erika_H
11.03.08,20:42
Dobrý večer,chcela by som Vás poprosiť-
keď starobný dôchodca pracuje na trvalý pracovný pomer,má nárok na zvýšenie jeho dôchodku?Mne sa jedná o dôchodku,ktorý pracoval iba od mája r.2007 a zarobil cca 58 tis. Sk (za celý rok),popri poberaní starobného dôchodku.. či to môže mať vplyv na zmenu výšky jeho dôchodku,keďže za neho zamestnávateľ platí odvody..
ďakujem veľmi pekne
JAJA11
11.03.08,20:52
Dobrý večer,chcela by som Vás poprosiť-
keď starobný dôchodca pracuje na trvalý pracovný pomer,má nárok na zvýšenie jeho dôchodku?Mne sa jedná o dôchodku,ktorý pracoval iba od mája r.2007 a zarobil cca 58 tis. Sk (za celý rok),popri poberaní starobného dôchodku.. či to môže mať vplyv na zmenu výšky jeho dôchodku,keďže za neho zamestnávateľ platí odvody..
ďakujem veľmi pekne

Kedysi dôchodca mohol mať uzavretý pracovný pomer maximálne na 1 rok a potom mu vždy upravili dôchodok. Dnes je možnosť zamestnávať aj dôchodcu na dobu neurčitú a tým sa pripravuje o možnosť pravidelného zvyšovania dôchodku. Ak chceš dôchodcovi pomôcť, aby mu zvýšili dôchodok, treba mu ukončiť pracovný pomer a založiť nový. Po skončení pracovného pomeru by mu mala SP prepočítať dôchodok. :)
Evanka
11.03.08,20:55
Dobrý večer,chcela by som Vás poprosiť-
keď starobný dôchodca pracuje na trvalý pracovný pomer,má nárok na zvýšenie jeho dôchodku?Mne sa jedná o dôchodku,ktorý pracoval iba od mája r.2007 a zarobil cca 58 tis. Sk (za celý rok),popri poberaní starobného dôchodku.. či to môže mať vplyv na zmenu výšky jeho dôchodku,keďže za neho zamestnávateľ platí odvody..
ďakujem veľmi pekne
Áno, môže si požiadať o prepočítanie dôchodku. Zamestnanec, ktorému bol priznaný dôchodok podľa zákona platného do konca roku 2003, si môže požiadať o prepočet dôchodku 1x do roka. Zamestnancovi, ktorému bol dôchodok priznaný podľa "nového" zákona, sociálna poisťovňa urobí prepočet dôchodku až po skončení pracovného pomeru.
Myslím, že to stále platí. Nemožno však očakávať veľkú čiastku navýšenia :(.
JAJA11
11.03.08,21:07
Áno, môže si požiadať o prepočítanie dôchodku. Zamestnanec, ktorému bol priznaný dôchodok podľa zákona platného do konca roku 2003, si môže požiadať o prepočet dôchodku 1x do roka. Zamestnancovi, ktorému bol dôchodok priznaný podľa "nového" zákona, sociálna poisťovňa urobí prepočet dôchodku až po skončení pracovného pomeru.
Myslím, že to stále platí. Nemožno však očakávať veľkú čiastku navýšenia :(.

v SP mojej mame nechceli prepočítať dôchodok, kým nebude mať skončený pracovný pomer a má ho vymeraný podľa starého zákona. Bolo to už dávnejšie, možno ju pracovníčka zle informovala. Má s tým niekto skúsenosť? :o
Mária27
11.03.08,21:49
Po dvoch rokoch zamestnania popri dôchodku zvýšili dôchodok o cca 500 Sk mesačne. To, čo odviedla poisťovni, rozpočítané na 500 Sk mesačne, bolo predplatenie na 11 rokov. Keďže novodôchodcom sa zvyšujú dôchodky až po skončení zamestnania, v júli sa im "navýšenie" nezvyšuje. Z tohto pohľadu absolútne nemotivujúce. Pritom musí platiť aj zdravotné, teraz aj nemocenské - keby sedela soma, platiteľom by bol štát. Dôchodca nemá ani odpočítateľnú položku z dane - to je diskriminácia.
Jozef Mihál
12.03.08,00:40
...a preto sa odporúča, aby dôchodca "z času na čas" ukončil pracovný pomer a nechal si prepočítať dôchodok...
liba2
12.03.08,01:29
v SP mojej mame nechceli prepočítať dôchodok, kým nebude mať skončený pracovný pomer a má ho vymeraný podľa starého zákona. Bolo to už dávnejšie, možno ju pracovníčka zle informovala. Má s tým niekto skúsenosť? :oInformácia bola správna.
erika_H
12.03.08,15:56
Ďakujem Vám všetkým veľmi za odpovede,moc ste mi pomohli
erika_H
12.03.08,17:33
Tento môj dôchodca bol zamestnaný iba od mája 2007. Takže keď teraz napríklad k 31.3.2007 ukončí pracovný pomer,má isť na Soc.poisťovňu,kde mu znova prepočítajú dôchodok áno?Ale asi veľké zvýšenie očakávať nemôže však.. Ďakujem Vám
liba2
12.03.08,18:49
Tento môj dôchodca bol zamestnaný iba od mája 2007. Takže keď teraz napríklad k 31.3.2007 ukončí pracovný pomer,má isť na Soc.poisťovňu,kde mu znova prepočítajú dôchodok áno?Ale asi veľké zvýšenie očakávať nemôže však.. Ďakujem Vám
K žiadosti ktorú podáva bývalý zamestnanec, mu treba dať potvrdenie, ktorého vzor prikladám; je to formulár ktorý nám poslala SP na vyplnenie; tak ak chcete zamestnancovi ušetriť jednu cestu, vybavte ho týmto potvrdením.
Pripúšťam však, že na inej pobočke SP môže byť iná prax
Mária27
13.03.08,01:26
Ako si vysvetlujete ustanovenie § 66 ods. 9, že SP určí sumu starobného dôchodku podľa ods. 3 a 4 za kalendárny rok len raz? Ide práve o toto zvyšovanie po zániku dôchodkového poistenia - ukončenia práce popri poberaní dôchdoku.
cactus
13.03.08,09:42
Ako si vysvetlujete ustanovenie § 66 ods. 9, že SP určí sumu starobného dôchodku podľa ods. 3 a 4 za kalendárny rok len raz? Ide práve o toto zvyšovanie po zániku dôchodkového poistenia - ukončenia práce popri poberaní dôchdoku.

ak by 2x do roka ukončil PP (samozrejme musel by sa 2x zamestnať a ja 2x ukončiť PP), tak mu SP zvýši dôchodok iba 1x s tým, že dôchodok sa okrem pravidelnej valorizácie k 1.7. b.r. môže zvýšiť iba raz.
Mária27
13.03.08,12:38
Tak som si to vysvetľovala, pokiaľ som si neuvedomila, že by malo v takom prípade byť v zákone "v kalendárnom roku len raz". Keďže je tam "za kalendárny rok ", chytili ma obavy, že ak na jar skončí a dá si zvýšiť dôchodk, začne opäť pracovať na jeseň, tie jesenné mesiace by jej už nemuseli zvyšovať dôchodok, až od januára. Nemáte taký dojem? To by potom ale mala sociálka vrátiť odvedené sumy za tie jesenné mesiace.
Mária27
24.03.08,18:36
ak by 2x do roka ukončil PP (samozrejme musel by sa 2x zamestnať a ja 2x ukončiť PP), tak mu SP zvýši dôchodok iba 1x s tým, že dôchodok sa okrem pravidelnej valorizácie k 1.7. b.r. môže zvýšiť iba raz.

A čo s peniazmi na dôchodkové poistenie, ktoré odvedie sociálke pri druhom zamestnaní? Môže požiadať o ich vrátenie?
Andyke
24.03.08,18:40
Nemôže požiadať o vrátenie poistného do SP, nakoľko bola v prac.pomere a je povinnosť platiť poistné na soc. zabezpečenie.
Odvody boli urobené v zmysle platného zákona.
Mária27
24.03.08,20:35
Z odvedených súm dôchodkového poistenia by mala byť poskytnutá dávka - starobný dôchodok.
Podľa § 61 zákona "Osobný vymeriavací základ je úhrn vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie ..."
Podľa § 62 "Osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel osobného vymeriavacieho základu a všeobecného vymeriavacieho základu.."

Ak by sa už druhá časť osobného vymeriavacieho základu nemala započítať na dôchodok, odpadol právny dôvod na odvody.

Keďže zamestnanec musí odvádzať poistné, ale odvedené sumy sa už nemôžu započítať do osobného mzdového bodu, mal by sa použiť § 145 ods. 1:
"(1) Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť poistné, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu, fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné alebo jej právnemu nástupcovi do 30 dní od
a) zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou alebo
b) doručenia písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné alebo jej právneho nástupcu."

Poradkyňa sociálky tvrdila, že sa druhá časť započíta pri ďalšom výpočte zvýšenia za zamestnanie popri poberaní dôchodku. Ak teda skončí pracovať až na budúci rok, mali by podľa jej odpovede započítať aj jesenné mesiace práce minulého roku (zvýšenie v kalendárnom roku raz, za kalendárny rok dvakrát). Ale môže sa stať, že by aj v kalendárnom roku ukončila dva pracovné pomery. Po skončení prvého by mala zvýšenie, po skončení druhého už nie? Nešlo by o bezdôvodné obohatenie?

Nepozná niekto konkrétny prípad?
cactus
24.03.08,21:07
Z odvedených súm dôchodkového poistenia by mala byť poskytnutá dávka - starobný dôchodok.
Podľa § 61 zákona "Osobný vymeriavací základ je úhrn vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie ..."
Podľa § 62 "Osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel osobného vymeriavacieho základu a všeobecného vymeriavacieho základu.."

Ak by sa už druhá časť osobného vymeriavacieho základu nemala započítať na dôchodok, odpadol právny dôvod na odvody.

Keďže zamestnanec musí odvádzať poistné, ale odvedené sumy sa už nemôžu započítať do osobného mzdového bodu, mal by sa použiť § 145 ods. 1:
"(1) Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť poistné, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu, fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné alebo jej právnemu nástupcovi do 30 dní od
a) zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou alebo
b) doručenia písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné alebo jej právneho nástupcu."

Poradkyňa sociálky tvrdila, že sa druhá časť započíta pri ďalšom výpočte zvýšenia za zamestnanie popri poberaní dôchodku. Ak teda skončí pracovať až na budúci rok, mali by podľa jej odpovede započítať aj jesenné mesiace práce minulého roku (zvýšenie v kalendárnom roku raz, za kalendárny rok dvakrát). Ale môže sa stať, že by aj v kalendárnom roku ukončila dva pracovné pomery. Po skončení prvého by mala zvýšenie, po skončení druhého už nie? Nešlo by o bezdôvodné obohatenie?

Nepozná niekto konkrétny prípad?

o ďalšie navýšenie dôchodku može požiadať až budúci rok, hoci v b.r. ukončila dva PP. O navýšenie dôchodku nepríde, iba žiadosť o zvýšenie v jednom roku môže byť iba 1x, a preto požiada v nasledujúcom roku o navýšenie druhykrát, hoci PP ukončila napr. v októbri predchádzajúceho roka.
Mária27
24.03.08,21:24
o ďalšie navýšenie dôchodku može požiadať až budúci rok, hoci v b.r. ukončila dva PP. O navýšenie dôchodku nepríde, iba žiadosť o zvýšenie v jednom roku môže byť iba 1x, a preto požiada v nasledujúcom roku o navýšenie druhykrát, hoci PP ukončila napr. v októbri predchádzajúceho roka.


Ďakujem za odpoveď, bárs by to tak bolo! Vieš to zo skúsenosti, alebo si to takto len vysvetľuješ? To je totiž "v kalendárnom roku len raz" nie "za kalendárny rok len raz".
cactus
24.03.08,21:33
Ďakujem za odpoveď, bárs by to tak bolo! Vieš to zo skúsenosti, alebo si to takto len vysvetľuješ? To je totiž "v kalendárnom roku len raz" nie "za kalendárny rok len raz".

potvrdzujem, že je to moja vlastná skúsenosť a je to aj podľa zákona
valko
19.05.08,14:05
Píšete, že pre splnenie podmienok na prepočet dôchodku treba ukončiť pracovný pomer.
Otázka: Nestačí niekoľko dní neplateného voľna, kedy sa preruší platba odvodov?
katka50
19.05.08,14:44
Píšete, že pre splnenie podmienok na prepočet dôchodku treba ukončiť pracovný pomer.
Otázka: Nestačí niekoľko dní neplateného voľna, kedy sa preruší platba odvodov?
V zákone 461/2003 je uvedené, že dôchodok sa prepočíta po zániku dôchodkového poistenia. Pri neplatenom volne sa len preruší dôchodkové poistenie.
cactus
19.05.08,14:44
Píšete, že pre splnenie podmienok na prepočet dôchodku treba ukončiť pracovný pomer.
Otázka: Nestačí niekoľko dní neplateného voľna, kedy sa preruší platba odvodov?

na SP je potrebné odovzdať tiež evidenčný list, na základe ktorého prepočíta SP dôchodok a pritom je potrebné ukončiť PP.
valko
19.05.08,15:15
...a preto sa odporúča, aby dôchodca "z času na čas" ukončil pracovný pomer a nechal si prepočítať dôchodok...
Údajne stači "z času na čas" (raz ročne) zobrať neplatené voľno a tým prerušiť odvody. Tak by mal tiež vzniknúť nárok na prepočítanie dôchodku pracujúcemu dôchodcovi. Je to tak?
VERONIKA6
19.05.08,15:17
Údajne stači "z času na čas" (raz ročne) zobrať neplatené voľno a tým prerušiť odvody. Tak by mal tiež vzniknúť nárok na prepočítanie dôchodku pracujúcemu dôchodcovi. Je to tak?
Pracovný pomer musí byť riadne ukončený.
Mirkaporada
30.11.08,11:15
Prosím Vás, mohli by ste na Porade uverejniť vzor žiadosti o zvýšenie starobného dôchodku ?
Ďakujem.
veronikasad
30.11.08,11:16
Prosím Vás, mohli by ste na Porade uverejniť vzor žiadosti o zvýšenie starobného dôchodku ?
Ďakujem.
na čo to potrebuješ ? SP zvyšuje starobné dôchodky zo zákona.
Mirkaporada
30.11.08,11:20
Jedná sa mi o prípad dôchodcu SZČO, ktorý bol istý čas dôchodkovo poistený, zrušil živnosť a teraz by chcel podať žiadosť o zvýšenie dôchodku.
veronikasad
30.11.08,11:25
Jedná sa mi o prípad dôchodcu SZČO, ktorý bol istý čas dôchodkovo poistený, zrušil živnosť a teraz by chcel podať žiadosť o zvýšenie dôchodku.
Myslím, že na to nie je treba žiadna písomná žiadosť. Treba ísť osobne do soc.poisťovne. Tlačivo vypisujú na pobočke. Musí mať zaplatené všetky odvody.
U zamestnanca na našej pobočke to funguje tak, že prinesie v zalepenej obálke ELDP /ak ho zamestnávateľ neodovzdal osobne/ a v prípade prepočtu staršieho zamestnania aj potvrdenie o poberaní nem.dávok /neviem presne do ktorého roku to požadujú/.
Mirkaporada
30.11.08,11:27
Veľmi pekne Ti ďakujem.
veronikasad
30.11.08,11:29
Myslím, že na to nie je treba žiadna písomná žiadosť. Treba ísť osobne do soc.poisťovne. Tlačivo vypisujú na pobočke. Musí mať zaplatené všetky odvody.
U zamestnanca na našej pobočke to funguje tak, že prinesie v zalepenej obálke ELDP /ak ho zamestnávateľ neodovzdal osobne/ a v prípade prepočtu staršieho zamestnania aj potvrdenie o poberaní nem.dávok /neviem presne do ktorého roku to požadujú/.
V tomto príspevku nájdeš vzor tlačiva pre zamestnanca, ktorý vyplňuje zamestnávateľ :

http://www.porada.sk/676383-post10.html
BOBY
17.12.08,09:34
ako je to so zamestnaným dôchodcom? Koľkokrát mu môže zamestnávateľ robiť prac.zmluvu na dobu určitú? Jedná sa o to, aby si mohol dôchodca každý rok žiadať o prepočet dôchodku,pričom zamestnávateľ má záujem o jeho prácu na dlhšie obdobie. Nie sú zmluvy na dobu určitú obmedzené nejakým počtom? Zamestnávateľ je totiž ochotný urobiť zmluvu na dobu neurčitú, ale pre prepočet dôchodku je pre zamestnanca výhodnejšie mať postupne viac nadväzujúcich zmlúv na dobu určitú
BOBY
13.01.09,18:00
od 17.12.2007 mi bol priznaný predčasný starobný dôchodok, do výpočtu ktorého mi nerátali r.2007, keďže nebol celý odpracovaný. Od 1.4.2008 som bola zamestnaná na 2 trvalé skrátené pracovné pomery, ktoré skončili 31.12.2008. Idem si žiadať prehodnotenie dôchodku. Môžem žiadať o prehodnotenie od 1.1.2007 (aby mi zarátali aj časť roka, ktorý mi nebol zarátaný pri priznaní PSD)? Alebo môžem žiadať o prehodnotenie až od 1.4.2008, kedy som nastúpila ako dôchodkyňa do pracovného pomeru? Prosím, ak máte niekto skúsenosť, odpíšte mi.
Ďakujem
JankaII
27.05.09,13:03
Môže dôchodca požiadať o prehodnotenie výšky dôchodku pokiaľ popri poberaní star. dôchodku pracoval na dohodu?
JAJA11
27.05.09,13:08
Môže dôchodca požiadať o prehodnotenie výšky dôchodku pokiaľ popri poberaní star. dôchodku pracoval na dohodu?

Dôchodca môže požiadať o prehodnotenie výšky dôchodku len ak mal uzatvorený pracovný pomer, z ktorého mu vznikla povinnosť poistiť sa v SP - t.j. zamestnávateľ za neho robil odvody do SP. :)
veronikasad
27.05.09,13:09
Môže dôchodca požiadať o prehodnotenie výšky dôchodku pokiaľ popri poberaní star. dôchodku pracoval na dohodu?
z dohôd sa neplatí dôchodkové poistenie - takže nie
Mária27
27.05.09,21:47
od 17.12.2007 mi bol priznaný predčasný starobný dôchodok, do výpočtu ktorého mi nerátali r.2007, keďže nebol celý odpracovaný. Od 1.4.2008 som bola zamestnaná na 2 trvalé skrátené pracovné pomery, ktoré skončili 31.12.2008. Idem si žiadať prehodnotenie dôchodku. Môžem žiadať o prehodnotenie od 1.1.2007 (aby mi zarátali aj časť roka, ktorý mi nebol zarátaný pri priznaní PSD)? Alebo môžem žiadať o prehodnotenie až od 1.4.2008, kedy som nastúpila ako dôchodkyňa do pracovného pomeru? Prosím, ak máte niekto skúsenosť, odpíšte mi.
Ďakujem

Boby, viem, že reagujem neskoro, teraz som tvoju otázku objavila. Už asi vieš, že ten rok, kedy získaš nárok na dôchodok, sa až do narodenín na výpočet osobného bodu neráta. Ďalšie obdobie ti už zarátajú ako nadpracovanie po nároku.
Tiež ma to prvýkrát zarazilo, akoby tie zarobené peniaze a odvody zmizli. Vtedy sa osobné body počítali z 10 rokov. Bolo to jasnejšie, pretože sa prvý rok z tých 10 počítal celý, teda aj do narodenín. Dnes je to zase celý rok 1984.

§ 63 zákona 461/2003
(7) Rozhodujúce obdobie na zistenie priemerného osobného mzdového bodu sú kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodkovú dávku, s výnimkou kalendárnych rokov pred 1. januárom 1984, ak tento zákon neustanovuje inak.
JankaII
28.05.09,18:05
dakujem za odpovď,chcela som sa len uistiť,že to tak je
terezamaria
29.05.09,12:17
Môže dôchodca požiadať o prehodnotenie výšky dôchodku pokiaľ popri poberaní star. dôchodku pracoval na dohodu?

Pokiaľ si nerobil na pracovnú zmluvu, z ktorej plynú odvody do SP, nemôžeš si požiadať o prehodnotenie, resp. zvýšenie dôchodku. Z dohody sa odvody do SP na dôchodkové poistenie neplatia, takže ani zvýšenie nebudeš mať priznané.
lenka.ba
07.08.09,09:22
Dobrý deň.Keď bol zamestnancovi priznaný dôchodok v roku 2003,tak má teraz nárok na prepočet dôchodku alebo nie? ďakujem
drobeceva
07.08.09,09:24
Dobrý deň.Keď bol zamestnancovi priznaný dôchodok v roku 2003,tak má teraz nárok na prepočet dôchodku alebo nie? ďakujem
Ak robil na PZ tak áno.
Ak robil na dohodu, tak je to zbytočné, z dohôd sa odvody na dôch. neplatia.
lenka.ba
07.08.09,09:25
Dobrý deň. Neviem kedy bol zamestnancovi priznaný starobný dôchodok, buď v roku 2003 alebo 2004. Má teraz nárok na prepočet dôchodku alebo až keď ukončí PP? A podľa ktorého zákona to tak je?
Ďakujem
lenka.ba
07.08.09,09:27
Dobrý deň? A keď neviem,kedy bol priznaný starobný dôchodok, či v roku 2003 alebo v roku 2004, má teraz nárok na prepočet dôchodku? Prosím Vás, v ktorom § je, že aké sú podmienky prepočtu dôchodku? Ďakujem
lenka.ba
07.08.09,09:29
...
lenka.ba
07.08.09,09:30
Dobrý deň. A keď neviem,kedy bol priznaný starobný dôchodok, či v roku 2003 alebo 2004, má nárok na prepočet dôchodku? A prosím Vás, podľa ktorého § to je a kedy to tak vyšlo. Ďakujem
lenka.ba
07.08.09,09:50
ja len že sa tu spomína niečo v zmysle, že až po ukončení PP. A keby bol priznaný v roku 2004? podľa ktorého § to budem vedieť?
lenka.ba
07.08.09,09:50
ospravedlňujem sa, že vyšlo toľko príspevkov odo mňa, ale nešlo mi odosielať príspevky a zrazu sa tu všetky objavili.
Ospravedlňujem sa
mzdarka renca
07.08.09,10:08
Dobrý deň? A keď neviem,kedy bol priznaný starobný dôchodok, či v roku 2003 alebo v roku 2004, má teraz nárok na prepočet dôchodku? Prosím Vás, v ktorom § je, že aké sú podmienky prepočtu dôchodku? Ďakujem

Až keď ukončí PP má nárok na prepočítanie dôchodku.
lenka.ba
07.08.09,10:08
§?
katka50
07.08.09,10:16
§?
zákon 461/2003 § 66 ods.3
(3) Ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku odo dňa nasledujúceho po zániku dôchodkového poistenia sa určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia.
veronikasad
07.08.09,10:26
Dobrý deň. A keď neviem,kedy bol priznaný starobný dôchodok, či v roku 2003 alebo 2004, má nárok na prepočet dôchodku? A prosím Vás, podľa ktorého § to je a kedy to tak vyšlo. Ďakujem
Možno pomôže aj táto informácia :

http://www.sme.sk/c/2652073/kto-ma-narok-na-prepocitanie-dochodku.html
hundros
30.09.09,14:05
dobry den.
dochodkyna je asi 6 rokov zamestnana vo firme (myslim ze na dobu neurcitu). od marca 2008 ma priznany starobny dochodok ale dalej pracuje. teraz (oktober 2009) chce ukoncit PP a ostat doma na dochodku. uz som cital ze sa jej bude dochodok prepocitavat az po skonceni PP, ale aj to ze musi mat ukonceny kalendarny rok aby sa jej dochodok realne zvysil. ako je to spravne? ma ostat pracovat (resp. PN) az do konca kalendarneho roka? povodne mala ist do starobneho dochodku uz 9/2006, ale Kanikova reforma jej to posunula o rok a pol. ma to teraz nejaky vplyv?

dakujem
mzdarka renca
30.09.09,14:08
dobry den.
dochodkyna je asi 6 rokov zamestnana vo firme (myslim ze na dobu neurcitu). od marca 2008 ma priznany starobny dochodok ale dalej pracuje. teraz (oktober 2009) chce ukoncit PP a ostat doma na dochodku. uz som cital ze sa jej bude dochodok prepocitavat az po skonceni PP, ale aj to ze musi mat ukonceny kalendarny rok aby sa jej dochodok realne zvysil. ako je to spravne? ma ostat pracovat (resp. PN) az do konca kalendarneho roka? povodne mala ist do starobneho dochodku uz 9/2006, ale Kanikova reforma jej to posunula o rok a pol. ma to teraz nejaky vplyv?

dakujem

vystav jej ELDP od dátumu rozhodnutia SP, že je starobný dôchodca do ukončenia PP. Za toto obdobie jej dôchodok prepočítajú.
veronikasad
30.09.09,14:13
dobry den.
dochodkyna je asi 6 rokov zamestnana vo firme (myslim ze na dobu neurcitu). od marca 2008 ma priznany starobny dochodok ale dalej pracuje. teraz (oktober 2009) chce ukoncit PP a ostat doma na dochodku. uz som cital ze sa jej bude dochodok prepocitavat az po skonceni PP, ale aj to ze musi mat ukonceny kalendarny rok aby sa jej dochodok realne zvysil. ako je to spravne? ma ostat pracovat (resp. PN) az do konca kalendarneho roka? povodne mala ist do starobneho dochodku uz 9/2006, ale Kanikova reforma jej to posunula o rok a pol. ma to teraz nejaky vplyv?

dakujem
chcela som ti pripnúť citáciu zákona o soc. poistení, ktorá pojednáva o zvyšovaní dôchodkov po dovršení dôch.veku. Uvedený § je napísaný tak komplikované, že mu asi nerozumie ani samotná p. ministerka.

Preto prikladám tel. číslo SP, kde by si mal dostať odpoveď.

Informácie o dôchodkoch zdarma
0800 123 123
hundros
30.09.09,17:47
dakujem renca aj veronika. pre upresnenie, nie je to moja zamestnankyna. ale info pomohlo. dik:)