elcom@kremnicka.detronics
10.03.08,15:57
Dobrý deň, chcem poprosiť o radu s nasledovným prípadom. Študentka vysokej školy pracovala v zahraničí ako stážistka a v pracovnej zmluve mala zakomponovanú odmenu za prácu, ktorá jej bola zasielaná z časti na jej účet v Slovenskej republike a z časti vyplácaná v hotovosti na území štátu v ktorom pracovala. Ani na opätovné požiadanie jej neposlali doklad o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch za rok 2007. Jej príjem prevýšil odpočítateľnú čiastku. Má podať daňové priznanie, ak áno tak len na základe bankových výpisov? Od Januára pátram po odpovedi na túto otázku, zatiaľ odpoveď nemám. Ak máte niekto podobnú skúsenosť, poprosím o radu. S pozdravom M.L.
Dav
10.03.08,16:05
Prezrela by som si zákon o správe daní a poplatkov, a našla §, podľa ktorého sa dá určiť daň pomocou dostupných prostriedkov.
Vyriešila by som to tak, že by som spočítala príjmy, odpočítala odpočítateľnú položku na daňovníka a napísala správcovi dane, že ho žiadam o schválenie takto určenej dane.Samozrejme, prílohy by som pripojila (výpisy). Prípadne by som s tým za konkrétnym správcom dane zašla osobne.
Poznámka : pred cca 2 rokmi som takto postupovala v jednom prípade, správca dane vyzval na podanie daňového priznania a doklady boli neúplné.