Difi
06.03.08,13:46
Ahojte! Mám zamestnanca, ktorý 26.02.2008 dovŕšil dôchodkový vek. 25.02.2008 sme sním skončili PP dohodou. Je mi jasné, že na odchodné má nárok, ale ako ho vypočítam a zaúčtujem? Je odmeňovaný mesačnou mzdou, v predchádzajúcom švrťroku mal VZ 20753,- Sk, denný priemer 384,- Sk a priem. hodinovú mzdu 48,- Sk. Ako to vypočítať a kam zaúčtovať?
Tweety
06.03.08,13:56
Ahojte! Mám zamestnanca, ktorý 26.02.2008 dovŕšil dôchodkový vek. 25.02.2008 sme sním skončili PP dohodou. Je mi jasné, že na odchodné má nárok, ale ako ho vypočítam a zaúčtujem? Je odmeňovaný mesačnou mzdou, v predchádzajúcom švrťroku mal VZ 20753,- Sk, denný priemer 384,- Sk a priem. hodinovú mzdu 48,- Sk. Ako to vypočítať a kam zaúčtovať?
Nárok na odchodné podľa §76 odst.6 nemá, PP bol skončený skôr než vznikol nárok na dôchodok.
Difi
06.03.08,14:05
Ale v tom § 76 ods. 6 ZP je: Pri prvom skončení PP po nadobudnutí nároku na PSD, SD a ID, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%, patrí zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho premerného mesačného zárobku podľa § 134, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením PP alebo bezprostredne po jeho skončení.
Tweety
06.03.08,14:12
Ale v tom § 76 ods. 6 ZP je: Pri prvom skončení PP po nadobudnutí nároku na PSD, SD a ID, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%, patrí zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho premerného mesačného zárobku podľa § 134, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením PP alebo bezprostredne po jeho skončení. To je síce pravda, ale on PP ukončil skôr, ako mu nárok na dôchodok vznikol.
pesiak
21.04.08,15:05
To je síce pravda, ale on PP ukončil skôr, ako mu nárok na dôchodok vznikol.

Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí
nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný
dôchodok a invalidný dôchodok, ak pokles
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako
70 %, patrí zamestnancovi odchodné najmenej v sume
jeho priemerného mesačného zárobku podľa § 134, ak
požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred
skončením pracovného pomeru alebo bezprostredne
po jeho skončení.

Toto je snáď celkom jasné. Alebo čítame a citujeme obaja iný zákon.

Čiže pomer musí končiť, musí už mať nárok, ale je jedno či o nárok požiada pred skončením, alebo bezprostredne po skončení. Každopádne ho môže dostať, až keď mu dôchodok priznajú v SP.

IMHO: Zamestnanec MÁ nárok na odchodné.

Každopádne, neviem poradiť s otázkou, ako to zaúčtovať.

Výpočet by nemal byť zložitý: § 134 - asi by každý lepší mzdový soft mal mať.

Netuším ako to vyplatiť zamestnancovi. ktorý už nie je v pracovnom pomere.
U nás končí zamestnanec, ktorý už má požiadaný aj schválený ID>70%, ale čakáme na papier, ktorý môže prísť aj o meisac, kedy už bude mať dávno vyplatenú poslednú mzdu a nebude zamestnancom.
On si požiadal ešte pred skončením, ale aj keby tak urobil bezprostredne po, tak mu to podľa mňa MUSÍME vyplatiť