saskia26
13.03.08,19:07
Pri inventúre bolo zistené manko na tovare v predajni. Zamestnanci majú podpísanú hmotnú zodpovednosť, nie spoločnú hmotnú zodpovednosť. Manko na každého zamestnanca vychádza 17.000 Sk. Zamestnanci súhlasili s výškou náhrady škody, sú si toho vedomí. Priemerný plat zamestnanca je cca 12.000 Sk.
1. Akú výšku náhrady si môže zamestnávateľ nárokovať - je to 4-násobok priemerného platu?
2. Aká výška náhrady je v prípade vedúceho predajne?
3. Ako postupovať pri výšky zrážanej sumy, treba dodržať nejaké životné minimum pri zrážke, prípadne iné?
Ďakujem