SMartina
09.03.08,23:41
Ahojte. Konateľ s.r.o. navrhol pre seba samého takýto pracovný vzťah:
1. chce, aby sa mu započítavali roky na SP
2. nechce platiť veľké odvody

Návrh:
HPP doplnil o Mandátnu zmluvu a Zmluvu o výkone funkcie konateľa. Na základe týchto doplnených zmlúv je urobená Zmena pracovnej zmluvy, kde mesačná mzda je: 500,- Sk + podiel na HV.

Vypracovanie výplaty:
Výplatu budem robiť ako doteraz, s tým, že sa mi zmení len výška mzdy. (40 hod./týždeň a dovolenka 4 týždne za rok -tak ako doteraz)
Odvod na SP a ZP z 500,- Sk a mesačné výkazy ako doteraz.

Je to správne?:D
Ďakujem.
Jana Motyčková
10.03.08,09:31
Nie. Aj ak by sa Ti podarilo obhájiť pri 40hod. týždni mzdu 500 Sk a zvyšok zo zisku (čo by som sa dosť divila), pri plnom úväzku musí byť minimálny VZ do SP 8100 Sk.
SMartina
10.03.08,23:00
Dík.
A ako by som to mala vyriešiť? Čo by si mi poradila? Mala by som dať konateľa na polovičný pracovný pomer? (aj potom by to muselo byť na SP 4.050,- Sk?, keď sú tie prílohy). Ide len o tom, ako to vyriešiť, to čo chce zrealizovať.
ajobs
10.03.08,23:31
Dík.
A ako by som to mala vyriešiť? Čo by si mi poradila? Mala by som dať konateľa na polovičný pracovný pomer? (aj potom by to muselo byť na SP 4.050,- Sk?, keď sú tie prílohy). Ide len o tom, ako to vyriešiť, to čo chce zrealizovať.


Pracovná zmluva a zmluva o výkone funkcie konateľa sú 2 odlišné právne dokumenty, na ktoré sa vzťahujú odlišné právne režimy, a sú aj rozlične obmedzené (alebo neobmedzené).
1. v rámci pracovnej zmluvy môže byť úväzok konateľa aj minimálny (napr. 1 hodina mesačne), čomu by potom zodpovedala aj mzda 46,60 SKK mesačne, z toho samozrejme všetky odvody (cca 7 SKK zamestnanec, a cca 18 SKK zamestnávateľ),
2. zmluva o výkone funkcie konateľa a jej prislúchajúca odmena môže byť aj 1 SKK mesačne, čomu zodpovedajú odvody do ZP 2 SKK mesačne. Odvody do SP sa neplatia.
3. Nechápem, prečo chce mať konateľ aj pracovný pomer a započítavanie rokov do obdobia dôchodkového poistenia - z minimálnych súm vyjde aj dôchodok obrazne povedané 5 korún (alebo skôr Eur) mesačne - tak na čo vôbec.
Jana Motyčková
11.03.08,11:42
3. Nechápem, prečo chce mať konateľ aj pracovný pomer a započítavanie rokov do obdobia dôchodkového poistenia - z minimálnych súm vyjde aj dôchodok obrazne povedané 5 korún (alebo skôr Eur) mesačne - tak na čo vôbec.
Možno chce využiť pripravované zavedenie minimálneho dôchodku.:)
yaah
10.05.10,10:04
Na funkciu konateľa sa nemôže uzatvárať pracovná zmluva. Na to slúži mandátna zmluva alebo zmluva o výkone funkcie konateľa. Môže mať pracovnú zmluvu, ale napr. na fciu riaditeľa..