Magda
08.03.08,13:36
Prajem Vám pekný deň. Z internetovej stránky soc.poisťovne som si stiahla tlačivo "Čestné vyhlásenie samostatne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby na účely určenia vymeriavaceho základu." Ak tomu dobre rozumiem SZČO po podaní danňového priznania za rok 2007, prinesie na dôchodkové "Výpis z Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2007" a toto čestné prehlásenie.Teraz platín do sociálne poistovne odvody 2686,- Sk. Je tente môj názor správny.Aj nie prosím poučte ma . Budem rada ak ma usmerníte. Vopred ďakujem Magda
mysimis
08.03.08,13:46
Vyplníš si výpis z DP za rok 2007 a ideš ho odovzdať do SP. Toto častné prehlásenie nie je potrebné k tomuto výpisu. Výpis z DP odovzdáš do SP do 30.06.2007 a od 01.07.2007 sa platí do SP podľa tohto výpisu a odvody podľa tohto prepočut sú splatné do 08.08.2007.