Ester plus
06.03.08,16:57
Musia sa vo vyhlásení k dani z príjmov uvádzať údaje o manželovi(manželke) keď sa neuplatňujú pri znížení základu dane?
ondrejvla
06.03.08,17:07
Musia sa vo vyhlásení k dani z príjmov uvádzať údaje o manželovi(manželke) keď sa neuplatňujú pri znížení základu dane?

Uviesť ich treba podľa §115 Občianskeho zákonníka v znení zákona č.509/1991 Zb.