mariannabebcakova
09.03.08,12:42
Chcem poprosiť o radu, ak spoločnosť zamestnáva viac ako 20 zamestnancov v priemere za celý rok tak musí zamestnávať aspoň jeddnu osobu zo zdravotným postihnutím. Priemer našej firmy je 2O,12 zamestnancov za rok aj s jednou zamestnan. čo je na materskej dovolenke bez nej by to bolo 19,5 takže by sme nemali túto povinnosť. Patrí táto zamest. na materskej dovolenke do stavu, keď je jej miesto obsadené inou silou alebo nie?
mariannabebcakova
10.03.08,06:08
Takže do počtu zamestnancov nespadá osoba na materskej dovolenke?