adriana126
10.03.08,15:09
Ak sa v priebehu roku poskytli zamestnancom pernamentky, z ktorých bola odvedená daň, pri ročnom zúčtovaní sa táto daň berie ako vysporiadaná alebo sa započíta k ostatnej dani z príjmov a pri preplatku dane sa vráti zamestnancovi?
Tweety
10.03.08,15:32
Ak sa v priebehu roku poskytli zamestnancom pernamentky, z ktorých bola odvedená daň, pri ročnom zúčtovaní sa táto daň berie ako vysporiadaná alebo sa započíta k ostatnej dani z príjmov a pri preplatku dane sa vráti zamestnancovi?
Je to preddavková daň zo ZČ, t.j. započíta sa k ostatnej predd. dani zamestnanca.
adriana126
10.03.08,15:34
ďakujem za odpoveď