zuzkadzugi
11.03.08,16:39
Čaute, prosím Vás o radu - môj zamestnanec v roku 2007 vôbec nečerpal dovolenku, t.j. do roka 2008 sa mu prenieslo 20 dní dovolenky z roka 2007. K 29.2.2008 sme rozviazali pracovný pomer a on si tú dovolenku nevyčerpal. Teraz mám dilemu, či mám vôbec tvoriť rezervu na nevyčerpanú dovolenku, keď k dátumu zostavenia ÚZ viem, že si ju v roku 2008 nestihol vyčerpať a zo Zákonníka práce nemám povinnosť preplatiť mu ju /ale môžem/.
V postupoch účtovania je rezerva definovaná ako: "záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky..." ďakujem
Zoltán Kovács
11.03.08,16:51
Čaute, prosím Vás o radu - môj zamestnanec v roku 2007 vôbec nečerpal dovolenku, t.j. do roka 2008 sa mu prenieslo 20 dní dovolenky z roka 2007. K 29.2.2008 sme rozviazali pracovný pomer a on si tú dovolenku nevyčerpal. Teraz mám dilemu, či mám vôbec tvoriť rezervu na nevyčerpanú dovolenku, keď k dátumu zostavenia ÚZ viem, že si ju v roku 2008 nestihol vyčerpať a zo Zákonníka práce nemám povinnosť preplatiť mu ju /ale môžem/.
V postupoch účtovania je rezerva definovaná ako: "záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky..." ďakujem

1. Rezervu tvoriť musíš. Aby si mal pravdivý obraz k 31.12.
2. Ak zamestnanec nemal možnosť vyčerpať dovolenku, a z dôvodu rozviazania pacovného pomeru už ju ani nemá, tak si povinný nevyčerpanú dovolenku preplatiť.
Danila
11.03.08,16:52
Čaute, prosím Vás o radu - môj zamestnanec v roku 2007 vôbec nečerpal dovolenku, t.j. do roka 2008 sa mu prenieslo 20 dní dovolenky z roka 2007. K 29.2.2008 sme rozviazali pracovný pomer a on si tú dovolenku nevyčerpal. Teraz mám dilemu, či mám vôbec tvoriť rezervu na nevyčerpanú dovolenku, keď k dátumu zostavenia ÚZ viem, že si ju v roku 2008 nestihol vyčerpať a zo Zákonníka práce nemám povinnosť preplatiť mu ju /ale môžem/.
V postupoch účtovania je rezerva definovaná ako: "záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky..." ďakujemČau, doporučujem Ti preštudovať §-111,113,116 ZP a poopraviť si názor na dovolenku zamestnanca, samozrejme okrem iného.:)
Denda
11.03.08,16:52
Čaute, prosím Vás o radu - môj zamestnanec v roku 2007 vôbec nečerpal dovolenku, t.j. do roka 2008 sa mu prenieslo 20 dní dovolenky z roka 2007. K 29.2.2008 sme rozviazali pracovný pomer a on si tú dovolenku nevyčerpal. Teraz mám dilemu, či mám vôbec tvoriť rezervu na nevyčerpanú dovolenku, keď k dátumu zostavenia ÚZ viem, že si ju v roku 2008 nestihol vyčerpať a zo Zákonníka práce nemám povinnosť preplatiť mu ju /ale môžem/.
V postupoch účtovania je rezerva definovaná ako: "záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky..." ďakujem
Tvorba rezervy na nevyčerpanú dovolenku k 31.12. je povinná. Kde máte v Zákonníku práce, že nemáte povinnnosť mu ju preplatiť?
zuzkadzugi
12.03.08,07:28
§116 ZP:
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru. - zamestnávateľ môže preplatiť tú dovolenku, ale kde máte, že musí?
Nevyčerpal si ju, lebo mal na to svoje dôvody, ale prekážky na strane zamestnávateľa neboli, takže prečo by som mu ju mala preplatiť, je to jeho chyba, mohol si ju vyčerpať...
Jura
12.03.08,08:17
§116 ZP:
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru. - zamestnávateľ môže preplatiť tú dovolenku, ale kde máte, že musí?
Nevyčerpal si ju, lebo mal na to svoje dôvody, ale prekážky na strane zamestnávateľa neboli, takže prečo by som mu ju mala preplatiť, je to jeho chyba, mohol si ju vyčerpať...
Ak zamestnanec nevyčerpal dovolenku ani do konca nasledujúceho k.r. ,je zamestnávateľ povinný preplatiť nevyčerpanú dovolenku pre skončenie pracovného pomeru. To neplatí, ak je rozsah nevyčerpanej dovolenky väčší ako štyri týždne. Za časť nevyčerpanej dovolenky nad štyri týždne má zamestnanec nárok na preplatenie tejto nevyčerpanej časti dovolenky podľa pravidiel uvedených v § 134 ZP.
Libusa
12.03.08,08:24
Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka a nevyčerpaná dovolenka presahuje výmeru 4 týždňov za časť dovolenky, ktorá presahuje 4 týždne patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Je právom zamestnávateľa v súčinnosti so zamestnancami určiť čerpanie dovolenky tak, aby bola vyčerpaná v danom kalendárnom roku. Ak nie je možné čerpať dovolenku v danom kalendárnom roku, možno dovolenku čerpať ešte do konca nasledujúceho roka. Preplácať dovolenku možno len z dôvodu skončenia pracovného pomeru zamestnanca a v prípade, že nevyčerpaná dovolenka na konci nasledujúceho roka presahuje 4 týždne. Za časť nevyčerpanej dovolenky nad 4 týždne má zamestnanec nárok na preplatenie tejto nevyčerpanej časti dovolenky podľa §134ZP
§ 109 upravuje zásady krátenia dovolenky nemôžete mu bezdôvodne krátiť dovolenku na ktorú mu vznikol nárok
§ na ktorý sa odvolávate si nesprávne vysvetľujete. Zamestnávatelia radšej preplatili dovolenku, ako by im mal chýbať zamestnanec.Teraz nemôžu dovolenku kedykoľvek preplatiť , ale len v zákonom stanovených prípadoch.
zuzkadzugi
12.03.08,10:14
Máte pravdu, ďakujem:-)