Jolana Popadakova
11.03.08,13:57
Dobrý deň, potrebovala by som sa s niekým poradiť, kde by som našla nejakú predlohu alebo tlačivo, ak potrebujem k februáru 2008 zvýšiť zamestnancom hrubú mzdu a potrebujem to mať na papieri a podpísané zamestancom plus nadriadeným

Za odpoveď vopred ďakujem.
Tweety
11.03.08,14:00
Dobrý deň, potrebovala by som sa s niekým poradiť, kde by som našla nejakú predlohu alebo tlačivo, ak potrebujem k februáru 2008 zvýšiť zamestnancom hrubú mzdu a potrebujem to mať na papieri a podpísané zamestancom plus nadriadeným

Za odpoveď vopred ďakujem.
A ako to mal doteraz? Malo byť to byť súčasťou PZ.
Jolana Popadakova
11.03.08,15:22
Dodatok o zvýšení doteraz nebol. V zmluve je uvedená hrubá dohodnutá mzda. A teraz potrebujem túto hrubú mzdu upraviť a k tomu nejaký dokument, že na základe tohto dokumentu alebo tlačiva je mzda od februára zvýšená.
Martasch
11.03.08,15:33
A to robíš mzdy "ručne"? V softvéri sa zmena pracovnej zmluvy zadáva bežne.
Martasch
11.03.08,15:47
Dodatok k pracovnej zmluve

Zamestnávateľ


Zamestnanecsa dohodli na

dodatku ku pracovnej zmluve

uzatvorenej dňa


bod č. - hrubá mzda /alebo sadzba/ uvedieš novú.
Prvýkrát bude vyplatená ...

Ostatné časti zmluvy ostávajú bezo zmeny.


dátum, podpisy zhruba takto
Jolana Popadakova
11.03.08,15:50
fajn. ďakujem veľmi pekne. mzdy nerobím, iba dokladujem agendu. ak je mzda zvýšená, viem o tom , že by o tom mal byť nejaký písomný doklad medzi zamestnancom a nadriadeným.
ale aj tak ďakujem za Váš čas.
Tweety
11.03.08,15:51
Dodatok k pracovnej zmluve

Zamestnávateľ


Zamestnanecsa dohodli na

dodatku ku pracovnej zmluve

uzatvorenej dňa


bod č. - hrubá mzda /alebo sadzba/ uvedieš novú.
Prvýkrát bude vyplatená ...

Ostatné časti zmluvy ostávajú bezo zmeny.


dátum, podpisy zhruba takto
Iba doplním: podľa § 54 ZP.
Jolana Popadakova
11.03.08,16:31
Grazie !!!
abel
11.03.08,16:38
Dobrý deň, potrebovala by som sa s niekým poradiť, kde by som našla nejakú predlohu alebo tlačivo, ak potrebujem k februáru 2008 zvýšiť zamestnancom hrubú mzdu a potrebujem to mať na papieri a podpísané zamestancom plus nadriadeným

Za odpoveď vopred ďakujem.
Ja som si vytvorila toto tlačivo - vyplním potrebné údaje, v bode 1a) a b) napíšem nezmenené a v bode c) napíšem dohodnutú zmenu
Jolana Popadakova
12.03.08,10:06
to je presne ono, čo som potrebovala, ďakujem ;)
Viera Klimentová
12.03.08,10:21
K tejto téme som už raz diskutovala v súvislosti s pojmom dodatok a zmena PZ.
V súvislosti s novým ZP som robila pracovne starším zamestnancom dodatky k PZ, pretože nespĺňali náležitosti -charakteristiku pracovnej činnosti - zodpovedajúcu zaradeniu do PT. V PZ sa nič nemenilo. Všetko ostatné, čo mení podmienky musí byť Dohodou o zmene PZ.
Danetta
17.03.08,17:23
Tlačivo " DOHODA O ZMENE PRACOVNEJ ZMLUVY" je dostať aj v predajniach ŠEVT.Vyplnia sa iba kolonky, kde nastali zmeny.
Viera Klimentová
17.09.08,13:07
Hľadám určitú radu a narazila som na túto tému. Trochu ma prekvapuje, že zmenu mzdového zaradenia niektorí robíte dodatkami k PZ. Zmena je zmena už existujúcej PZ a dodatkom niečo dopĺňam nie mením.
U nás je uzatvorená PZ aj s mzdovými podmienkami a na základe PZ je vyhotovený platový dekrét každému zamestnancovi. Pri zmene sa robí Zmena platového dekrétu. Podpisuje ju riaditeľ organizácie a zamestnanec.
drobeceva
17.09.08,13:10
Hľadám určitú radu a narazila som na túto tému. Trochu ma prekvapuje, že zmenu mzdového zaradenia niektorí robíte dodatkami k PZ. Zmena je zmena už existujúcej PZ a dodatkom niečo dopĺňam nie mením.
U nás je uzatvorená PZ aj s mzdovými podmienkami a na základe PZ je vyhotovený platový dekrét každému zamestnancovi. Pri zmene sa robí Zmena platového dekrétu. Podpisuje ju riaditeľ organizácie a zamestnanec.
V našej firme takisto sa pri každej platovej úprave vystavuje platový dekrét.
svedia
08.02.09,17:34
Potrebujem poradiť, lebo bez Vás stratená..
Keď zamestnanec od 02/2009 bude mať zníženú mzdu z dôvodu preradenia na nižšiu pozíciu.. ako to riešiť zmenou alebo dodatkom... Tak aby to bolo správne. DiKIK
svedia
08.02.09,18:01
Prosím...
Tweety
08.02.09,18:02
Potrebujem poradiť, lebo bez Vás stratená..
Keď zamestnanec od 02/2009 bude mať zníženú mzdu z dôvodu preradenia na nižšiu pozíciu.. ako to riešiť zmenou alebo dodatkom... Tak aby to bolo správne. DiKIK
Dodatkom k už existujúcej PZ. A to preradenie je riešené ako?,pretože to môže byť na jednom dodatku.
svedia
08.02.09,18:56
To preradenie je vlastne len z toho dôvodu, že potrebujeme znížiť mzdu.. Zamestnanec s tým súhlasí.. Neviem ako to zdvôvodniť..
Tweety
08.02.09,19:29
To preradenie je vlastne len z toho dôvodu, že potrebujeme znížiť mzdu.. Zamestnanec s tým súhlasí.. Neviem ako to zdvôvodniť..
Ale čo? to preradenie, či zníženie? Ak ste ho preradili na pozíciu s nižším platom nemusíte plat nijako zdôvodňovať.