Inuska17
12.03.08,13:47
Ak žena pracovala na dohodu, z ktorej sa neovádzajú žiadne odvody, okrem zamestnávateľa za ňu. a súčasne je na rodičovskej dovolenke, manžel si chce uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku odpočíta od 95616 jej príjem? Napr. žena zarobila 25000 Skk na dohodu. 20000 bolo zdanená preddavkovou daňou a 5000 zrážkovou daňou. Takže si môže uplatniť na manželku 70616 skk?
Andyke
13.03.08,05:17
Áno odpočet nezd.časti zákl.dane na manželku je vo výške 70.616.