IVEB
14.03.08,08:47
Ak zamestnanec nastúpil do práce v polovičke mesiaca a jeho celomesačná mzda je vyššia ako maximálny vymeriavací základ, uplatňuje sa aj v tomto prípade , tak ako pri PN úprava vymeriavacieho základu , čiže VZ pre SP sa počíta z max.denného VZ x počet kalendárnych dní od kedy nastúpil do práce.? Príklad. Nastúpil 15.2.2008 max. VZ je 28142/29=970,4137x15 kal.dní = 14556 t.j. VZ pre SP alebo VZ pre SP je skutočná HM za daný mesiac ?
Jana Motyčková
14.03.08,09:25
Áno,maximálny VZ sa upravuje počtom kalendárnych dní.
IVEB
14.03.08,10:07
Som rada , že ste mi potvrdili , že to počítam správne. Vďaka