HankaS
12.03.08,12:34
Prosím o radu,
pracovníčka nastúpila od 1.3.2008 na dohodu o pracovnej činnosti.
Hrubá Mzda za mesiac marec je 1.300,- SK. Mzda jej bude vyplatená
vzždy pri výplatnom termíne ostatných zamestnancov a to 25.-tého.
Čiže výplata mzdy 25.4. Do ktorého mesiaca v prehľade o zrazených preddavkoch uviesť túto daň, a kedy je treba daň zaplatiť DÚ.? Ďakujem
mysimis
12.03.08,12:59
Prosím o radu,
pracovníčka nastúpila od 1.3.2008 na dohodu o pracovnej činnosti.
Hrubá Mzda za mesiac marec je 1.300,- SK. Mzda jej bude vyplatená
vzždy pri výplatnom termíne ostatných zamestnancov a to 25.-tého.
Čiže výplata mzdy 25.4. Do ktorého mesiaca v prehľade o zrazených preddavkoch uviesť túto daň, a kedy je treba daň zaplatiť DÚ.? Ďakujem

Platiteľ dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Túto daň uvedeiš v aprílovom prehľade.
Paula
12.03.08,13:02
Prosím o radu,
pracovníčka nastúpila od 1.3.2008 na dohodu o pracovnej činnosti.
Hrubá Mzda za mesiac marec je 1.300,- SK. Mzda jej bude vyplatená
vzždy pri výplatnom termíne ostatných zamestnancov a to 25.-tého.
Čiže výplata mzdy 25.4. Do ktorého mesiaca v prehľade o zrazených preddavkoch uviesť túto daň, a kedy je treba daň zaplatiť DÚ.? ĎakujemOdmena bude vyplatená (a teda daň zrazená) 25.4. (v prehľade stĺpec za apríl), potom táto zrážková daň je splatná do 15.5.
HankaS
12.03.08,13:31
Ďakujem:)