zabco000
05.03.08,15:27
Ahojte Poraďáci,
neviete mi niekto poradiť ako je to s ukončením PP dohodou zo strany zamestnávateľa? Má zamestnanec nárok na odstupné? Z nového ZP mi to nie je celkom jasné. Ďakujem za všetky odpovede.
KvetkaK
05.03.08,15:28
Nemá nárok na odstupné.
Tweety
05.03.08,15:29
Ahojte Poraďáci,
neviete mi niekto poradiť ako je to s ukončením PP dohodou zo strany zamestnávateľa? Má zamestnanec nárok na odstupné? Z nového ZP mi to nie je celkom jasné. Ďakujem za všetky odpovede.Pri skončení PP dohodou nie je nárok na odstupné.
Betina2
08.03.08,16:49
Treba si naštudovať nový zákonník práce platný od 1.9.2007. Záleží na dôvode ukončenia PP dohodou zo strany zamestnávateľa. Ak ide o ukončenie dohodou z organizačných dôvodov, potom má zamestnanec nárok na odstupné vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku zisteného na pracovnoprávne účely (ak nie je v kolekt.zmluve dohodnuté ináč). Ak v dohode nebude uvedený dôvod ukončenia PP alebo bude iný dôvod ako organizačné dôvody, potom nárok na odstupné nevzniká.

Chcem upozorniť na fakt, že ak dôjde k ukončeniu pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa z organizačných dôvodov, patrí zamestnancovi aj odstupné a aj mu zároveň plynie výpovedná doba 2 mesiace (alebo 3 mes., ak odpracoval u toho istého zam. viac ako 5 rokov). Takže uprednostňujem ako zamestnávateľ tú dohodu z organizačných dôvodov k určitému dátumu. Máme to prekonzultované aj z právnikom.
brčko
08.03.08,20:24
Súhlasím s Betina, len dodám, že môže vzniknúť nárok na odstupné trojmesačné (aj bez kolektívnej zmluvy) a to v prípade ak "trval" PP najmenej 5 rokov (§ 76 ods.1 ZP).
a 3-mesačná výpovedná doba platí u zamestnanca, ktorý "odpracoval" "najmenej" 5 rokov (tam sa nezarátava napr. rodičovská dovolenka)
Dana K.
09.03.08,14:36
Rozumie niekto podčiarknutému slovnému spojeniu?
Vie mi ho niekto vysvetliť?
Zamestnávateľ sa dohodol sám so sebou a skončil pracovný pomer nezávisle od toho, či to zamestnancovi vyhovuje alebo nie? :rolleyes:

Dohoda je predsa prejavom rovnakej vôle všetkých zúčastnených strán a nie len jednej z nich.

Voprade ďakujem za vysvetlenie. :)


Nooo, asi to mysleli tak ,že ako prvý dal návrh dohodnúť sa zamestnávateľ ??? :rolleyes:
Betina2
10.03.08,09:18
Samozrejme, že Dohoda musí byť obojstranná a musia s ňou súhlasiť obe strany a ako prejav vôle ju obe podpíšu. V dohode o ukončení PP z organizačných dôvodov to aj musí ako dôvod byť uvedené. (asi ťažko by sa potom odstupné dalo uplatniť ako daňový náklad) Ale podstatné je, že k ukončeniu PP dôjde z organizačných dôvodov (nadbytočnosť, rušenie resp. sťahovanie prevádzky a pod.). Výpoveď zo strany zamestnávateľa je jednostranný úkon, t.j. prejav vôle len zamestnávateľa nezávislý od vôle zamestnanca. Ak navrhnem zamestnancovi pracovnú pozíciu obdobnú, lebo jeho už neexistuje, ale zamestnanec s ňou nesúhlasí (napr. je na inom pracovisku alebo mu nevyhovuje pracovný čas, alebo nie je ochotný sa zaškolovať - dôvodov môže byť neúrekom), je pochopisteľné, že ako zamestnávateľ sa s ním budem snažiť dohodnúť na ukončení dohodou k určitému termínu. Ak by som nemala snahu sa s ním dohodnúť na alternatívnom riešení, asi by som mu jednostranne doručila výpoveď. Tento spôsob ale podľa mňa väčšinou funguje skôr vo veľkých firmách, kde majú kolektívne zmluvy a kde im podmienky prepúšťania jednoznačne stanovujú odbory.

K uvedenej otázke od Dany K. a Endrju - asi ťažko bude dávať návrh na ukončenie PP z organizačných dôvodov zamestnanec. To vždy robí zamestnávateľ. Ale samozrejme dohoda je obojstranný prejav vôle sa dohodnúť - podpisy oboch strán to preukazujú. Ja to chápem tak, že v dohode sa dohodne určitý termín ukončenia PP, ktorý viacmenej vyhovuje obom stranám-veď sa na ňom dohodli. Vo výpovedi termín určuje jedna strana a tá druhá sa musí prispôsobiť (samozrejme podľa legislatívy).
jana32
26.03.08,08:59
Prosím , neviete mi pripojiť link, kde by som našla nejakú vzorovú dohodu o skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa v zmysle §60 ale z dôvodov uvedených v §63 odst.1 b? Ďakujem.
Stefan2005
31.03.08,18:41
Prosím , neviete mi pripojiť link, kde by som našla nejakú vzorovú dohodu o skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa v zmysle §60 ale z dôvodov uvedených v §63 odst.1 b? Ďakujem.

... posúvam ...

...tiež by sa mi súrne zišiel takýto vzor. Ďakujem...
tuta
31.03.08,19:08
Stefan2005
31.03.08,19:22
Skúste
http://www.porada.sk/downloads.php?do=file&id=52

Vďaka, ale i mne ide o zapracovanie §63 odst. 1 písmeno b do dohody.
A to v tom zmysle, aby nevznikli v budúcnosti dôvody na spochybnenie nároku na preplatenie výpovednej doby, odstupného, resp. aby zamestnanci nemali problémy pri zaevidovaní sa na NÚP (aby ten nemohol spochybniť, že k ukončeniu došlo dohodou, i keď z organizačných dôvodov).
azuz
01.04.08,08:07
Ak je v dohode o skončení pracovného pomeru uvedený ako dôvod skončenia pracovného pomeru §63 odst. 1 písm. b, tak zamestnanec má nárok na odstupné.
Lydium
23.07.08,16:25
Ahojte poradaci,

chcem si overit správne pochopenie výpovede z organizačných dôvodov. Zamestnávateľ sa dostal do platobnej neschopnosti a napriek všemocnému úsiliu budeme musieť svoju činnosť ukončiť. Ak so zamestnancami ukončíme pracovný pomer podľa § 63 ods. 1 pís. a, tak zamestnanci majú nárok ako na 2 resp. 3 mesačnú výpovednú dobu, tak aj dojmesačné odstupné ?. Ak by sme sa však so zamestnancami dohodli podľa § 60 ods. 2, tak potom je s nimi možné dohodnúť iba odstupné ?
A ešte by som sa chcala spýtať, či viete niečo o tom, že konateľ svoj pracovný pomer ukončiť nemôže.
Vďaka za odpoveď
brčko
23.07.08,16:39
Ahojte poradaci,

chcem si overit správne pochopenie výpovede z organizačných dôvodov. Zamestnávateľ sa dostal do platobnej neschopnosti a napriek všemocnému úsiliu budeme musieť svoju činnosť ukončiť. Ak so zamestnancami ukončíme pracovný pomer podľa § 63 ods. 1 pís. a, tak zamestnanci majú nárok ako na 2 resp. 3 mesačnú výpovednú dobu, tak aj dojmesačné resp. trojmesačné (ak PP trval aspon 5rokov) odstupné ?áno. Ak by sme sa však so zamestnancami dohodli podľa § 60 ods. 2 s uvedením dôvodu organizač.zmeny resp. rušenie firmy ..., tak potom je s nimi možné dohodnúť iba odstupné ? budú mať automaticky podla ZP § 76 ods.1, nárok na 2 resp. 3 mesačné odstupné.
A ešte by som sa chcala spýtať, či viete niečo o tom, že konateľ svoj pracovný pomer ukončiť nemôže. neviem
Vďaka za odpoveď
..
Chobot
23.07.08,16:39
Ahojte poradaci,

chcem si overit správne pochopenie výpovede z organizačných dôvodov. Zamestnávateľ sa dostal do platobnej neschopnosti a napriek všemocnému úsiliu budeme musieť svoju činnosť ukončiť. Ak so zamestnancami ukončíme pracovný pomer podľa § 63 ods. 1 pís. a, tak zamestnanci majú nárok ako na 2 resp. 3 mesačnú výpovednú dobu, tak aj dojmesačné odstupné ?. Ak by sme sa však so zamestnancami dohodli podľa § 60 ods. 2, tak potom je s nimi možné dohodnúť iba odstupné ?

No, je to tak aj nie je. Pokiaľ dáš výpoveď, tak bude plynúť výpovedná doba 2 resp. 3 mesiace. Zároveň si povinný vyplatiť zamestnancom odstupné vo výške 2 resp. 3 mesačného platu.

Ak im navrhneš skončenie PP dohodou z organizačných dôvodov, je na zamestnancoch, či túto dohodu prijmú alebo nie. Zo zákona im patrí 2 resp. 3 mesačné odstupné.

ALE! Zamestnanci tiež nie sú hlúpi, a ľahko si zrátajú, že ak príjmu skončenie dohodou, tak sa okrátia o peniaze. Preto určite budú požadovať vyššie odstupné - napr. 4 alebo 6 mesačné.

Príklad s výpoveďou:

25. 7. dáš výpoveď. VD bude plynúť od 1.8. do 30.9., pri skončení PP dostanú 2 mesačné odstupné. Od 1.10. sú nezamestnaní. Takže ešte budú pracovať 2 mesiace, pôjde im plat 2 mesiace, budú mať za 2 mesiace dovolenku a budú mať 2 mesiace čas nájsť si novú prácu.

Príklad s dohodou:

25.7. navrhneš dohodu, že PP skončí 31.7. Pri skončení PP dostanú 2 mesačné odstupné. Od 1.8. sú nezamestnaní. Takže sa okrátia o dovolenku za 2 mesiace, prídu o 2 mesačný plat a nebudú mať čas nájsť si novú prácu, budú sa musieť registrovať na ÚP od 1.8., aby mali nárok aspoň na podporu. Preto ja na ich mieste by som žiadal v prípade dohody najmenej 4 mesačné odstupné - a to tým zamestnávateľ ešte získa, než by ich mal zamestnávať tie 2 mesiace!A ešte by som sa chcala spýtať, či viete niečo o tom, že konateľ svoj pracovný pomer ukončiť nemôže.
Vďaka za odpoveď

TO sa mi nezdá, akýkoľvek pracovný vzťah sa dá ukončiť. Aj konateľ môže dať výpoveď, resp. vzdať sa funkcie. Nebude to síce zo dňa na deň, ale ide to.
Lydium
23.07.08,16:57
Vďaka. Ešte otázka, neviete kde by sa dal zistiť ten konateľ ? Myslím zákon a pod. .
Chobot
23.07.08,16:59
Vďaka. Ešte otázka, neviete kde by sa dal zistiť ten konateľ ? Myslím zákon a pod. .

Na konateľa sa vzťahujú príslušné ustanovenia Zákonníka práce a Obchodný zákonník v časti, kde pojednáva o type spoločnosti, kde je konateľ konateľom.
Iveta1
04.08.08,08:22
Môže vedenie firmy postupovať
pri skončení PP dohodou, §63 1b,
nasledovne?:
zamestnanci budú čerpať dovolenku - alikvotne a dňom poslednej dovolenky
bude ukončený PP spomínanou dohodou, t.j. v ktorýkoľvek deň v mesiaci?
Vranová
04.08.08,09:12
Áno, zákon to nezakazuje, musia súhlasiť obidve strany, nakoľko ide ukončenie pracovného pomeru dohodou!
Len na okraj........§63 1b) je ukončenie z organizačných dôvodov /zamestnanec sa stáva nadbytočným/, takže aj keď končíte PP dohodou, tak zamestnanec má nárok na odstupné §76 ZP.
Iveta1
04.08.08,13:14
Áno, zákon to nezakazuje, musia súhlasiť obidve strany, nakoľko ide ukončenie pracovného pomeru dohodou!
Len na okraj........§63 1b) je ukončenie z organizačných dôvodov /zamestnanec sa stáva nadbytočným/, takže aj keď končíte PP dohodou, tak zamestnanec má nárok na odstupné §76 ZP.


ďakujem to som chcela vedieť, a s tým odstupným aj ja súhlasím