pajka
06.03.08,07:59
V novom zákone o sociálnom fonde sa hovorí že tvorba SF je z hrubých miezd.
Odpočítavajú sa náhrady mzdy alebo nie? co sa vlastne rozumie pod náhradou mzdy? je to náhrada za dovolenku a prekážky, alebo náhrada spojená s ukončením pracovného pomeru. Dakujem
ekopo
06.03.08,08:08
bea
06.03.08,09:54