nicolet
05.03.08,12:44
Prosím, vedel by mi niekto povedať či sa do r. 12 hlásenia o vyúčt. dane, uvádza zrážková daň za obdobie 12.mesiac r.2006 až 11.mes. r.2007, tak ako do štvrťročných hlásení?


Asi som to špatne zaradila. Prepačte.
Tweety
05.03.08,12:48
Prosím, vedel by mi niekto povedať či sa do r. 12 hlásenia o vyúčt. dane, uvádza zrážková daň za obdobie 12.mesiac r.2006 až 11.mes. r.2007, tak ako do štvrťročných hlásení?


Asi som to špatne zaradila. Prepačte.
Za zdaňovacie obdobie sa uvádza. Ináč, je to v prílohách prísp. č.1.
Paula
05.03.08,12:51
Prosím, vedel by mi niekto povedať či sa do r. 12 hlásenia o vyúčt. dane, uvádza zrážková daň za obdobie 12.mesiac r.2006 až 11.mes. r.2007, tak ako do štvrťročných hlásení?


Asi som to špatne zaradila. Prepačte.Hlásenie je sumárom kvartálnych prehľadov za daný kal. rok.
nicolet
05.03.08,13:34
Za zdaňovacie obdobie sa uvádza. Ináč, je to v prílohách prísp. č.1.
V poučení je:
Riadok 12 – uvedie sa úhrn dane vybranej zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov.
§ 43 ods.3 písm. j) znie:

príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g) plynúci daňovníkovi
od zamestnávateľa, ktorý je platiteľom
dane,122) ktorého úhrnná výška od tohto zamestnávateľa
nepresiahne za kalendárny mesiac úhrnnú
sumu 5 000 Sk a u ktorého si tento daňovník pri výpočte
preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
neuplatňuje nezdaniteľné časti základu dane
podľa § 11 a daňový bonus podľa § 33,
Takže z toho mi to nie je celkom jasné.
nicolet
05.03.08,13:34
Za zdaňovacie obdobie sa uvádza. Ináč, je to v prílohách prísp. č.1.
V poučení je:
Riadok 12 – uvedie sa úhrn dane vybranej zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov.
§ 43 ods.3 písm. j) znie:

príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g) plynúci daňovníkovi
od zamestnávateľa, ktorý je platiteľom
dane,122) ktorého úhrnná výška od tohto zamestnávateľa
nepresiahne za kalendárny mesiac úhrnnú
sumu 5 000 Sk a u ktorého si tento daňovník pri výpočte
preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
neuplatňuje nezdaniteľné časti základu dane
podľa § 11 a daňový bonus podľa § 33,
Takže z toho mi to nie je celkom jasné za .
nicolet
05.03.08,13:34
Za zdaňovacie obdobie sa uvádza. Ináč, je to v prílohách prísp. č.1.
V poučení je:
Riadok 12 – uvedie sa úhrn dane vybranej zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov.
§ 43 ods.3 písm. j) znie:

príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g) plynúci daňovníkovi
od zamestnávateľa, ktorý je platiteľom
dane,122) ktorého úhrnná výška od tohto zamestnávateľa
nepresiahne za kalendárny mesiac úhrnnú
sumu 5 000 Sk a u ktorého si tento daňovník pri výpočte
preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
neuplatňuje nezdaniteľné časti základu dane
podľa § 11 a daňový bonus podľa § 33,
Takže z toho mi to nie je celkom jasné za aké .
Zoltán Kovács
05.03.08,13:36
To bolo potrebné trikrát? :D;)
nicolet
05.03.08,13:47
To bolo potrebné trikrát? :D;)

prepáčte neja mi blbne spojenie