M3G
20.06.04,16:16
Zamestnanec je zamestnaný na 4 hodiny denne, dohodnutá mzda je minimálne 3040 Sk za mesiac.

Má nárok na odpočítateľnú položku na seba?

Má nárok na daňový bonus?

Vymeriavací základ pre všetky poistenia (SP, ZP) je mzda (teda napríklad 3040), nemusím teda rátať zo 6080 Sk(SP)?

Čo by sa zmenilo, keby bol postihnutý?
M3G
20.06.04,16:27
Ešte ma napadlo, či by mi niekto vedel povedať, ako je to s dovolenkami, sviatkami, resp. celkovo aké sú rozdiely medzi normálnym a skráteným pracovným časom.

Ďakujem
Jozef Mihál
20.06.04,16:51
Pokiaľ ide o daň, nie je rozdiel medzi zamestnancom na kratší prac.čas (PČ) a "normálny" PČ.

Pre sociálne poistenie platí, že minimálny VZ v tom zmysle, ako je stanovený pri normálnom PČ, pri kratšom PČ neexistuje. VZ = dosiahnutá mzda, pri predpoklade, že sa dodrží zákon o minimálnej mzde.

Detto zdravotné poistenie.

Pokiaľ ide o postihnutých, tak ustanovenie, že poistenec neplatí inv.poistenie ak jeho pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % nezáleží od PČ.

Dovolenky, sviatky - žiadny rozdiel.
§ 97 odsek 2 - zamestnancovi s kratším PČ nemožno nariadiť prácu nadčas.
M3G
20.06.04,19:29
Vďaka pán Mihál,

ešte som predtým zabudol napísať, že zamestnanec by mal predložiť vyhlásenie o tom, že si nikde neuplatňuje odpočítateľnú položku na seba.
Rovnako aj čo sa týka daňového bonusu. Dúfam, že sa nemýlim, ale tu tuším platí, že zamestnanec má nárok na daňový bonus, pokiaľ jeho mzda je minimálne 3040/mesiac.
Jozef Mihál
21.06.04,07:29
Samozrejme musí podpísať Vyhlásenie k dani,
nárok na bonus má ako každý iný, čiže napr. za nejaký mesiac vtedy, ak si ho uplatňuje a jeho zdaniteľný príjem je aspoň 3040 (2280 čiast.inv., 1520 invalidi) za daný mesiac. Pozor, zdaniteľný príjem a mzda sú dva rôzne pojmy...
Zdaniteľný príjem = mzda + nepeňažné príjmy + príjem zo sociál.fondu podliehajúci dani...
(Rýchly návod ako získať daňový bonus ak moja mzda je 3000 Sk - tak, že budem mať k tomu ešte nepeňažný príjem 40 Sk...)
Peťo
21.06.04,10:29
K časti otázky M3G ... "celkovo, aké sú rozdiely medzi normálnym a skráteným pracovným časom " chcel by som upozorniť na prac.pomer, kde rozsah prac. času je menej ako 20 hod. týždenne. V takomto prípade zmluvné strany môžu p.p. skončiť výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu, resp.bez uvedenia dôvodu . Výpovedná doba je 15 dní a začína plynuť dňom v ktorom sa doručila výpoveď - § 49 ods. 6 . Na takéto p.p. sa nevzťahujú ďalšie utanovenia ZP uvedené v tom istom paragrafe ods. 7 ako napr. o p.p.
dohodnutom na dobu určitú, o vypovednej dobe, o zákaze výpovede, o odstupnom a odchodnom a pod. Pekný deň.
Maxinka
07.07.05,16:52
Práve potrebujem túto odpoveď, len som si neni istá či je ešte platná, preto prosím poraďte.

Zamestnanec je zamestnaný na 4 hodiny denne, dohodnutá mzda je minimálne 3500 Sk za mesiac.
Má nárok na odpočítateľnú položku na seba?
Má nárok na daňový bonus, kedže sa mu teraz narodilo dieťa?
Ďakujem
Denda
07.07.05,17:12
Práve potrebujem túto odpoveď, len som si neni istá či je ešte platná, preto prosím poraďte.

Zamestnanec je zamestnaný na 4 hodiny denne, dohodnutá mzda je minimálne 3500 Sk za mesiac.
Má nárok na odpočítateľnú položku na seba?
Má nárok na daňový bonus, kedže sa mu teraz narodilo dieťa?
ĎakujemÁno má nárok na odpočítateľnú položku.Na daňový bonus splnil podmienku zdaniteľného príjmu zo závislej činnosti. Má príjem v mesiaci vyšší ako je polovica minimálnej mzdy.
Maxinka
08.07.05,12:16
Ďakujem velmi pekne!Prajem všetkým pekný deň.
Janka6685
08.07.05,12:34
Ahojte.

Je v poriadku, ak do zmluvy na skrátený pracovný úväzok napíšem, že pracovný čas bude priemerne 18 hod./týž.? Ak áno, čo by sa stalo, ak by v jeden mesiac odrobil viac ako 72 hodín. Vtedy by ani ten priemer nesedel.
Ďakujem.
Janka6685
11.07.05,11:47
Neviete mi poradiť? Prosíííííím.
Jana Motyčková
11.07.05,12:25
Do pracovnej zmluvy daj pracovný čas 18 hodín týždenne a napíš, že má nerovnomerne rozvrhnutý týždenný pracovný čas. Pozri si k tomu §87 Zákonníka práce. Mala by si mať pre neho urobený rozvrh pracovných zmien.
Janka6685
11.07.05,12:36
Do pracovnej zmluvy daj pracovný čas 18 hodín týždenne a napíš, že má nerovnomerne rozvrhnutý týždenný pracovný čas. Pozri si k tomu §87 Zákonníka práce. Mala by si mať pre neho urobený rozvrh pracovných zmien.
Mohol by potom odrobiť aj viac, alebo menej hodín do týždňa ako je 18? Samozrejme, ak po sčítaní hodín to bude každý mesiac 72 hod.
McMarti
31.01.06,10:54
Chcem sa utvrdit, ked dám dnes výpoved (pracovný úväzok 5,5hod,), tak mi výpovedna doba trva 15 dní, je tak?K časti otázky M3G ... "celkovo, aké sú rozdiely medzi normálnym a skráteným pracovným časom " chcel by som upozorniť na prac.pomer, kde rozsah prac. času je menej ako 20 hod. týždenne. V takomto prípade zmluvné strany môžu p.p. skončiť výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu, resp.bez uvedenia dôvodu . Výpovedná doba je 15 dní a začína plynuť dňom v ktorom sa doručila výpoveď - § 49 ods. 6 . Na takéto p.p. sa nevzťahujú ďalšie utanovenia ZP uvedené v tom istom paragrafe ods. 7 ako napr. o p.p.
dohodnutom na dobu určitú, o vypovednej dobe, o zákaze výpovede, o odstupnom a odchodnom a pod. Pekný deň.
ajobs
31.01.06,11:41
Chcem sa utvrdit, ked dám dnes výpoved (pracovný úväzok 5,5hod,), tak mi výpovedna doba trva 15 dní, je tak?

Ak máš úväzok 5,5 hodín denne a pracuješ každý deň, potom týždenný úväzok pri 5-dňovom pracovnom týždni je 27,5 hodín.
Ak dáš dnes výpoveď ( a aj ju doručíš ), potom výpovedná doba skončí 31.3.2006.
McMarti
31.01.06,12:00
Ak máš úväzok 5,5 hodín denne a pracuješ každý deň, potom týždenný úväzok pri 5-dňovom pracovnom týždni je 27,5 hodín.
Ak dáš dnes výpoveď ( a aj ju doručíš ), potom výpovedná doba skončí 31.3.2006.

Vdaka, nasla som potom v zakone že je tam presne napísane 20hod. týždenne.
Jankaaa
01.03.06,07:44
Môže zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov na skrát.prac.úvazok /4 hod/den/ dať zamestnancom strav.lístky s tým, že za 20 prac. dní dostanú iba 10 strav.lístkov. Chce urobiť kolektívnu zmluvu a tam to určiť.
Tweety
01.03.06,07:49
Môže zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov na skrát.prac.úvazok /4 hod/den/ dať zamestnancom strav.lístky s tým, že za 20 prac. dní dostanú iba 10 strav.lístkov. Chce urobiť kolektívnu zmluvu a tam to určiť.
Pozri ZP:
§ 152
Stravovanie zamestnancov


(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu.

(2) Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Na účely stravovania sa za pracovnú zmenu považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

(3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

(4) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 3, len ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku alebo ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2.

(5) Zamestnávateľ môže so súhlasom zástupcov zamestnancov

a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas prekážok v práci,
b) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie.
Jankaaa
01.03.06,07:55
Bod 5/b to že môže poskytovať stravné /dobrovolne/ to viem, ale môže to upraviť v kolektívnej zmluve tak, aby dostávali stravné za 20 odprac.dní iba 10 lístkov?
Tweety
01.03.06,08:00
Bod 5/b to že môže poskytovať stravné /dobrovolne/ to viem, ale môže to upraviť v kolektívnej zmluve tak, aby dostávali stravné za 20 odprac.dní iba 10 lístkov? Takto určite nie, bola by to diskriminácia. Zákon hovorí o stravenke za odpr. zmenu, nie o polovičnej stravenke. Ak sa to upraví v KZ, tak takto určite nie(1/2). Teda, ak odpracujú 20 dní a bude to upravené v KZ majú dostať 20 straveniek.
STRELEC
01.03.06,08:03
Bod 5/b to že môže poskytovať stravné /dobrovolne/ to viem, ale môže to upraviť v kolektívnej zmluve tak, aby dostávali stravné za 20 odprac.dní iba 10 lístkov?
Došlo by k porušeniu zákona. Zamestnanec aj v tomto prípade má nárok na závodné stravovanie rovnako ako zamestnanec pracujúci 6 či 8 hodín.
Jankaaa
01.03.06,08:07
Veľká vďaka. A ešte jedna otázka. On má viacero prevádzok a to stravné chce dať iba jednej prevádzke, z dôvodu stiesnených podmienok. Môže?
Tweety
01.03.06,08:09
Veľká vďaka. A ešte jedna otázka. On má viacero prevádzok a to stravné chce dať iba jednej prevádzke, z dôvodu stiesnených podmienok. Môže? Stravné(stravenky) musí poskytovať zamestnancom vo všetkých prevádzkach.Máš to aj uvedené v odst.1 §152ZP.:cool:;)
Čl. 2 ZP


Pracovnoprávne vzťahy podľa tohto zákona môžu vznikať len so súhlasom fyzickej osoby a zamestnávateľa. Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.
Palino
01.03.06,08:23
Pozri ZP:
§ 152
Stravovanie zamestnancov

(2) Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Na účely stravovania sa za pracovnú zmenu považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.


A má ozaj nárok na stravovanie, ak neodpracuje 4 hod. a 1 minútu?
Tweety
01.03.06,08:24
A má ozaj nárok na stravovanie, ak neodpracuje 4 hod. a 1 minútu?
Nečítal si pozorne, oni to poskytovanie pre nich chcú upraviť v KZ.:)
STRELEC
01.03.06,08:24
Veľká vďaka. A ešte jedna otázka. On má viacero prevádzok a to stravné chce dať iba jednej prevádzke, z dôvodu stiesnených podmienok. Môže?
Asi by som v tejto oblasti nešpekuloval. Pre zamestnanca je tu proste zákonný nárok a ten musím rešpektovať. Je to oblasť citlivá a obľúbená pre rôzne podania na Inšpektorát práce a podobne. Niekedy sa zamestnanec rozhodne kde-kade sťažovať po ukončení pracovného pomeru, aby napr. naštval bývalého zamestnávateľa, resp. niečo finančne vyťažil dodatočne. A úspešne!!!
Výdavok na stravné lístky (cesťáky a podobné) by som dával automaticky. Usporiť na nákladoch na zamestnanca v týchto položkách by sa mi neoplatilo. Venoval by som sa mzdovej položke, kvalite práce (nepreplácal by som nepodarkovú prácu), pracovnému času a jeho využitiu.
Palino
01.03.06,08:30
Nečítal si pozorne, oni to poskytovanie pre nich chcú upraviť v KZ.:)
Čítať som čítal, ale zrejme skôr som nepochopil, že chcú upraviť v KZ aj poskytovanie stravy za kratšiu zmenu. Zdalo sa mi,že tu ide hlavne o 10 jedál miesto 20. :o
Jankaaa
01.03.06,08:30
Mohol by stravné lístky dávať v takom prípade, ak: Zamestnanec má dohodnutý prac. čas 20 hod/týždeň / má nerovnomerne rozvrhnutý prac.čas/. A v deň, ktorý odrobí viac ako 4 hod napr. 5 hod dostane strav.lístok a v dni ak 4 a menej nedostane? Môže to takto uviesť v KZ?
Jankaaa
01.03.06,08:47
to môže, však? Prosííím poraďte.
STRELEC
01.03.06,09:09
Mohol by stravné lístky dávať v takom prípade, ak: Zamestnanec má dohodnutý prac. čas 20 hod/týždeň / má nerovnomerne rozvrhnutý prac.čas/. A v deň, ktorý odrobí viac ako 4 hod napr. 5 hod dostane strav.lístok a v dni ak 4 a menej nedostane? Môže to takto uviesť v KZ?
Áno - môže. Ja by som to formuloval asi tak, že stravné lístky bude zamestnanec dostávať v zmysle obecne platných predpisov, tj. pri pracovnej smene v trvaní minimálne 4 hodiny.
Resp. by stačila možno formulácia: závodné stravovanie bude zamestnancom poskytované v zmysle a v rámci obecne platných predpisov formou stravných lístkov. Tu skôr je potrebné dohodnúť v akej hodnote sa budú stravné lístky poskytovať (to predpis neurčuje a treba to dohodnúť) a koľko bude príspevok zamestnávateľa (ZP určuje len minimum).
Jankaaa
01.03.06,10:01
Ďakujem. max je 55 % z 89,- Sk a minimum?
Palino
01.03.06,12:40
Ďakujem. max je 55 % z 89,- Sk a minimum?
Minimum je 55 % z hodnoty jedla, teda keby ste mali stravné lístky v nižšej hodnote ako 89,-- SK.
Tweety
01.03.06,12:45
Ďakujem. max je 55 % z 89,- Sk a minimum? Pozri ZP Zvlášť odst.3
§ 152
Stravovanie zamestnancov

(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu.

(2) Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Na účely stravovania sa za pracovnú zmenu považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

(3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu. Doplním : Pre tento rok z 89.-Sk.

(4) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 3, len ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku alebo ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2.

(5) Zamestnávateľ môže so súhlasom zástupcov zamestnancov

a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas prekážok v práci,
b) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie.
Jankaaa
03.03.06,09:17
Pozri ZP Zvlášť odst.3
§ 152
Stravovanie zamestnancov

(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu.

(2) Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Na účely stravovania sa za pracovnú zmenu považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

(3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu. Doplním : Pre tento rok z 89.-Sk.

(4) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 3, len ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku alebo ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2.

(5) Zamestnávateľ môže so súhlasom zástupcov zamestnancov

a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas prekážok v práci,
b) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie.

Z toho mi potom vychádza, že ak zamestnávateľ poskytuje strav.lístky v hodnote 50,-Sk, tak minimálne mu môže preplácať 27,50 a maximálne 48,95 Sk. A to si môže dať aj do nákladov. Je to tak? Zamestnankyňa vo Vašej stravovacej ma presviedčala, že do nákladov si zamestnávateľ môže dať iba 27,50. Čo je teda pravda? :confused: :confused: :confused:
Jankaaa
03.03.06,10:04
poraďťe niekto, prosím.
Tweety
03.03.06,13:37
Z toho mi potom vychádza, že ak zamestnávateľ poskytuje strav.lístky v hodnote 50,-Sk, tak minimálne mu môže preplácať 27,50 a maximálne 48,95 Sk. A to si môže dať aj do nákladov. Je to tak? Zamestnankyňa vo Vašej stravovacej ma presviedčala, že do nákladov si zamestnávateľ môže dať iba 27,50. Čo je teda pravda? :confused: :confused: :confused:
Ak máš SL v hodnote 50.- tak náklad daňovo uznaný je 48,95.--55% z 89.-
Vo F. spravodajcovi 5/2005 bolo usmernenie k účtovaniu stravného.;) ;) ;)
Tweety
03.03.06,13:38
Môžeš iba 27,50 Sk ( je to 55% z ceny SL 50 Sk ). Ak budeš poskytovať lístok 89 Sk, potom si môžeš dať do nákladov 48,95 Sk.
Všimni si v zákone § 152, odsek 3, je tam uvedené NAJMENEJ 55% z ceny jedla, NAJVIAC však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

Takže, ak by si poskytovala stravný lístok 120 Sk, najviac si môžeš v nákladoch uplatniť 48,95 Sk.
Tonko, nehnevaj sa, ale zas s Tebou nesúhlasí. Pozri si usmernenie vo FS č.5/2005.:cool:
ajobs
03.03.06,14:13
Tonko, nehnevaj sa, ale zas s Tebou nesúhlasí. Pozri si usmernenie vo FS č.5/2005.:cool:

Majka, nenašiel som to vo FS 5/2005, nie je to v inom ??
Tweety
03.03.06,14:37
Majka, nenašiel som to vo FS 5/2005, nie je to v inom ??
Je to na strane 376.;)
Jana Acsová
04.03.06,10:00
Nakoľko v tejto téme som výpočtu stravného neporozumela už ani ja pripnem linky a prepojím témy.

http://www.porada.sk/showpost.php?p=191393&postcount=6
http://www.porada.sk/t20283-p2-dph-zo-stravnho-lstka.html
http://www.porada.sk/t20899-uetovanie-stravneho.html

Aj keď je to v zadanej otázke mimotemy

Dúfam, že trošku pomôže a ak nie, tému stravného prosím zadajte do vhodnejšej otázky, prípadne ako novú tému.
ajobs
06.03.06,18:44
Je to na strane 376.;)

Už som to našiel a príspevok som vymazal.
Anonymka
04.08.06,07:51
Môže sa uzavrieť prac.pomer na kratší prac.čas s osobou, ktorá je zamestnaná v inej firme v hlavnom prac.pomere? Ak áno, tak v tom prípade asi vyhlásenie nepodpisuje ...:(
Tweety
04.08.06,07:54
Môže sa uzavrieť prac.pomer na kratší prac.čas s osobou, ktorá je zamestnaná v inej firme v hlavnom prac.pomere? Ak áno, tak v tom prípade asi vyhlásenie nepodpisuje ...:( Môže uzavrieť, vyhlásenie k zdaneniu môže daňovník podpísať iba raz, takže, ak už podpísala v inom zamestnaní, tak u vás už nemôže.
:eek: OP 7568,- na mesiac je iba jedna.
Anonymka
04.08.06,07:59
Super, a ostatné povinnosti sú také isté ako u klasickom prac.pomere ...
jasha
17.08.06,07:29
K stravenkam. Teda ak mam pracovnikov na skrateny prac.uv. a denne odpracuju 4 hod. a chcem im ako zamestnavatel poskytnut stravenky na kazdy den, mozem ich potom mat v nakladoch?
elenka
17.08.06,07:46
Je to podľa zákona, tak áno.
katkaj
17.08.06,08:10
K stravenkam. Teda ak mam pracovnikov na skrateny prac.uv. a denne odpracuju 4 hod. a chcem im ako zamestnavatel poskytnut stravenky na kazdy den, mozem ich potom mat v nakladoch?

Len na upresnenie, stravenky poskytneš ak zamestnanec odpracuje čas dlhší ako 4 hodiny
dzabula
21.08.06,15:11
Ahojte chcem sa len spytat ci som to vypocitala OK?

Zamestnanec zamestnany na kratsi prac.pomer cize 4hodiny denne. Hruba mzda 3450Sk. Odvody do poistovne boli odvedene vo vyske 464. Zamestnanec si uplatnuje nezd.cast cize preddavok na dan 0Sk. Z toho mi vyslo ze k vyplate 2986Sk!

Je to OK??? Prosim bud mi to potvrdte alebo ma opravte.Dakujem.
Marína
21.08.06,17:57
Výpočet je správny.
Anonymka
30.08.06,09:28
Ešte raz sa vrátim k môjmu prípadu. Už sa vie, že zamestnankyňa bude prijatá na 1/4 úväzok, t.j. 10 hodín týždenne. Chcem sa spýtať, do zmluvy jej mám ako napísať výmeru dovolenky? A čo sa týka nadčasu, aj u nej ponechám tých 150 h ročne (lebo v prac.zmluve sa to tiež vymedzuje)... dík.;)
azuz
30.08.06,10:14
Ešte raz sa vrátim k môjmu prípadu. Už sa vie, že zamestnankyňa bude prijatá na 1/4 úväzok, t.j. 10 hodín týždenne. Chcem sa spýtať, do zmluvy jej mám ako napísať výmeru dovolenky? A čo sa týka nadčasu, aj u nej ponechám tých 150 h ročne (lebo v prac.zmluve sa to tiež vymedzuje)... dík.;)
Výmera dovolenky je v zmysle ZP 4 alebo 5 týždňov. Keď má kratší úväzok dovolenka sa nekráti. Jej týždeň dovolenky znamená 10 hodín.
U zamestnanca s kratším prac. časom môžeš nadčas len dohodnúť, nie nariadiť - §97 ods. 2.
ZlaticaB
04.09.06,10:34
V súvislosti s prac.pomerom na kratší prac. čas sa chcem spýtať či je možné pre učiteľa v zákl. umeleckej škole napr. tanečný odbor, ktorý bude vyučovať iba l deň v týždni uzatvoriť dohodu o vykonaní práce alebo to musí byť prac. pomer na kratší prac. čas. Domnievam sa, že to musí byť ten prac. pomer
azuz
04.09.06,10:37
Tiež si myslím, že to má byť pracovný pomer. Dohoda o vykonaní práce by mala byť ohraničená výsledkom.
ZlaticaB
04.09.06,10:44
Ďakujem za veľmi skorú odpoveď
auctovnicka
04.09.06,17:29
Ahojte,
presla som tuto temu od zaciatku, ale nenasla som konkretnu odpoved. Takze mam zamestnanca s KPP, ktory pracuje 1 hodinu denne, hruba mzda 1.100,-Sk, a teraz neviem ako mu mam vypocitat jeho narok na dovolenku. Bolo by v poriadku, ak by si napriklad cely jeden mesiac v roku vybral tento svoj narok na dovolenku? A ak mam este jedneho zamestnanca s KPP, pracuje 4 hod. denne, hm 3.800,-Sk, ako v tomto pripade vypocitam jeho narok na dovolenku? Mam aj dvoch konatelov, ktori maju HPP so skr.pr.casom 6 hodin, hm 6900,-Sk, im som dovolenku nekratila, majú plny narok na dovolenku?
Dakujem velmi pekne.
liba2
04.09.06,22:00
Ahojte,
presla som tuto temu od zaciatku, ale nenasla som konkretnu odpoved. Takze mam zamestnanca s KPP, ktory pracuje 1 hodinu denne, hruba mzda 1.100,-Sk, a teraz neviem ako mu mam vypocitat jeho narok na dovolenku. Bolo by v poriadku, ak by si napriklad cely jeden mesiac v roku vybral tento svoj narok na dovolenku? A ak mam este jedneho zamestnanca s KPP, pracuje 4 hod. denne, hm 3.800,-Sk, ako v tomto pripade vypocitam jeho narok na dovolenku? Mam aj dvoch konatelov, ktori maju HPP so skr.pr.casom 6 hodin, hm 6900,-Sk, im som dovolenku nekratila, majú plny narok na dovolenku?
Dakujem velmi pekne.
Zamestnanec s KPP
- ak je v práci pracuje 1 h/deň, resp. 4h/deň, resp. 6h/deň;
- ak čerpá dovolenku, tak 1h/deň, resp. 4h/deň, resp. 6h/deň
- teda rovnako ako zamestnanec s pracovným časom 8h/deň.
Treba len posúdiť, či im vznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok (pozri §§ 101-104 ZP), alebo na dovolenku za odpracované dni (§105 ZP).
Pokiaľ ide o odmeňovanie za dni čerpania dovolenky pozri §116ZP: "zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku".
Odporúčam prečítať si všetky §§ 100-117ZP :) .
Anonymka
06.09.06,07:55
Zase sa vraciam k téme upratovačky ... :)
Nemá niekto vzor prac.zmluvy na kraší pracovný čas??? Len aby som vedela, čo všetko tam má byť ... aj na mail je možné... napíšte mi SS a dám vám kontakt. Dík. ;) BUdem vďačná.
nikulik
08.09.06,06:10
Zase sa vraciam k téme upratovačky ... :)
Nemá niekto vzor prac.zmluvy na kraší pracovný čas??? Len aby som vedela, čo všetko tam má byť ... aj na mail je možné... napíšte mi SS a dám vám kontakt. Dík. ;) BUdem vďačná.

Anonymka, pracovná zmluva pri skrátenom pracovnom pomere sa líši od pracovnej zmluvy pri celom pracovnom pomere len mzdovými podmienkami-vyplatnou sumou, a pracovným časom, kde uvedieš že zamestnanec pracuje na skrátený pracovný úväzok ....hodin týždenne.
nikulik
08.09.06,06:15
Chcela by som sa optýtať, robím zmluvu pracovníčke-upratovačka, bude pracovať týždenne 9 hodín, čiže pond., streda, piatok na 3 hodiny. Dostane 1 800,- Sk pri odpracovaní celého mesiaca, hrubého.
Môže mať 1 800,- Sk pri 9 hodinách týždenne? Bude jej to vychádzať do min. mzdy pri takomto skrátenom prac. pomere?
Ide o to, že sa od 01.10. mení min. mzda na 7 500,- a neviem či jej to aj vtedy výjde. Poradíte mi, ako to vypočítať?:confused:
nikulik
08.09.06,06:19
Vypočítala som to takto:
6 900 : 37,5 x 9 = 1 656,-
7 500 : 37,5 x 9 = 1 800,-

Čiže by mohla kľudne mať v zmluve 1 800,-. Dobre som to vypočítala?
Paula
08.09.06,06:58
Vypočítala som to takto:
6 900 : 37,5 x 9 = 1 656,-
7 500 : 37,5 x 9 = 1 800,-

Čiže by mohla kľudne mať v zmluve 1 800,-. Dobre som to vypočítala?

Dobre si vypočítala, v prvom prípade je to 46,-/hodinu , v druhom 50,-/hodinu....pri skrátenom prac. čase to je viac ako zákonné minimum. Do zmluvy by som uviedla hodinovú, nie mesačnú mzdu.
miriza
20.12.06,11:18
Prosím poraďte mi s týmto prípadom:
Zamestnanec so zdravotným postihnutím viac ako 70% nastúpil do práce 9.11. 2006 a denne odpracoval 4 hodiny. Má nárok na stravný lístok. Vyšlo mi že má nárok na 15 dní. Čítala som túto tému dookola a vyšlo mi, že je to na zamestnávateľovi či mu lístky poskytne alebo nie. Alebo sa mýlim?
ajobs
20.12.06,11:25
Prosím poraďte mi s týmto prípadom:
Zamestnanec so zdravotným postihnutím viac ako 70% nastúpil do práce 9.11. 2006 a denne odpracoval 4 hodiny. Má nárok na stravný lístok. Vyšlo mi že má nárok na 15 dní. Čítala som túto tému dookola a vyšlo mi, že je to na zamestnávateľovi či mu lístky poskytne alebo nie. Alebo sa mýlim?

Podľa § 152, ods.2 ZP musí zamestnanec odpracovať VIAC ako 4 hodiny - vtedy sa to považuje za pracovnú zmenu. Takže mal by odpracovať aspoň 4 hodiny a 1 minútu, aby mal nárok na stravný lístok. Toto ustanovenie ZP NIE JE možné zmeniť kolektívnou zmluvou alebo iným súhlasom zástupcov zamestnancov.
miriza
20.12.06,11:40
Ďakujem, takže lístky mu dávať nejdem.
VERONIKA6
21.12.06,11:10
Pracovník- predčasný dôchodca bol zamestnaný na plný úväzok a mal mzdu 23000,- Sk mesačne. Od 1.1.2007 mu mám pripraviť novú zmluvu alebo dodatok na kratší pracovný čas a to 14 hodín týždenne a k tomu vypočítať z toho doterajšieho zárobku mesačnú mzdu. Poradíte?
VERONIKA6
21.12.06,11:46
Nikto nepomôže, súrne potrebujem.
Tweety
21.12.06,11:50
Pracovník- predčasný dôchodca bol zamestnaný na plný úväzok a mal mzdu 23000,- Sk mesačne. Od 1.1.2007 mu mám pripraviť novú zmluvu alebo dodatok na kratší pracovný čas a to 14 hodín týždenne a k tomu vypočítať z toho doterajšieho zárobku mesačnú mzdu. Poradíte? Dodatok pôvodnej zmuvy- kratší PČ a samozrejme s úpravou mzdových nárokov.
VERONIKA6
21.12.06,11:56
Dodatok pôvodnej zmuvy- kratší PČ a samozrejme s úpravou mzdových nárokov.
A tá mzda môže byť 23 000:160x56 hod. = 8 050,-
VERONIKA6
21.12.06,12:02
Ďakujem za pomoc a prajem všetkým poraďákom príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v Novom roku 2007.
Viera
breckova
05.02.07,09:28
Ahojte,
prosím o radu. Ideme prijať zamestnanca, ktorý bude pracovať 2 hodiny týždenne. Ako mám vypočítať jeho hodinovú minimálnu mzdu?
Vopred ďakujem za skorú odpoveď.
mysimis
05.02.07,09:33
Ahojte,
prosím o radu. Ideme prijať zamestnanca, ktorý bude pracovať 2 hodiny týždenne. Ako mám vypočítať jeho hodinovú minimálnu mzdu?
Vopred ďakujem za skorú odpoveď.

Od 01.10.2006 platí minimálna hodinová mzda 43,70 Sk.
Marína
05.02.07,11:53
breckova, nezabudni zohľadniť(prepočítať koeficientom) aj podľa stupňa náročnosti práce.
Pozor si daj pri minim.mzd.nároku. Viď: http://www.porada.sk/t33179-minimalna-mzda-stupne-narocnosti-prace.html (http://www.porada.sk/t33179-minimalna-mzda-stupne-narocnosti-prace.html)
breckova
05.02.07,13:33
mysimis a Marína, ďakujem za odpovede.

Pekný zvyšok dňa.
nikulik
23.05.07,12:36
Ahojte, mam pracovníčku, ktorá pracuje pondelok, streda a piatok po tri hodiny. Čiže robí 9 hodín do týždna. Ked som jej začala robiť vyplaty tak mi dlho trvalo kym som prišla na to ako to spravit aby mala 9 hodin do tyzdna. Rozdelila som to takto, kazdy den 1,8 hod. Ale teraz mam dilemu s dovolenkou. Ked si vyberie napr. dovolenku v pondelok, ale v stredu a piatok pride, ako jej to vykazat. Mala by mať dovolenku na tri hodiny...ale ked jej nahodim jeden den bude to 1,8 hod. a ked dva tak to bude uz 3,6 hod.
Ako by som vlastne mala jej dat narok na dovolenku? 20 dni po 1,8 za kazdy den. Alebo jej dat polovicu narok s tym, že bude sa jej vykazovať nie s hod.1,8 ale 3.
Neviem ci som to uviedla zrozumitelne, ak nie tak sa ospravedlnujem, dufam, ze viete o co mi ide.:confused:
azuz
23.05.07,14:39
Nárok má na 4 týždne dovolenky (vychádzam z toho, že si uviedla 20 dní). U tejto zamestnankyne je 1 týždeň dovolenky 3 dni. Takže má spolu 12 dní dovolenky. Takže keď si dovolenku zoberie v pondelok, je to 1 deň dovolenky, za ktorý patrí náhrada mzdy za 3 hodiny. Streda a štvrtok normálne robí.
Ak ju ale chceš evidovať, že robí 1,8 hod. denne, 5 dní v týždni, tak keď v pondelok čerpá dovolenku, tak je to 1 deň dovolenky a zaplatíš jej náhradu mzdy za 1,8 hodiny. Zvyšok týždňa jej eviduješ ako odpracovaný a musí odrobiť 7,2 hod.. Ak by si v tomto prípade čerpala 2 dni dovolenky, zaplatíš jej náhradu mzdy za 3,6 hodiny a v týždni musí odrobiť ešte 5,4 hod.
Správny je ale spôsob uvedený v prvom odstavci.
michelle84
03.07.08,07:13
Ako mám postupovať v nasledovnom prípade. Zamestnanec pracoval v pracovnom pomere na 40 hodín týždenne. Pracovná zmluva sa uzatvorila nová na kratší pracovný čas s pracovnou dobou každý druhý pracovný deň. Čo sa zmení pri výpočte miezd? A ako mám určiť dovolenku? Mám vychádzať z toho, že pracovný pomer sa len zmenil, alebo mám znovu rátať ako úplne nový pracovný pomer? Koľko dní bude mať nárok na dovolenku, keď v jeden týždeň bude pracovať 3 dni a druhý len 2 dni? Základný nárok má 5 týždňov. Ďakujem.
Marína
03.07.08,08:37
Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas a dovolenka nájdeš tu http://www.porada.sk/t24609-rozvrhnutie-pracovneho-casu-a-dovolenka-pri-nerovnomerne-rozvrhnutom-pracovnom-case.html
Tabuľku pre výpočet dovolenky pri NRPČ
http://www.porada.sk/319206-post4.html
michelle84
03.07.08,08:57
Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas a dovolenka nájdeš tu http://www.porada.sk/t24609-rozvrhnutie-pracovneho-casu-a-dovolenka-pri-nerovnomerne-rozvrhnutom-pracovnom-case.html
Tabuľku pre výpočet dovolenky pri NRPČ
http://www.porada.sk/319206-post4.html


Ďakujem za linky!
Ale mám tento pracovný pomer považovať ako úplne nový alebo to nemá vplyv, že sa v priebehu roka zmenil pracovný pomer na kratší?
Jara
03.07.08,09:16
Nemá to vplyv. Je to riadny pracovný pomer len na kratší prac. čas, nič sa tým nemení
zuzu 76
08.09.11,13:39
Dobrý deň,
proprosila by som o radu... máme prevádzku, ktorej zamestnanci majú dohodnutý v pracovnej zmluve kratší týždenný prac. čas na 32,5 hod. Je to nepretržitá prevádzka - striedavo pracujú od pondelka do nedele, pričom sa striedajú v smenách: 1 deň 15 hodín, 2 dni voľno ,v prípade smeny v sobotu a nedeľu pracujú 13 hodín... s vedomím vedenia spoločnosti a aj s vedomím zamestnancov sa porušuje zákonník práce , kde prekračujú povolený denný pracovný čas 12 hodín. V podstate to zamestancom vyhovuje, že odpracujú 1 deň a dva dni majú voľno.. Ja ako mzdová účtovníčka - začiatočníčka si však s týmto prípadom neviem dať rady.. Ako by ste robili evidenciu dochádzky , poprípade ako by ste počítali nárok na dovolenku .. podľa mńa je to nerovnomerný pracovný čas , keď som im vypočítala nárok na dovolenku podľa skutočne plánovaných smien - cca 121 smien ročne, vyšile im nárok na dovolenku 12 dní ročne.. Ak budem viesť evidenciu , že pracovali 12 hodín na zmene a 3 hodiny im rozpíšem medzi smenamy, určite im nárok dovlenky vyjde vyšší.. Fakt si neviem s tým dam rady, tak Vás prosím o pomoc..

Ďakujem Zuzana
mzdarka renca
08.09.11,17:22
Dobrý deň,
proprosila by som o radu... máme prevádzku, ktorej zamestnanci majú dohodnutý v pracovnej zmluve kratší týždenný prac. čas na 32,5 hod. Je to nepretržitá prevádzka - striedavo pracujú od pondelka do nedele, pričom sa striedajú v smenách: 1 deň 15 hodín, 2 dni voľno ,v prípade smeny v sobotu a nedeľu pracujú 13 hodín... s vedomím vedenia spoločnosti a aj s vedomím zamestnancov sa porušuje zákonník práce , kde prekračujú povolený denný pracovný čas 12 hodín. V podstate to zamestancom vyhovuje, že odpracujú 1 deň a dva dni majú voľno.. Ja ako mzdová účtovníčka - začiatočníčka si však s týmto prípadom neviem dať rady.. Ako by ste robili evidenciu dochádzky , poprípade ako by ste počítali nárok na dovolenku .. podľa mńa je to nerovnomerný pracovný čas , keď som im vypočítala nárok na dovolenku podľa skutočne plánovaných smien - cca 121 smien ročne, vyšile im nárok na dovolenku 12 dní ročne.. Ak budem viesť evidenciu , že pracovali 12 hodín na zmene a 3 hodiny im rozpíšem medzi smenamy, určite im nárok dovlenky vyjde vyšší.. Fakt si neviem s tým dam rady, tak Vás prosím o pomoc..

Ďakujem Zuzana

1. ide o nerovnomerne rozvrhnutý prac. čas

2. nemali by mať 15 hod. zmeny

3. doporučujem naplánovať max. 12 hod. zmeny

4. nárok na dovolenku prepočítať podľa naplánovaných zmien
L-M
07.02.12,14:08
Poprosila by som veľmi pekne o radu- ak v jednej n.o- kde sa denne starajú o post.ľudí je pracovný čas 20h týždenne- čiže 4.hod denne- majú otvorené. Mám v tomto prípade rátať týchto 20 hod týždenne - ide o pracovný čas podľa § 85 ZP? -ako plný úväzok a primerane k nemu aj nárok na minim. mzdu a predpokladám stupeň náročnosti 3. Čiže 20 hod/ týždeň- mes. mzda min.-327,20*1,4 - 458,10 €- zaokr.
Alebo mohla by som to rátať ako polov. úväzok ak by aspoň jeden zamestnanec pracoval na 40 hod úväzok? Ale ak všetci zamestnanci pracujú len na 20h. úväzok, je to v tomto prípade brané ako plný? Prosím veľmi pekne o radu, už som z toho naozaj celá domotaná.
L-M
07.02.12,14:44
Poprosila by som veľmi pekne o radu- ak v jednej n.o- kde sa denne starajú o post.ľudí je pracovný čas 20h týždenne- čiže 4.hod denne- majú otvorené. Mám v tomto prípade rátať týchto 20 hod týždenne - ide o pracovný čas podľa § 85 ZP? -ako plný úväzok a primerane k nemu aj nárok na minim. mzdu a predpokladám stupeň náročnosti 3. Čiže 20 hod/ týždeň- mes. mzda min.-327,20*1,4 - 458,10 €- zaokr.
Alebo mohla by som to rátať ako polov. úväzok ak by aspoň jeden zamestnanec pracoval na 40 hod úväzok? Ale ak všetci zamestnanci pracujú len na 20h. úväzok, je to v tomto prípade brané ako plný? Prosím veľmi pekne o radu, už som z toho naozaj celá domotaná.

Prosím nájde sa niekto,kto by mi to trochu vysvetlil
mimosin
07.02.12,20:52
Poprosila by som veľmi pekne o radu- ak v jednej n.o- kde sa denne starajú o post.ľudí je pracovný čas 20h týždenne- čiže 4.hod denne- majú otvorené. Mám v tomto prípade rátať týchto 20 hod týždenne - ide o pracovný čas podľa § 85 ZP? -ako plný úväzok a primerane k nemu aj nárok na minim. mzdu a predpokladám stupeň náročnosti 3. Čiže 20 hod/ týždeň- mes. mzda min.-327,20*1,4 - 458,10 €- zaokr.
Alebo mohla by som to rátať ako polov. úväzok ak by aspoň jeden zamestnanec pracoval na 40 hod úväzok? Ale ak všetci zamestnanci pracujú len na 20h. úväzok, je to v tomto prípade brané ako plný? Prosím veľmi pekne o radu, už som z toho naozaj celá domotaná.

Naozaj si to domotala:).

Zamestnanec pracuje na prevádzke s ustanoveným týždenným pracovným časom 40 hodín.
V pracovnej zmluve má dohodnutý skrátený úväzok na 20 hodín týždenne a minimálnu mzdu prislúchajúcu 3. stupňu náročnosti práce.
Ak odpracuje všetky pracovné hodiny, zodpovedajúce dohodnutému kratšiemu týždennému pracovnému času, patrí mu minimálna mzda zodpovedajúca 20/40 hodín.
Mesačnú minimálnu mzdu mu môžeš vypočítať dvoma spôsobmi:
1/ 327,20 x 20/40 x 1,4 = 229,10 €
Alebo už stanovená sadzba minimálneho mzdového nároku (€/mesiac) pri 3. stupni je 458,10 x20/40 = 229,10 €

2/ Ak zamestnanec odpracuje napr. len 17 dní x 4 hodiny, t.j. 68 hodín a plný fond pracovného času bude na uvedenej prevádzke pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase napr. 168 h, zamestnanec bude mať pri odpracovaní 17 dní, odpracovaných 68 hodín a jeho mesačná minimálna mzda bude:
327,20 x 68/168 x 1,4 = 185,40 € alebo 458,10 x 68/168 = 185,40 €.
Ďalšie dni môže mať napr. náhradu mzdy za dovolenku..........

5/ Mzda sa počíta v hrubom, zaokrúhľovanie aritmeticky na celé desiatky euro centov.
6/ Pri tomto skrátenom úväzku /5 dní x 4 hodiny/ nemá zamestnanec nárok na stravovanie, nárok by mal, ak by odpracoval viac ako štyri hodiny.

Príloha – pozri 3. stupeň

Ostatné doplnia odborníčky pre mzdy.
L-M
08.02.12,08:53
Naozaj si to domotala:).

Zamestnanec pracuje na prevádzke s ustanoveným týždenným pracovným časom 40 hodín.
V pracovnej zmluve má dohodnutý skrátený úväzok na 20 hodín týždenne a minimálnu mzdu prislúchajúcu 3. stupňu náročnosti práce.
Ak odpracuje všetky pracovné hodiny, zodpovedajúce dohodnutému kratšiemu týždennému pracovnému času, patrí mu minimálna mzda zodpovedajúca 20/40 hodín.
Mesačnú minimálnu mzdu mu môžeš vypočítať dvoma spôsobmi:
1/ 327,20 x 20/40 x 1,4 = 229,10 €
Alebo už stanovená sadzba minimálneho mzdového nároku (€/mesiac) pri 3. stupni je 458,10 x20/40 = 229,10 €

2/ Ak zamestnanec odpracuje napr. len 17 dní x 4 hodiny, t.j. 68 hodín a plný fond pracovného času bude na uvedenej prevádzke pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase napr. 168 h, zamestnanec bude mať pri odpracovaní 17 dní, odpracovaných 68 hodín a jeho mesačná minimálna mzda bude:
327,20 x 68/168 x 1,4 = 185,40 € alebo 458,10 x 68/168 = 185,40 €.
Ďalšie dni môže mať napr. náhradu mzdy za dovolenku..........

5/ Mzda sa počíta v hrubom, zaokrúhľovanie aritmeticky na celé desiatky euro centov.
6/ Pri tomto skrátenom úväzku /5 dní x 4 hodiny/ nemá zamestnanec nárok na stravovanie, nárok by mal, ak by odpracoval viac ako štyri hodiny.

Príloha – pozri 3. stupeň

Ostatné doplnia odborníčky pre mzdy.

Ďakujem pekne, tomuto rozumiem, ale čo keď je ustanovený pracovný čas 20hod/týždeň. Kto vlastne a podľa čoho ustanovuje ten pracovný čas? Keďže majú otvorené len 4 hod. denne a problém je v tom , že ich financuje VÚC a ten si kladie podmienky, čo sa týka miezd, proste im viac nedá, keďže majú otvorené len 4 hod.- ich nezaujíma, že na prácu sa treba aj pripraviť. Čo v tomto prípade- ráta sa týchto 20 hodín ako plný úväzok a tým pádom sa ani mzda nekráti.
Keď zadám do mzdového programu 40 hod pracovný čas v n.o. a im dám polovičný úväzok tak nemám žiadny problém, len či to tak môže byť, keď v podstate nikto nerobí 40h/týždeň, keby už len jeden pracovník mal zmluvu na 40h , žiaden problém nenastane. Je to veľmi špecifický problém.
Vopred ďakujem za vysvetlenie
veronikasad
08.02.12,09:01
Poprosila by som veľmi pekne o radu- ak v jednej n.o- kde sa denne starajú o post.ľudí je pracovný čas 20h týždenne- čiže 4.hod denne- majú otvorené. Mám v tomto prípade rátať týchto 20 hod týždenne - ide o pracovný čas podľa § 85 ZP? -ako plný úväzok a primerane k nemu aj nárok na minim. mzdu a predpokladám stupeň náročnosti 3. Čiže 20 hod/ týždeň- mes. mzda min.-327,20*1,4 - 458,10 €- zaokr.
Alebo mohla by som to rátať ako polov. úväzok ak by aspoň jeden zamestnanec pracoval na 40 hod úväzok? Ale ak všetci zamestnanci pracujú len na 20h. úväzok, je to v tomto prípade brané ako plný? Prosím veľmi pekne o radu, už som z toho naozaj celá domotaná.
Nemôžeš to brať ako plný úväzok dlžku prac,.času stanovuje § 85 Zákonníka práce

http://www.porada.sk/t56527-zakonnik-prace-od-01-09-2011-a.html#85

Pomernú časť mzdy vypočítaš :
327,20*1,4/40*20
L-M
08.02.12,09:09
Nemôžeš to brať ako plný úväzok dlžku prac,.času stanovuje § 85 Zákonníka práce

http://www.porada.sk/t56527-zakonnik-prace-od-01-09-2011-a.html#85

Pomernú časť mzdy vypočítaš :
327,20*1,4/40*20


Ďakujem pekne Veronikasad, ty mi vžda poradíš, už nemôžem ani zaspať kvôli tomu.
Ide o to , že v nejakej téme o polov.úväzkoch som čítala, nejaký prísp.od p. Motyčkovej a tam písala, že 20h/týždeň- polov.úväzok, ak má organ. stanovený 40h. prac čas. A v §85 je napísané, že max 40hod/týždeň- tak len aby sme to mali v poriadku a náhodou by z toho nevznikol v budúcnosti nejaký problém. Takže žiadny problém, ak žiadny zamestnanec nepracuje 40h/týždeň a všetci zamestnanci budú mať zmluvu na polov. úväzok- t.j. 20h/ týždeň.- bude to takto o.k?
veronikasad
08.02.12,09:12
Ďakujem pekne Veronikasad, ty mi vžda poradíš, už nemôžem ani zaspať kvôli tomu.
Ide o to , že v nejakej téme o polov.úväzkoch som čítala, nejaký prísp.od p. Motyčkovej a tam písala, že 20h/týždeň- polov.úväzok, ak má organ. stanovený 40h. prac čas. A v §85 je napísané, že max 40hod/týždeň- tak len aby sme to mali v poriadku a náhodou by z toho nevznikol v budúcnosti nejaký problém. Takže žiadny problém, ak žiadny zamestnanec nepracuje 40h/týždeň a všetci zamestnanci budú mať zmluvu na polov. úväzok- t.j. 20h/ týždeň.- bude to takto o.k?
Je to OK. Nižší úväzok - bez dopadu na mzdu - by si mohla mať len v prípade smenovej prevádzky, alebo ak to máte uzákonené v kolektívnej zmluve (v niektorých firmách robia namiesto 40 hod. len 37,5hod./týždeň)
L-M
08.02.12,09:28
Je to OK. Nižší úväzok - bez dopadu na mzdu - by si mohla mať len v prípade smenovej prevádzky, alebo ak to máte uzákonené v kolektívnej zmluve (v niektorých firmách robia namiesto 40 hod. len 37,5hod./týždeň)
Ďakujem Veronikasad, už budem môcť kľudne spať. Inak pravdu povediac by ma to ani nenapadlo , ale v Olympe , keď som zadala do podnik.údajov prac. čas 20h/ 5 dní, tak mi to automaticky bralo ako plný úväzok aj v prac.zmluvách a v mzdách mi všetko dopočítavalo do minim.mzdy, tak som bola z toho dosť paf. Študovala som nanovo ZP, ale z toho § 85 ods.8 mi vystálo, že by to aj mohla byť pravda, ale našťastie nie je. Volala som tam a oni mi nevedeli povedať, že s takým prípadom sa ešte nestretli, ale , že zistia a dajú vedieť.

Ešte raz ďakujem, neviem čo by som bez porady robila
Lucia
JANA LC
08.02.12,18:15
Dobrý večer,

ja by som potrebovala, aspoň v jednoduchej forme poradiť, či je to možné:
- som zamestnaná na trvalý pracovný pomer na dobu neurčitú

Dve malé firmy chcú, aby som im spracovávala účtovníctvo popri mojom zamestnaní - doma.
Nakoľko mám vyšší vek a dobre by mi padlo, aby sa mi tento príjem zarátal do dôchodku, pýtam sa:
Môžem mať viac PZ, jednu na hlavný PP /ten už mám/ a dve PZ na kratší prac. čas, napr. po 20 hodín týždenne ?

Môže byť na tých PZ dohodnutá paušálna mzda, napr. 200,- € v hrubom mesačne ?

Môže byť na dobu neurčitú ?

Môže byť, keď to oni chcú, dohodnuté aj nejaké odstupné, aj keď na to asi nebudem mať nárok?

Nechcela by som robiť novým zamestnávateľom ťažkosti, nechcem mať nárok na stravné lístky,chcem len, aby sa mi ešte nejaký príjem zarátal do dôchodku, lebo v hlavnom PP mám len minimálnu mzdu.

Hlavne by som chcela zjednodušiť mesačný výpočet mzdy, napr. čo má byť v PZ uvedené, aby to bolo, čo najjednoduchšie a právne v poriadku.

Ďakujem vopred, ak sa niekto nájde a poradí mi !
Mila123
08.02.12,18:17
Dobrý večer,

ja by som potrebovala, aspoň v jednoduchej forme poradiť, či je to možné:
- som zamestnaná na trvalý pracovný pomer na dobu neurčitú

Dve malé firmy chcú, aby som im spracovávala účtovníctvo popri mojom zamestnaní - doma.
Nakoľko mám vyšší vek a dobre by mi padlo, aby sa mi tento príjem zarátal do dôchodku, pýtam sa:
Môžem mať viac PZ, jednu na hlavný PP /ten už mám/ a dve PZ na kratší prac. čas, napr. po 20 hodín týždenn áno

Môže byť na tých PZ dohodnutá paušálna mzda, napr. 200,- € v hrubom mesačne ? áno

Môže byť na dobu neurčitú ? áno

Môže byť, keď to oni chcú, dohodnuté aj nejaké odstupné, aj keď na to asi nebudem mať nárok? je nárok

Nechcela by som robiť novým zamestnávateľom ťažkosti, nechcem mať nárok na stravné lístky,chcem len, aby sa mi ešte nejaký príjem zarátal do dôchodku, lebo v hlavnom PP mám len minimálnu mzdu. ak máš už v zamestnaní a tu neodpracuješ viac ako 4 hodiny nevznikne ti zák. nárok na SL

Hlavne by som chcela zjednodušiť mesačný výpočet mzdy, napr. čo má byť v PZ uvedené, aby to bolo, čo najjednoduchšie a právne v poriadku.

Ďakujem vopred, ak sa niekto nájde a poradí mi !
ako nehnevaj sa, chceš robiť účto a toto nevieš????? ak chceš mať započítané viac do dôchodku prihlás sa na dobrovoľné dôchod. poistenie (nemusí byť v celom balíku)
mimosin
08.02.12,20:32
Dobrý večer,

ja by som potrebovala, aspoň v jednoduchej forme poradiť, či je to možné:
- som zamestnaná na trvalý pracovný pomer na dobu neurčitú

Dve malé firmy chcú, aby som im spracovávala účtovníctvo popri mojom zamestnaní - doma.
Nakoľko mám vyšší vek a dobre by mi padlo, aby sa mi tento príjem zarátal do dôchodku, pýtam sa:
Môžem mať viac PZ, jednu na hlavný PP /ten už mám/ a dve PZ na kratší prac. čas, napr. po 20 hodín týždenne ?

Môže byť na tých PZ dohodnutá paušálna mzda, napr. 200,- € v hrubom mesačne ?

Môže byť na dobu neurčitú ?

Môže byť, keď to oni chcú, dohodnuté aj nejaké odstupné, aj keď na to asi nebudem mať nárok?

Nechcela by som robiť novým zamestnávateľom ťažkosti, nechcem mať nárok na stravné lístky,chcem len, aby sa mi ešte nejaký príjem zarátal do dôchodku, lebo v hlavnom PP mám len minimálnu mzdu.

Hlavne by som chcela zjednodušiť mesačný výpočet mzdy, napr. čo má byť v PZ uvedené, aby to bolo, čo najjednoduchšie a právne v poriadku.

Ďakujem vopred, ak sa niekto nájde a poradí mi !

Všetko, čo uvádzate je možné, ak dodržíte § 83 ZP.
Dohodnutý druh práce – konkurenčný charakter § 83 ZP.
1/ Môžete si dohodnúť aj viac pracovných pomerov na základe PZ s novými zamestnávateľmi.
2/ Dohodnutý druh práce, ale môže predstavovať určitú konkurenciu súčasnému zamestnávateľovi.
3/ Ak by išlo o pracovný pomer na celkom odlišný druh práce - môžete uzatvoriť aj viac pracovných pomerov bez toho, aby ste to oznámili svojmu zamestnávateľovi.
4/ Ale, ak by druh práce mal konkurenčný charakter, ste povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zamestnávateľovi, že chcete popri pracovnom pomere, ktorý mate u neho, vykonávať inú zárobkovú činnosť § 83 ZP.
JANA LC
09.02.12,07:09
Ďakujem za odpoveď,
JÚ kompletne spracúvam od roku 1990, PÚ od roku 2010, pracujem v programoch ALFA a OMEGA, naposledy som robila mzdy v roku 2003, firma KROS ponúka teraz 50% zľavu, jednu s.r.o. vlastní manžel, doteraz nemal žiadnych zamestnancov, chceme zakúpiť program OLYMP a ja by som mala byť jeho prvý zamestnanec. Toľko v krátkosti, myslím si , že s pomocou mzdového programu, nejakých školení a tiež s pomocou PORADY to zvládnem.
Ešte raz veľmi pekne ďakujem !
JANA LC
09.02.12,07:15
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, druh práce nebude predstavovať konkurenciu súčasnému zamestnávateľovi, je to niečo úplne iné, a vlastne to už funguje niekoľko rokov, chcem si len zakúpiť mzdový program a rozšíriť si vedomosti, vyskúšam si to na sebe, čo to obnáša.
Ešte raz veľmi pekne ďakujem, teraz sa už nebojím do toho ísť.
Mikolajova
11.02.12,13:41
Dobry den, počitam spravne mzdu zamestnantca s KPC t.j. 5 hod. tyzdenne ak je zar. v 2.stup.nar. 392,6/40*5=49,08 t.j. mam mu dat 49,10 HM za január?
ewita888
11.02.12,14:11
má mesačnú, alebo hodinovú mzdu?

je lepšie dať zamestnancovi v takomto prípade hodinovú mzdu, pretože tam si len vynásobíš mzdu na hodinu x počet odprac. hodín..
Mikolajova
11.02.12,14:47
Má mesačnú mzdu
ewita888
11.02.12,14:55
mesačnú aj hodinovú mzdu musí mať dojednanú v pracovnej zmluve.. koľko má zamestnanec dojednanú mesačnú mzdu?

pýtaš sa, že či mu môžeš dať 49,10 za január.. to mu ju chceš každý mesiac meniť?
Mikolajova
11.02.12,14:59
Nie, PZ ma dojednanu mesacnu mzdu 49,10 pri 2.stup.nar. prace a 5 hod. tyz. PC, ja len ci je to v poriadku, ci za januar nemam urobit doplatok do min. mzdoveho naroku.
ewita888
11.02.12,15:06
výpočet máš v poriadku.. a aký teda doplatok chceš urobiť?
Mikolajova
11.02.12,15:22
No myslela som, ze ked je v 01/2012 22 prac.hod. tak ak podelim 49,1/22=2,232 a min. hod. mzda pri 2 stup. je 2,256.
ewita888
11.02.12,15:25
Veď má mesačnú mzdu, tak na hodinovú nič neprerátavaš a nedoplácaš..
Jano24
14.02.12,07:51
Mám jednú otázku ohľadom kratšieho pracovného úväzku zamestnanca. Má zamestnanec na kratší pracovný úväzok 4 hod denne, /20 hodín týždenné, teda polovičný pracovný úväzok/ nárok na celú nezdaniteľnú časť pre rok 2012, teda 303,72 € mesačne?
Andyke
14.02.12,08:03
Áno má. (pokiaľ má podpísané vyhlásenie)
Jano24
14.02.12,08:29
Áno má. (pokiaľ má podpísané vyhlásenie)

Ďakujem za odpoveď .A aké vyhlásenie má zamestnanec podpísať?Čo v tom vyhlásení má byť?On bude zamestnaný iba u jedného zamestnávateľa na pracovný úväzok 20 hodín týždenne, 4 hod denne .Žiadných iných zamestnávateľov nemá ani iné príjmy nemá , okrem toho na ten polovičný pracovný úväzok.
Jano24
14.02.12,08:41
Ešte na doplnenie. Predpokladám že pri polovičnom pracovnom úväzku 4 hodiny denne ten zamestnanec na stravné nárok má. Je to tak?
Andyke
14.02.12,08:42
kn-alka
14.02.12,08:45
Ďakujem za odpoveď .A aké vyhlásenie má zamestnanec podpísať?Čo v tom vyhlásení má byť?On bude zamestnaný iba u jedného zamestnávateľa na pracovný úväzok 20 hodín týždenne, 4 hod denne .Žiadných iných zamestnávateľov nemá ani iné príjmy nemá , okrem toho na ten polovičný pracovný úväzok.


viď. príloha
Jano24
14.02.12,08:53
Ďakujem za odpovede. Nemá nárok zamestnanec na stravné ak ma polovičný pracovný úväzok teda 4 hodiny denne?A ak má nepravidelný pracovný úväzok týždenný teda síce 20 hodín, ale pondelok, utorok, streda, štvrtok 4,5 hodiny a piatok 2 hodiny potom za prvé štyri dni nárok na strávne má?Myslel som, že nemá na stravné nárok ak má úväzok menej ako 4 hodiny denne.
ivka70
14.02.12,08:59
Ďakujem za odpovede. Nemá nárok zamestnanec na stravné ak ma polovičný pracovný úväzok teda 4 hodiny denne?A ak má nepravidelný pracovný úväzok týždenný teda síce 20 hodín, ale pondelok, utorok, streda, štvrtok 4,5 hodiny a piatok 2 hodiny potom za prvé štyri dni nárok na strávne má?Myslel som, že nemá na stravné nárok ak má úväzok menej ako 4 hodiny denne.

Na stravne ma narok, ak v jednej zmene odpracuje VIAC ako 4 hodiny, keby mal uvazok 4,25 x 5 dni, uz narok ma.
Ak bude mat v piatok iny prac. cas ako v ine dni, uz ide o nerovnomerne rozlozeny prac,. cas a budes s tym mat ovela viac problemov.
Jano24
14.02.12,09:01
Dobre, rozumiem,to asi áno viac problémov. Ďakujem za odpovede.
cleonka
19.03.12,15:04
Dobrý deň, chcem sa spýtať, aký môže byť najkratší pracovný úväzok na pracovnej zmluve. Máme činnosti, ktoré nemôžu vykonávať na dohodu - len na pracovný pomer a stačilo by nám, keby mohol robiť napr. 10 hodin do mesiaca. Dá sa uzatvoriť takýto pracovný pomer. Ďakujem za odpoveď.
Tweety
19.03.12,15:09
Dobrý deň, chcem sa spýtať, aký môže byť najkratší pracovný úväzok na pracovnej zmluve. Máme činnosti, ktoré nemôžu vykonávať na dohodu - len na pracovný pomer a stačilo by nám, keby mohol robiť napr. 10 hodin do mesiaca. Dá sa uzatvoriť takýto pracovný pomer. Ďakujem za odpoveď.
Dá sa uzatvoriť.
andrejka a
06.12.12,10:32
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu, zamestnanec pracuje na skratený PP a v pracovnej zmluve má uvedené, že bude vykonávať práce na základe priebežných požiadaviek zamestnávateľa v predpokladanom trvaní 1 - 4 hodín denne a to podla VOPRED dohodnutého rozvrhu práce. Môže zamestnanec v mesiaci odpracovať napríklad 1 hod x 20 pracovných dní a môže odpracovať napríklad iba 1 hodinu do mesiaca a tú jednu hodinu mu iba zaplatíme? Ďakujem.
Tweety
06.12.12,10:35
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu, zamestnanec pracuje na skratený PP a v pracovnej zmluve má uvedené, že bude vykonávať práce na základe priebežných požiadaviek zamestnávateľa v predpokladanom trvaní 1 - 4 hodín denne a to podla VOPRED dohodnutého rozvrhu práce. Môže zamestnanec v mesiaci odpracovať napríklad 1 hod x 20 pracovných dní a môže odpracovať napríklad iba 1 hodinu do mesiaca a tú jednu hodinu mu iba zaplatíme? Ďakujem.
Ten pevný čas musí byť stanovený už v PZ.
andrejka a
06.12.12,10:43
Ten pevný čas musí byť stanovený už v PZ.

Takže to nebude správne ak má v PZ že odpracuje 1 - 4 hodiny... a dajme tomu, že by bolo v zmluve že odpracuje 1 hodinu denne, ale práca pre zamestnanca je len od poldelka do štvrtka, odpracuje (napr.) 17 hodín, pričom mesiac bude mať 21 pracovných dní, treba mu doplatiť, alebo čo s tým?
andrejka a
06.12.12,11:09
Takže to nebude správne ak má v PZ že odpracuje 1 - 4 hodiny... a dajme tomu, že by bolo v zmluve že odpracuje 1 hodinu denne, ale práca pre zamestnanca je len od poldelka do štvrtka, odpracuje (napr.) 17 hodín, pričom mesiac bude mať 21 pracovných dní, treba mu doplatiť, alebo čo s tým?

posúvam, vopred ďakujem.
Tweety
06.12.12,11:11
Takže to nebude správne ak má v PZ že odpracuje 1 - 4 hodiny... a dajme tomu, že by bolo v zmluve že odpracuje 1 hodinu denne, ale práca pre zamestnanca je len od poldelka do štvrtka, odpracuje (napr.) 17 hodín, pričom mesiac bude mať 21 pracovných dní, treba mu doplatiť, alebo čo s tým?
Je potrebné určiť počet hodín, tak ako som už napísala, všetko, čo odpracuje naviac, je práca nadčas.
andrejka a
06.12.12,11:16
ďakujem. podľa plánu má zamestnanec určenú teda 1 hodinu denne. pracuje od pondelka - do štvrtka. môže sa stať, že jeden mesiac odpracuje 17 dní a ďalší mesiac iba 1 deň. Keď odpracuje naviac je nadčas, to áno, ale keď odpracuje iba 1 deň v mesiaci tú jednu hodinu? čo s týmto? ešte s týmto Vás poprosím o radu. ďakujem.
andrejka a
06.12.12,11:43
ďakujem. podľa plánu má zamestnanec určenú teda 1 hodinu denne. pracuje od pondelka - do štvrtka. môže sa stať, že jeden mesiac odpracuje 17 dní a ďalší mesiac iba 1 deň. Keď odpracuje naviac je nadčas, to áno, ale keď odpracuje iba 1 deň v mesiaci tú jednu hodinu? čo s týmto? ešte s týmto Vás poprosím o radu. ďakujem.

prosím Vás ešte o radu. Ďakujem.
veronikasad
06.12.12,12:02
ďakujem. podľa plánu má zamestnanec určenú teda 1 hodinu denne. pracuje od pondelka - do štvrtka. môže sa stať, že jeden mesiac odpracuje 17 dní a ďalší mesiac iba 1 deň. Keď odpracuje naviac je nadčas, to áno, ale keď odpracuje iba 1 deň v mesiaci tú jednu hodinu? čo s týmto? ešte s týmto Vás poprosím o radu. ďakujem.
Andrejka, ak má zamestnanec pracovnú zmluvu, nemôžete to takto robiť. Keď mu na deň keď nepracuje nevykážeš dovolenku, musíš ho odhlásiť zo SP a ZP (neplatené voľno), alebo ak nepracoval pre prekážky na strane zamestnávatela, tak mu patrí za tento deň náhrada mzdy.

Má pracovný pomer aj v inej firme ?
Zuzy
11.12.12,12:22
Dobrý deň, keď je skrátený pracovný čas, tak musíme rozvrhnúť prácu na každý deň, napr. musí odpracovať denne 3 hodiny,
alebo stačí týždenný pracovný čas napr. 15 hodín, a môže odpracovať 3 dni po 5 hodín? Ktorá varianta je správna?
Za odpovede ďakujem
mzdarka renca
11.12.12,12:28
Dobrý deň, keď je skrátený pracovný čas, tak musíme rozvrhnúť prácu na každý deň, napr. musí odpracovať denne 3 hodiny,
alebo stačí týždenný pracovný čas napr. 15 hodín, a môže odpracovať 3 dni po 5 hodín? Ktorá varianta je správna?
Za odpovede ďakujem
obe varianty sú správne, záleží od potreby zamestnávateľa. pri prvej variante zam-c nemá nárok na stravné, v druhom prípade má nárok na stravné. taktiež prepočítavaš nárok na dovolenku pri druhom variante,.......
KatarinaNR
13.12.12,11:53
dievčence, chcela by som vás poprosiť o radu,
ak sa jedná o pracovnú zmluvu na kratší pracovný čas, pracovný čas môže byť napr. jeden týždeň 18hodín a druhý týždeň 25hodín? môže byť mzda hodinová? koľko má potom zamestnanec nárok na dovolenku?
ďakujem
Mila123
13.12.12,11:58
dievčence, chcela by som vás poprosiť o radu,
ak sa jedná o pracovnú zmluvu na kratší pracovný čas, pracovný čas môže byť napr. jeden týždeň 18hodín a druhý týždeň 25hodín? môže byť mzda hodinová? koľko má potom zamestnanec nárok na dovolenku?
ďakujem
nárok na dovolenku sa Katarína nekráti podľa úväzku, stále bude mať nárok v dĺžke 20 či 25 dní (po 15.rokoch odpracovania)
ak má niekto napr. pr. úväzok narp. 0,,500 pr. miesta, za jeden deň mu predsa zaplatíš 4 hodiny, kto má celý úväzpk, t.j. 1.000 pr. miesta pri 40 hod. týžd. tak mu za jeden deň zaplatíš 8 hodín....
veronikasad
13.12.12,12:15
dievčence, chcela by som vás poprosiť o radu,
ak sa jedná o pracovnú zmluvu na kratší pracovný čas, pracovný čas môže byť napr. jeden týždeň 18hodín a druhý týždeň 25hodín? môže byť mzda hodinová? koľko má potom zamestnanec nárok na dovolenku?
ďakujem
Katka, v tomto prípade pôjde o pracovný pomer na kratší pracovný pomer s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom. Mzda môže byť hodinová, nárok na dovolenku sa posudzuje podľa pracovného kalendára - trošku komplikovanejší výpočet, videla som na Porade pomôcku od Evky (Marína), skús pohľadať. Ak bude pracovať každý deň, počet dní dovolenky to neovplyvní, len náhradu mzdy za čerpanú dovolenku.
resola
15.12.12,08:20
Dobrý deň prajem,

Prijali sme zamestnanca na ¼ pracovný úväzok .
Odpracuje u nás cca 40 hod. mesačne hodinová mzda 2,5€ /hod.
Nikde inde nepracuje. To znamená, že mi z jeho príjmu odvedieme SP a ZP.
Keďže nikde inde nepracuje je povinný do výšky minim. zaplatiť odvody na ZP ?
mzdarka renca
15.12.12,08:35
poistné či už do SP, alebo ZP platí z hrubrj mzdy, nakoľko je dodržaná minimálna hod. mzda. min. VZ pri kratšom úväzku sa kráti alikvotne.
resola
15.12.12,11:07
Ďakujem.
mzdarka renca
15.12.12,12:29
dievčence, chcela by som vás poprosiť o radu,
ak sa jedná o pracovnú zmluvu na kratší pracovný čas, pracovný čas môže byť napr. jeden týždeň 18hodín a druhý týždeň 25hodín? môže byť mzda hodinová? koľko má potom zamestnanec nárok na dovolenku?
ďakujem
do pracovnej zmluvy týždenný čas spriemeruj, t.j. 21,5 hod./týždeň
Ester plus
15.12.12,20:20
Chcem sa uistiť ohľadom prihlasovania a odhlasovania zo SP a ZP pri PZ na kratší pracovný čas: Pri PZ na kratší pracovný čas pred nástupom do práce ho prihlásim do SP a do 8 dní do ZP a pri ukončení ho najneskôr deň po ukončení PP odhlásim zo SP a do 8 dní zo ZP. A ten celý cirkus so ZP v dni ktoré nebude pracovať napr. soboty a nedele sa v prípade týchto zmlúv na krataší pracovný čas v roku 2013 nekoná?
mzdarka renca
15.12.12,20:26
Chcem sa uistiť ohľadom prihlasovania a odhlasovania zo SP a ZP pri PZ na kratší pracovný čas: Pri PZ na kratší pracovný čas pred nástupom do práce ho prihlásim do SP a do 8 dní do ZP a pri ukončení ho najneskôr deň po ukončení PP odhlásim zo SP a do 8 dní zo ZP. správne A ten celý cirkus so ZP v dni ktoré nebude pracovať napr. soboty a nedele sa v prípade týchto zmlúv na krataší pracovný čas v roku 2013 nekoná?
pri pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy (úväzok nerozhoduje) tento cirkus nehrozí, takýto zamestnanec je zdravotne poistený aj v sobotu a nedeľu.
Ester plus
15.12.12,20:50
Kedysi som čítala že pri PZ na kratší pracovný čas musia byť presne určené dni v ktoré sa má pracovať a koľko hodín. A teraz som sa v jednom z príspevkov dočítala že to môže byť aj všeobecne tzn. že odpracuje 15 hodín týždenne, čo by znamenalo že nemá presne stanovený deň ktorý ma odpracovať. Je možné uzatvoriť zmluvu aj týmto spôsobom, nevznikajú potom problémy pri dovolenkách a pod.
mzdarka renca
15.12.12,21:24
Kedysi som čítala že pri PZ na kratší pracovný čas musia byť presne určené dni v ktoré sa má pracovať a koľko hodín. A teraz som sa v jednom z príspevkov dočítala že to môže byť aj všeobecne tzn. že odpracuje 15 hodín týždenne, čo by znamenalo že nemá presne stanovený deň ktorý ma odpracovať. Je možné uzatvoriť zmluvu aj týmto spôsobom, nevznikajú potom problémy pri dovolenkách a pod.
v tom prípade by išlo o nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas a následne je nutné prepočítať nárok na dovolenku. Ale je potrebné tomuto zamestnancovi naplánovať dni, ktoré odpracuje, t.z. že treba určiť dni, ktoré bude v práci.
breckova
14.01.13,09:28
Dobrý deň, mám zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovný časom, pracuje 10,5 hod týždenne. Má nárok na sviatky?
Ďalší je v pracovnom pomere a má aj vedľajší pracovný pomer 5 hodín týždenne, nie je určené v ktoré dni presne. Má tento nárok na sviatok?
Tretí je v pracovnom pomere a má mať od januára dva vedľajšíe pracovné pomery. Aké nároky mu z tohto vyplývajú /dovolenky, sviatky/? Vopred ďakujem za radu.
druzstvo81
15.01.13,10:02
Dobrý deň, chystáme sa prijať zamestnanca na kratší pracovný čas 6 hod denne (30hod týždenne), a konkrétne sa mi jedná o mzdu. Základnú mzdu za vykonanú prácu bude mať len o kúsok vyššiu ako minimálnu mzdu, ak sa bude budúci rok zvyšovať min mzda, bude potrebné robiť dodatok k zmluve?

ďalej bude dostávať pravidelnú mesačnú odmenu, môže byť v zmluve uvedené: "Dohodnutá mesačná mzda môže byť zvýšená až na dvojnásobok v závislosti od mimoriadnej pracovnej aktivity zamestnanca a ekonomických možností zamestnávateľa."
Jedná sa mi o to, že keď vedúci určí zamestnancovi odmenu jeden mesiac 50e, druhý mesiac napr 100e, ďalší mesiac napr 70e, či musí byť každý mesiac robený dodatok k zmluve, alebo stačí len tá veta čo som napísala vyššie...
mzdarka renca
15.01.13,10:23
Dobrý deň, mám zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovný časom, pracuje 10,5 hod týždenne. Má nárok na sviatok? ak mu na deň, keď mal pracovať pripadne sviatok a z tohoto dôvodu nepracuje, má nárok na to, že mu bude sviatok zaplatený

Ďalší je v pracovnom pomere a má aj vedľajší pracovný pomer 5 hodín týždenne, nie je určené v ktoré dni presne. Má tento nárok na sviatok?
musí mať určené v ktoré dni má pracovať a a ten deň keby mal pracovať je sviatok a nepracuje platí, čo som napísala vyššie.

Tretí je v pracovnom pomere a má mať od januára dva vedľajšíe pracovné pomery. Aké nároky mu z tohto vyplývajú /dovolenky, sviatky/?
Každý pracovný pomer sa posudzuje zvlášť, t.z., že v jednom napr. pracuje vo sviatok, má nárok na mzdu + mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. V druhom PP nepracuje z dôvodu sviatku a má naplánovanú zmenu na tento deň, tak mu patrí mzda ako keby pracoval.

Ak zamestnanec mal pracovať, nie je sviatok a nepracuje, čerpá dovolenku.
Vopred ďakujem za radu.

odpoveď v texte
mzdarka renca
15.01.13,10:25
Dobrý deň, chystáme sa prijať zamestnanca na kratší pracovný čas 6 hod denne (30hod týždenne), a konkrétne sa mi jedná o mzdu. Základnú mzdu za vykonanú prácu bude mať len o kúsok vyššiu ako minimálnu mzdu, ak sa bude budúci rok zvyšovať min mzda, bude potrebné robiť dodatok k zmluve?

ďalej bude dostávať pravidelnú mesačnú odmenu, môže byť v zmluve uvedené: "Dohodnutá mesačná mzda môže byť zvýšená až na dvojnásobok v závislosti od mimoriadnej pracovnej aktivity zamestnanca a ekonomických možností zamestnávateľa."
Jedná sa mi o to, že keď vedúci určí zamestnancovi odmenu jeden mesiac 50e, druhý mesiac napr 100e, ďalší mesiac napr 70e, či musí byť každý mesiac robený dodatok k zmluve, alebo stačí len tá veta čo som napísala vyššie...
ak je to pohyblivá nenárokovateľná zložka mzdy a nie je isté, že odmenu dostane, je nutné dodržiavať minimálnu mzdu. jednoducho spravíš dodatok k PZ a hotovo. :)
druzstvo81
15.01.13,10:39
ak je to pohyblivá nenárokovateľná zložka mzdy a nie je isté, že odmenu dostane, je nutné dodržiavať minimálnu mzdu. jednoducho spravíš dodatok k PZ a hotovo. :)

práve o to sa vedúcemu jedná, nechce každý mesiac robiť dodatky
*Fénix
15.01.13,10:45
Možno sa mýlim, ale môžeš v zmluve konkretizovať podmienky odmeny a určiť rozpätie odmeny. Alebo ...???
Určite by som to neriešil dodatkami každý mesiac.

PS- mal som v mzdách ale dlhšiu pauzu, takže sa môžem aj mýliť.
mzdarka renca
15.01.13,11:25
práve o to sa vedúcemu jedná, nechce každý mesiac robiť dodatky
prečo každý mesiac, snáď 1x/rok. si písala vyššie, že základnú mzdu má kúsok vyššiu ako je MM, a MM platí do 31.12.2013. Od 1.1.2014 spravíš dodatok.
*Fénix
15.01.13,11:28
Niekedy dávnejšie (pred 2 rokmi ;) ) som čítal : ak je MM zvýšená zo zákona, netreba robiť dodatky. Musím prehľadať dokumenty, niekde by som to mal mať uložené. :)
druzstvo81
15.01.13,12:02
prečo každý mesiac, snáď 1x/rok. si písala vyššie, že základnú mzdu má kúsok vyššiu ako je MM, a MM platí do 31.12.2013. Od 1.1.2014 spravíš dodatok.

čo sa týka MM ok,
ale mne sa jedná aj o tú odmenu, ktorá môže byť každý mesiac v inej výške - podľa rozhodnutia vedúceho...., či treba robiť dodatky, alebo stačí tá veta v pracovnej zmluve ako som uviedla vyššie v príspevku...
veronikasad
15.01.13,12:43
čo sa týka MM ok,
ale mne sa jedná aj o tú odmenu, ktorá môže byť každý mesiac v inej výške - podľa rozhodnutia vedúceho...., či treba robiť dodatky, alebo stačí tá veta v pracovnej zmluve ako som uviedla vyššie v príspevku...
Ak má firma podpísanú kolektívnu zmluvu, treba dohodnúť podmienky poskytovania odmien tam. Prípadne v mzdovom poriadku.
druzstvo81
16.01.13,09:39
nemá kolektívnu zmluvu
Benko
24.01.13,16:21
Sem tam si niekoho zoberiem na výpomoc, niekedy je to len jeden deň. Dohoda bola uzatvorená na dobu neurčitú a keď som potreboval, nastúpila, odrobila a bol pokoj.
Teraz sa chcem vyhnúť toho cirkusu s odhlasovaním a prihlasovaním, tak urobím PP na kratší prac čas. Len sa mi nezdá, že vykážem 5-7 hodín do mesiaca. Z toho budú dane a odvody. Dievčina nemá žiadny iný príjem a nie je ani evidovaná na UP.
Nezmenilo sa niečo od 1.1.2013 v tom zmysle, že jej po roku príde doplatiť ZP za neodpracované dni?
Ja som z tohto systému vedľa. Nedáva mi zmysel, že pri dohodách musí platiť ZP za dni, ktoré nepracuje a pri prac pomere nemusí.
Mila123
24.01.13,16:30
Sem tam si niekoho zoberiem na výpomoc, niekedy je to len jeden deň. Dohoda bola uzatvorená na dobu neurčitú a keď som potreboval, nastúpila, odrobila a bol pokoj.
Teraz sa chcem vyhnúť toho cirkusu s odhlasovaním a prihlasovaním, tak urobím PP na kratší prac čas. Len sa mi nezdá, že vykážem 5-7 hodín do mesiaca. Z toho budú dane a odvody. Dievčina nemá žiadny iný príjem a nie je ani evidovaná na UP.
Nezmenilo sa niečo od 1.1.2013 v tom zmysle, že jej po roku príde doplatiť ZP za neodpracované dni?
Ja som z tohto systému vedľa. Nedáva mi zmysel, že pri dohodách musí platiť ZP za dni, ktoré nepracuje a pri prac pomere nemusí.
v prípade PP nebude do ZP nič doplácať i keby u Teba zarobila mesačne 10 €.....ale ty jej musíš dať prac. zmluvu na kratší prac. úväzok, a ten musíš špecifikovať, koľko hodím to bude týždenne....

pri dohode bude dievčina doplácať za neodpracované dni ZP......
Benko
24.01.13,16:50
Ďakujem.
ZuzanaA
28.06.13,21:06
Ak sa mení zamestnancovi PP z klasického na skrátený , nie je potrebné žiadne nahlasovanie zmeny na SP alebo ZP? ďakujem.
Mila123
28.06.13,21:08
Ak sa mení zamestnancovi PP z klasického na skrátený , nie je potrebné žiadne nahlasovanie zmeny na SP alebo ZP? ďakujem.
nie nič nie je potrebné splniť voči SP či ZP či DU , ak sa ZC iba kráti pracovný úväzok
ZuzanaA
28.06.13,21:13
Ďakujem.
KKatika
31.07.13,10:37
Zdravím, chceme prijať zamestnanca na skrátený PČ - 10 hodín týždenne. Týždený PČ bude dodržaný, len na dni to bude rôzne, podľa potreby.(napr. Po-2hod. Ut-0 h., St-4, Št-4 a Pi-0 a každý týždeň inak) Nemám v tom celkom jasno - ide v tomto prípade o rovnomerne, alebo nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas? Ďakujem