GABAZ
05.03.08,13:38
Mala by som otázku ohľadom dovolenky na zotavenie. Firma chce pre zamestnancov zakotviť v pracovnej zmluve týždeň dovolenky navyše, samozrejme tak, aby to bol daňový náklad. Pozerala som sa v zákonníku práce - okrem dodatkovej dovolenky som tam nenašla inú možnosť - tá však nepripadá do úvahy. V § 103 je však uvedené, že základná výmera dovolenky je najmenej 4 týždne. Z toho mi vyplýva, že firma môže poskytnúť aj vyššiu základnú výmeru dovolenky. Uvažujem správne ? Privítala by som názor niekoho, kto má s tým praktické skúsenosti. Viem, že sa to vo väčších firmách bežne využíva. Vopred ďakujem.

§ 103
Na začiatok

(1) Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne.

(2) Dovolenka vo výmere najmenej piatich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši aspoň 15 rokov pracovného pomeru po 18. roku veku.
GABAZ
06.03.08,06:56
Naozaj sa nikto nestretol s poskytovaním vyššej výmery dovolenky ? Veľmi by som to potrebovala vedieť.
Tweety
06.03.08,07:03
Naozaj sa nikto nestretol s poskytovaním vyššej výmery dovolenky ? Veľmi by som to potrebovala vedieť.
Pozri bližšie §231 ZP.
GABAZ
06.03.08,08:04
Ďakujem za odpoveď, § 231 sa odvoláva na kolektívnu zmluvu, v tejto firme však nie sú odbory. Mám tomu rozumieť tak, že zvýšenie výmery dovolenky je možné len ak je uzavretá kolektívna zmluva ?
Keď sa môžem opýtať, stretla si sa s takýmto prípadom ?
Chobot
06.03.08,08:08
Ďakujem za odpoveď, § 231 sa odvoláva na kolektívnu zmluvu, v tejto firme však nie sú odbory. Mám tomu rozumieť tak, že zvýšenie výmery dovolenky je možné len ak je uzavretá kolektívna zmluva ?
Keď sa môžem opýtať, stretla si sa s takýmto prípadom ?

Môžete poskytnúť dovolenku navyše aj bez kolektívnej zmluvy, vtedy to ale bude problém zahrnúť to do daňových nákladov, tedy pre firmu to bude nedaňový náklad.
GABAZ
06.03.08,09:02
Môžete poskytnúť dovolenku navyše aj bez kolektívnej zmluvy, vtedy to ale bude problém zahrnúť to do daňových nákladov, tedy pre firmu to bude nedaňový náklad.

Vďaka za reakciu. Samozrejme, že to chcú mať v daňových nákladoch. Viem, že v zahraničných firmách majú zamestnanci také benefity, naozaj majú všade odbory?. Ani si neviem predstaviť , ako by som to vyčleňovala z nákladov.
GABAZ
07.03.08,08:01
Našla som k ďalšej dovolenke takýto názor :

Zamestnávateľ nemá uzavretú kolektívnu zmluvu. Svojim zamestnancom však umožnil čerpať dovolenku v rozsahu jedného týždňa nad základnú výmeru, a to v zmysle vnútropodnikového predpisu. Je možné uplatniť do daňových výdavkov mzdové náklady za túto časť dovolenky?
Zákonník práce umožňuje záujmy zamestnancov vo vzťahu k zamestnávateľom chrániť nielen odborovými orgánmi, ale aj inými právnymi formami zastúpenia, akými sú napr. zamestnanecké rady, resp. zamestnanecký dôverník v zmysle § 233 Zákonníka práce. Vychádzajúc zo spomínaného ustanovenia je zamestnanecká rada orgánom, ktorý zastupuje všetkých zamestnancov zamestnávateľa. Zamestnanci sú oprávnení prostredníctvom zamestnaneckej rady uplatňovať svoje práva vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu. Rovnaké práva a povinnosti, aké prislúchajú v zmysle Zákonníka práce zamestnaneckej rade, má i zamestnanecký dôverník.
Zákonník práce v rámci § 103 ods. 1 a 2 vymedzuje len spodnú hranicu výmeru dovolenky. Predpokladáme, že spomínaný vnútorný predpis predstavuje určitú internú dohodu zamestnávateľa a zamestnaneckej rady, resp. zamestnaneckého dôverníka ako zástupcu zamestnancov o tom, že základná výmera dovolenky podľa § 103 ods. 1 Zákonníka práce je 5 týždňov a základná výmera dovolenky v zmysle § 103 ods. 2 Zákonníka práce je šesť týždňov.
Na základe § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov je možné za výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov uznať výdavky na mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnancov v rozsahu danom pracovnoprávnymi predpismi.
Preplatenie jedného týždňa dovolenky navyše je možné za predpokladu, že vnútorný predpis zamestnávateľa takéto "zvýšenie" výmeru dovolenky ustanovuje, považovať za daňové náklady.

Má niekto skúsenosti aj s takouto možnosťou uplatnenia ?
Tweety
07.03.08,08:04
Našla som k ďalšej dovolenke takýto názor.

Zamestnávateľ nemá uzavretú kolektívnu zmluvu. Svojim zamestnancom však umožnil čerpať dovolenku v rozsahu jedného týždňa nad základnú výmeru, a to v zmysle vnútropodnikového predpisu. Je možné uplatniť do daňových výdavkov mzdové náklady za túto časť dovolenky?
Zákonník práce umožňuje záujmy zamestnancov vo vzťahu k zamestnávateľom chrániť nielen odborovými orgánmi, ale aj inými právnymi formami zastúpenia, akými sú napr. zamestnanecké rady, resp. zamestnanecký dôverník v zmysle § 233 Zákonníka práce. Vychádzajúc zo spomínaného ustanovenia je zamestnanecká rada orgánom, ktorý zastupuje všetkých zamestnancov zamestnávateľa. Zamestnanci sú oprávnení prostredníctvom zamestnaneckej rady uplatňovať svoje práva vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu. Rovnaké práva a povinnosti, aké prislúchajú v zmysle Zákonníka práce zamestnaneckej rade, má i zamestnanecký dôverník.
Zákonník práce v rámci § 103 ods. 1 a 2 vymedzuje len spodnú hranicu výmeru dovolenky. Predpokladáme, že spomínaný vnútorný predpis predstavuje určitú internú dohodu zamestnávateľa a zamestnaneckej rady, resp. zamestnaneckého dôverníka ako zástupcu zamestnancov o tom, že základná výmera dovolenky podľa § 103 ods. 1 Zákonníka práce je 5 týždňov a základná výmera dovolenky v zmysle § 103 ods. 2 Zákonníka práce je šesť týždňov.
Na základe § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov je možné za výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov uznať výdavky na mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnancov v rozsahu danom pracovnoprávnymi predpismi.
Preplatenie jedného týždňa dovolenky navyše je možné za predpokladu, že vnútorný predpis zamestnávateľa takéto "zvýšenie" výmeru dovolenky ustanovuje, považovať za daňové náklady.

Má niekto skúsenosti aj s takouto možnosťou uplatnenia ?
Ak funguje vo firme zamestnanecká rada, vtedy je to možné, ale ak to nie je váš prípad, tak dovolenka navyše, teda jej preplatenie by bolo nedaňovým nákladom, ako už bolo písané vyššie.
moniquea
09.04.08,20:03
Pozdravujem, vazeni kolegovia personalisti,

rada by som pre nasich zamestnancov pripravila internu smernicu o tyzdni dovolenky navyse. Prosim o radu, ci je legislativne spravne, ak v smernici uvediem, ze narok na tyzden dovolenky navyse nemaju zamestnanci v skusobnej a vo vypovednej dobe. A ze tento tyzden dovolenky je neprenosny do dalsieho roka a musi sa prednostne cerpat pred zakonom stanovenou dovolenkou? :cool:
moniquea
10.04.08,06:37
To sa naozaj nikto neozve?
Barbara
10.04.08,06:50
ad : moniq..ahoj, prosím ťa buď trpezlivá, je málo hodín a ešte je tu málo ľudí:) neskoršie sa ti určite niekto poradí.;) buď si istá. ja by som ti poradila, ale ja som skôr o mzdách, než o personalistike.
môžeš jedine tú tvoju otázku oživiť, že napíšeš ako nový príspevok, že """" posúvam """""a tvoja otázka sa ti bude zobrazovať stále na prvej stránke porady.
vydrž;)
Viera Klimentová
10.04.08,07:42
ZP presne vymedzuje základnú výmeru dovolenky § 103 v bode 1) - 4 týždne a v bode 2) najmenej päť týždňov ak dovŕši aspoň 15 rokov PP po 18.roku veku. V rámci interných úprav napr. v našom prípade Kolektívnej zmluvy sme stanovili dodatkovú dovolenku 1-týždeň.
Zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi čepanie dovolenky v zmysle ZP § 113. Pozri si aj ďalšie ustanovenia ZP hlavne § 116.
Je potrebné včas upozorniť na čerpanie dovolenky a najideálnejší je aspoň orientačný plán dovoleniek. Preplatenie je len v mimoriadnych prípadoch, napr. PN, alebo mimoriadnej situácie na pracovisku.
Chobot
10.04.08,15:06
Pozdravujem, vazeni kolegovia personalisti,

rada by som pre nasich zamestnancov pripravila internu smernicu o tyzdni dovolenky navyse. Prosim o radu, ci je legislativne spravne, ak v smernici uvediem, ze narok na tyzden dovolenky navyse nemaju zamestnanci v skusobnej a vo vypovednej dobe. A ze tento tyzden dovolenky je neprenosny do dalsieho roka a musi sa prednostne cerpat pred zakonom stanovenou dovolenkou? :cool:

Je čisto na rozhodnutí firmy, aké podmienky si stanoví pre dovolenku navyše. Treba to ale dobre premyslieť, najmä všetky možné situácie, ktoré môžu vzniknúť - začiatok PP počas roka, skončenie PP počas roka, krátenie dovolenky z dôvodu dlhodobej neprítomnosti, čo v prípade prečerpania, ne/prenášanie cez rok, krátenie z dôvodu absencie, a pod.

Môžete to definovať ako dovolenku a určiť podmienky tak, ako pre riadnu dovolenku (napr. krátenie podľa trvania prac. pomeru), alebo to dať ako extra dni voľna (napr. zdravotné voľno) a vtedy sa nemusíš trápiť s krátením. Môžeš obmedziť čerpanie na kvartále (napr. max. 2 dni na kvartál) alebo polrok (3 dni na polrok), vtedy obmedzíš riziko prečerpania.

Takže rozmysli si podmienky , daj ich na papier (monitor) a ak chceš, môžeš mi ich poslať, aby som ti ich spripomienkoval ako nestranný oponent a pomohol vychytať chyby a nejasnosti.
moniquea
10.04.08,16:58
Je čisto na rozhodnutí firmy, aké podmienky si stanoví pre dovolenku navyše. Treba to ale dobre premyslieť, najmä všetky možné situácie, ktoré môžu vzniknúť - začiatok PP počas roka, skončenie PP počas roka, krátenie dovolenky z dôvodu dlhodobej neprítomnosti, čo v prípade prečerpania, ne/prenášanie cez rok, krátenie z dôvodu absencie, a pod.

Môžete to definovať ako dovolenku a určiť podmienky tak, ako pre riadnu dovolenku (napr. krátenie podľa trvania prac. pomeru), alebo to dať ako extra dni voľna (napr. zdravotné voľno) a vtedy sa nemusíš trápiť s krátením. Môžeš obmedziť čerpanie na kvartále (napr. max. 2 dni na kvartál) alebo polrok (3 dni na polrok), vtedy obmedzíš riziko prečerpania.

Takže rozmysli si podmienky , daj ich na papier (monitor) a ak chceš, môžeš mi ich poslať, aby som ti ich spripomienkoval ako nestranný oponent a pomohol vychytať chyby a nejasnosti.
Ahoj Chobot,

riesila som to s nasimi mzdarkami aj s financnou riaditelkou a vysledkom su tieto pravidla: benefit: tyzden dovolenky navyse, narok vznika po skusobnej dobe a po vycerpani riadnej dovolenky. To su vsetky pravidla, ktore poskytneme nasim zamestnancom, je to vsetko ok podla Teba?

Dik za odpoved
Chobot
11.04.08,11:21
Ahoj Chobot,

riesila som to s nasimi mzdarkami aj s financnou riaditelkou a vysledkom su tieto pravidla: benefit: tyzden dovolenky navyse, narok vznika po skusobnej dobe a po vycerpani riadnej dovolenky. To su vsetky pravidla, ktore poskytneme nasim zamestnancom, je to vsetko ok podla Teba?

Dik za odpoved

Tak hneď vidím niekoľko zádrheľov.

V prvom rade, ako zamestnanec by som napadol, že si to môžem čerpať až po vyčerpaní riadnej dovolenky. To im robíte medvediu službu a budú viac nespokojní s takýmto benefitom, než spokojní. Bez vyčerpania riadnej dovolenky totiž nebudú môcť túto výhodu využiť. Takúto podmienku nedávajte, poštvete si ľudí.

Ďalej - čo to znamená, že v skúšobnej dobe nemá nárok na dodatkovú dovolenku? Že v skúšobnej dobe si nemôže čerpať dodatkovú dovolenku? TO by si aj tak nemohol, lebo ste dali podmienku, že si najprv musí vyčerpať riadnu. Otázka platí aj pre výpovednú dobu.

Ďalej - ako to bude s krátením? Tí, čo nastúpia napr. 1.5., koľko dní dodatkovej dovolenky budú mať? Tiež 5, alebo im to skrátite? Rovnako tí, ktorí skončia napr. 1.9. Ako sa im to skráti?

Ja by som ti navrhol nasledovnú konštrukciu. Nenazvem to dovolenkou, ale dodatočným voľnom poskytnuté zamestnávateľom.

Dajme tomu, že im dáte 5 dní. Nebude to viazané na vyčerpanie riadnej dovolenky. Budú si môcť vyčerpať v každom polroku max. 3 dni. Pokiaľ si niekto v 1. polroku nevyčerpá nič, v 2. di môže vyčerpať len 3 dni. Ak si v prvom vyčerpá 3 dni, v druhom môže už len 2 dni.

Počas SD nebude môcť zamestnanec čerpať toto voľno. V prípade ak zamestnanec nastúpi do zamestnania v priebehu 1Q (okrem 1.1.), tak bude mať nárok len na 4 dni, ak v 2Q, tak len 3 dni, ak v 3 Q, tak 2 dni a ak v 4Q, tak nič.

Obdobne, ak nieto bude končiť, tak to budete krátiť - koniec alebo výpoveď v 1.Q, žiadny nárok, v 2.Q 2 dni, v 3.Q 3 dni a v 4.Q 4 dni. Takto sa môže stať, že si prečerpá nárok v 1. polroku o 1 deň, v poslednom kv. tiež o jeden deň. Pokiaľ nebude mať vyčerpané voľno ku dňu podania výpovede alebo skončenia PP, tak dni prepadnú. V prípade výpovede z dôvodu § 63 ods. 1 a) a b), by som im ponechal možnosť vyčerpať si voľno aj počas VD tak, ako je nárok na príslušný kvartál.

V prípade odchodu na MD by sa nárok nekrátil, len by si mohla vyčerpať max. 3 dni v príslušnom polroku. Ak by išiel niekto na MD v sept., nárok by zostal 5 dní.

V prípade dlhodobej choroby alebo neprítomnosti by sa krátilo za každé 3 mesiace o jeden deň, a pri dlhšej za každé začaté 3 mesiace o ďalší deň. DO tejto doby by sa nepočítalo čerpanie dovolenky ani dôležité osobné prekážky v práci zo strany zamestnanca (§ 141) ani prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

V prípade neospravedlnenej absencie by strácal buď celý nárok, alebo nárok na príslušný polrok, t.j. 3 dni (ako sa rozhodnete).

Toto voľno by bolo neprenosné.

Podľa týchto podmienok by možno stačilo dať len 4 dni. Bol by to pre zamestnancov akceptovateľnejšie, než 5 dní podľa tvojich podmienok. Tvoj pôvodný návrh mi pripadá ako "vypečenie" so zamestnancami - "musíte si vyčerpať celú dovolenku, aby ste mali dodatkovú!" A čo ak im neumožníte vyčerpať si riadnu dovolenku? Že im zamietnete vyčerpať si posledný deň? Myslíš, že sa to nemôže stať? Vtedy im vlastne vinou zamestnávateľa neumožníte čerpať dodatkovú dovolenku.

Takže sa rozhodnite. Máte odo mňa kompletný návrh úplne zadarmo.
moniquea
13.04.08,20:48
Fuuuha, si skvely, klobuk dole...ani neviem, ako sa TI podakovat... zajtra si tuto moznost preberiem s financnou riaditelkou a verim, ze po Tvojich radach prideme na nejake riesenie. Skvele, dakujem, ak to nie je tajnost, aku mas profesiu? Si pravnik alebo personalista?
Chobot
13.04.08,22:00
Fuuuha, si skvely, klobuk dole...ani neviem, ako sa TI podakovat... zajtra si tuto moznost preberiem s financnou riaditelkou a verim, ze po Tvojich radach prideme na nejake riesenie. Skvele, dakujem, ak to nie je tajnost, aku mas profesiu? Si pravnik alebo personalista?

Ani jedno ani druhé. Audítor.
moniquea
14.04.08,15:37
Fuha, skoro som odpadla :))))))))) S auditormi mam zajtra sedenie :D su az 8, nie si nahodou jeden z nich? :) Chcu sa ma pytat na ludske zdroje v nasej firme :)) tesim sa velmi :)
Chobot
14.04.08,15:39
Fuha, skoro som odpadla :))))))))) S auditormi mam zajtra sedenie :D su az 8, nie si nahodou jeden z nich? :) Chcu sa ma pytat na ludske zdroje v nasej firme :)) tesim sa velmi :)

Určite to nie som ja.