trulinka23
12.03.08,14:16
Ahojte,

chcem Vás poprosiť o radu. Pracujem v štátnej službe,ale chcem odísť pracovať do zhraničia a pracovný pomer by som chcela skončiť k 30.04.2008. Viete mi poradiť, či v žiadosti o skončenie pracovného pomeru mi stačí napísať: "výpoveď na základe zákona č. 231/2006 Z.z. § 41, ku dňu 30.04.2008" a či má právo zamestnávateľ ma prepustiť neskôr? Neviem či nebude problém kto nastúpi na miesto mňa. Je to dosť súrne, lebo potom musím dať výpoveď čím skôr, lebo ak sa zamestnávateľ bude pridŕžať dvojmesačnej výpovednej doby, tak tu budem musieť ostať trčať ešte dlhšie.
ďakujem za pomoc
rada
24.03.08,15:58
Pokiaľ viem, štátnozamestnanecký pomer sa končí na žiadosť štátneho zamestnanca podľa zákona o štátnej stužbe.
iriska
28.04.08,19:51
Podľa mojich veľmi aktuálnych informácií dáva štátny zamestnanec výpoveď podľa zákona o štátnej službe (ak sa nemýlim :) a 2 mesačná lehota plynie odo dňa podania (nie 2 mesiace od prvého dňa nasl. mesiaca) a môže dať aj výpoveď k skoršiemu dátumu - skôr teda žiadosť o uvoľnenie z pomeru - a tu závisí od vedenia, či túto alternatívu schváli. Ak neschváli, platí lehota 2 mesiace od podania.