JanaBA3
11.03.08,20:27
Firma ku ktorej som nastúpila pracovat od 1.3.2008 ako personalista - dala výpoveď zamestnancovi z organizačných dôvodov - k termínu 31.10.2007 doručená výpoveď (výpovedná lehota do 31.12.) Potom s ním spísali dohodu o skončení pracovného pomeru bez čerpania výpovednej lehoty - čiže ukončil pracovný pomer k 31.10., s tým že mu bolo navýšené odstupné nad rámec zákona. Teraz firma hľadá zamestnanca, ktorého náplňou práce je presne jeho pracovná náplň. Zamestnanec sa vyhráža súdom, pretože vraj do 3 mesiacov nemôžeme obsadiť toto miesto. A keby čerpal výpovednú lehotu tak ešte neuplynuli 3 mesiace ako je to miesto voľné. Kamarátka mi radila, že vraj sa môže obrátiť na súd len do 2 mesiacov po ukončení výpovednej lehoty? Vie mi niekto poradiť či môže žalovať firmu na základe týchto termínov a či sa vo firme niečo porušilo?? Ďakujem!
Chobot
11.03.08,22:48
Firma ku ktorej som nastúpila pracovat od 1.3.2008 ako personalista - dala výpoveď zamestnancovi z organizačných dôvodov - k termínu 31.10.2007 doručená výpoveď (výpovedná lehota do 31.12.) Potom s ním spísali dohodu o skončení pracovného pomeru bez čerpania výpovednej lehoty - čiže ukončil pracovný pomer k 31.10., s tým že mu bolo navýšené odstupné nad rámec zákona. Teraz firma hľadá zamestnanca, ktorého náplňou práce je presne jeho pracovná náplň. Zamestnanec sa vyhráža súdom, pretože vraj do 3 mesiacov nemôžeme obsadiť toto miesto. A keby čerpal výpovednú lehotu tak ešte neuplynuli 3 mesiace ako je to miesto voľné. Kamarátka mi radila, že vraj sa môže obrátiť na súd len do 2 mesiacov po ukončení výpovednej lehoty? Vie mi niekto poradiť či môže žalovať firmu na základe týchto termínov a či sa vo firme niečo porušilo?? Ďakujem!

Firma neporušila ustanovenia ZP, lebo miesto obsadzuje viac než 3 mes. po zrušení miesta (prepustení zamestnanca, čo bolo 31.10.2007) - § 61 ods. 3:

"(3) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b), nesmie počas troch mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca."

Bývalý zamestnanec si môže pískať, lebo na súd sa môže obrátiť len do 2 mesiacov od skončenia PP -(kamarátka mala pravdu), viď § 77 ZP:

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."


- teda uplatniť to mohol do 31.12.

Môžeš pokojne spať.;):D