo v par. 116, ale ten sa zmenil a mne z ods. 3 vyplýva, že teraz "môže" nie že "musí".
KvetkaK
05.03.08,14:39
Podľa mňa to stále rieši §116 a je povinný preplatiť dovolenku pri skončení pracovného pomeru.
Chobot
05.03.08,14:43
Mohol by mi niekto nájsť paragraf v novom Zákonníku práce, podľa ktorého má zamestnávateľ povinnosť preplatiť pri skončení pracovného pomeru nevyčerpanú dovolenku. Pred novelou Zákonníka práce to bolo v par. 116, ale ten sa zmenil a mne z ods. 3 vyplýva, že teraz "môže" nie že "musí".

Nie je tam, že môže, ale citujem z ods. 2: "patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku", teda patrí = zamestnávateľ musí vyplatiť. Ak mi niečo patrí, neznamená to, že to môžem dostať, ale že to musím dostať.
jankasm
05.03.08,14:50
§ 116
(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

Nikde nie je napísané, že si môže vybrať či preplatí alebo nepreplatí. Zamestnanec má podľa ZP nárok na nejakú dovolenku. A ak mu pri skončení PP zostane napr. 10 dní dovolenky nemôžu sa predsa vypariť len tak do vzduchu.
Chobot
05.03.08,14:52
Mohol by mi niekto nájsť paragraf v novom Zákonníku práce, podľa ktorého má zamestnávateľ povinnosť preplatiť pri skončení pracovného pomeru nevyčerpanú dovolenku. Pred novelou Zákonníka práce to bolo v par. 116, ale ten sa zmenil a mne z ods. 3 vyplýva, že teraz "môže" nie že "musí".

Asi viem, čo máš na mysli, pletie ťa ten ods. 3, ktorý pôvodne znel:

(3) Za dovolenku alebo jej časť, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

a teraz je jeho znenie:

(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

Treba posudzovať paragraf ako celok, nielen jeden odstavec. Asi ťa pletie to slovo "nemôže", čoho opakom by podľa teba malo byť "môže". Síce tam chýba, že musí, ale má sa za to, že dovolenka nemôže prepadnúť. Buď si ju vyčerpá alebo sa pri skončení PP preplatí.
ivana312
05.03.08,15:29
ja tam aj tak nikde nevidím povinnosť preplatiť. nie je tam žiadna veta, že mu patrí, alebo že je to povinnosť. a akože sa nemôže dovolenka vypariť len tak, ved mu môže prepadnúť.
KvetkaK
05.03.08,15:33
ja tam aj tak nikde nevidím povinnosť preplatiť. nie je tam žiadna veta, že mu patrí, alebo že je to povinnosť. a akože sa nemôže dovolenka vypariť len tak, ved mu môže prepadnúť.
3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

Ja myslím, že z tohto odseku je to jasné. Alebo? :rolleyes:
Tweety
05.03.08,15:43
3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

Ja myslím, že z tohto odseku je to jasné. Alebo? :rolleyes:
Presne tak, ak mu nárok na D vznikol a on si ju nemohol vyčerpať pre skončenie PP, zamestnávateľ mu ju musí preplatí priemerkou pri skončení PP. Myslím si, že v ZP je to jednoznačne.
Chobot
05.03.08,15:45
ja tam aj tak nikde nevidím povinnosť preplatiť. nie je tam žiadna veta, že mu patrí, alebo že je to povinnosť. a akože sa nemôže dovolenka vypariť len tak, ved mu môže prepadnúť.

Je to už naťahovanie sa o slovíčka. Ak by sme to brali doslova, možno niečo pravdy máš, ale to by bolo na jazykovedcoch, aby to významovo presne vysvetlili.

Podľa mňa ods. 3 neumožňuje (nadväzne na ods. 2, ktorý umožňuje preplatiť dovolenku presahujúcu 4 týždne) preplatiť nevyčerpanú dovolenku nepresahujúcu 4 týždne, teda musí sa buď vyčerpať alebo prepadne.

To neplatí v prípade skončenia PP, kedy dovolenku buď vyčerpá alebo mu ju môže preplatiť. Tu to slovíčko "môže" neznamená, že má zamestnávateľ na výber, či mu ju preplatí alebo nepreplatí, ale zákon mu umožňuje v prípade skončenia PP a zostatku dovolenky túto preplatiť (naopak, pri neskočení PP ju nemôže preplatiť - nemá to umožnené.)

Takže ide len o to, ako sa to interpretuje. Myslím, že zámer zákonodarcu bol jasný, len to možno nie najvhodnejšie sformuloval.
dipe
11.04.08,07:22
Ahojte, poraďte mi, ako vypočítam nárok dovolenky zamestnancovi.
Ďakujem
katka50
11.04.08,07:39
Ahojte, poraďte mi, ako vypočítam nárok dovolenky zamestnancovi.
Ďakujem
A odkedy je u Vás zamestnaný? A má nárok 25, alebo 20 dní na rok?
dipe
11.04.08,07:57
...je zamestnaný od 2006
katka50
11.04.08,08:02
...je zamestnaný od 2006
A koľko má odpracovaných rokov? Pomôcka:
Zákonník práce

§ 103
(5) Do času trvania pracovného pomeru sa započítava, ak spadá do doby po 18. roku veku, čas
a) trvalej starostlivosti o dieťa vo veku do troch rokov,
b) výkonu služby v ozbrojených silách, ozbrojených bezpečnostných zboroch a v Zbore väzenskej a justičnej stráže, výkonu civilnej služby alebo štátnej služby,
c) úspešne skončeného štúdia,
d) vedeckej (umeleckej) ašpirantúry,
e) doktorandského štúdia,
f) členstva v družstve, kde súčasťou členstva je tiež pracovný vzťah,
g) osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá bola prevažne alebo úplne bezvládna a nebola umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo obdobnom zdravotníckom zariadení, osobnej starostlivosti o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté maloleté dieťa, ktoré si vyžadovalo mimoriadnu starostlivosť, ak nebolo umiestnené v ústave pre také deti,
h) prípravy na povolanie vykonávanej podľa osobitných predpisov,
i) po ktorý bol zamestnanec vedený v evidencii nezamestnaných ako evidovaný nezamestnaný alebo poberal invalidný dôchodok,
j) väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, ak bolo trestné stíhanie proti zamestnancovi zastavené alebo ak bol spod obžaloby oslobodený, hoci aj v neskoršom konaní, a trestu odňatia slobody vykonaného na podklade zrušeného rozsudku, ktorý presahuje výmeru miernejšieho trestu uloženého v neskoršom konaní,
k) činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby.
(6) Čas trvania pracovného pomeru v cudzine, prípadne iné započítateľné obdobia strávené v cudzine sa započítavajú do času rozhodujúceho pre dĺžku dovolenky za rovnakých podmienok, ako keby zamestnanec pracoval na území Slovenskej republiky.
(7) Obdobia uvedené v odsekoch 1 až 6 sa nezapočítavajú, ak spadajú do času trvania pracovného pomeru; ak sa kryjú navzájom, započítavajú sa len raz.
Tweety
11.04.08,08:27
Ahojte, poraďte mi, ako vypočítam nárok dovolenky zamestnancovi.
Ďakujem

Základná výmera dovolenky za KR je 4 týždne, pri odpracovaní najmenej 15 rokov po 18.roku veku je nárok na 5 týždňov. Takže, je potrebné si položiť najprv túto otázku, a potom je nárok jednoduchý, a jednoduchý je aj výpočet nároku na jej PČ- 20, 25/12*počet odpracovaných celých mesiacov.
Zuzka2510
24.04.08,08:45
Ahojte. Ja by som sa chcela opýtať je možnosť preplatenia nevyčerpanej dovolenky za predchádzajúci rok počas trvania prac. pomeru? Myslím si že nie ale ak sa z-ec a z-eľ dohodnú?a ešte jedna otázka ak zamestnanec nevyčerpá dovol. za rok 2006 ani v r. 2008 neprepadne mu náhodou? Ďakujem
Tweety
24.04.08,08:49
Ahojte. Ja by som sa chcela opýtať je možnosť preplatenia nevyčerpanej dovolenky za predchádzajúci rok počas trvania prac. pomeru? Myslím si že nie ale ak sa z-ec a z-eľ dohodnú?a ešte jedna otázka ak zamestnanec nevyčerpá dovol. za rok 2006 ani v r. 2008 neprepadne mu náhodou? Ďakujem
§ 116 ZP:
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.
Zuzka2510
24.04.08,09:03
takže ak tomu rozumiem ak má z-ec zost. dov. z roku 2006 napr. 10 dní tak z-eľ mu to má prepl. aj keď trvá prac.pom. A ináč dov. sa prepláca až pri skončení prac.pom.
VERONIKA6
24.04.08,09:08
takže ak tomu rozumiem ak má z-ec zost. dov. z roku 2006 napr. 10 dní tak z-eľ mu to má prepl. aj keď trvá prac.pom. A ináč dov. sa prepláca až pri skončení prac.pom.
Zamestnávateľ na konci r. 2007 mohol preplatiť 5 dní nevyčerpanej dovolenky z r. 2006.
Zuzka2510
24.04.08,09:12
a ak nepreplatil?
VERONIKA6
24.04.08,09:27
a ak nepreplatil?
To je už horšie, predsa to bola dovolenka z r. 2006 a r. 2007 už máš účtovne uzavretý, či nie?
Tweety
24.04.08,09:30
a ak nepreplatil?
Ešte stále sa dá preplatiť, v roku 2007 bolo potrebné účtovať o rezervách na nevyčerpané D, ktoré sa budú čerpať a tým preplácať v roku 2008.