Mirkaporada
10.03.08,09:40
:---Zamestnávateľ zanikol k 31.12.2007.
Deň na výplatu mzdy v hotovosti cez pokladňu je ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca.
Posledná mzda za mesiac december mala byť vyplatitená zamestnancom cez pokladňu v hotovosti do 31.12.2007 alebo 8.1.2008 ?