AHT
14.03.08,13:35
Prosím Vás, keď dostal konateľ odmenu za rok 2007, kedy si má podať od daňové priznanie týkajúce sa aj tejto odmeny, nakoľko mu bola vyplatená až vo februári v tomto roku. Aj daň a odvody do ZP boli uhradené až teraz. Ďakujem.
liba2
14.03.08,13:45
Prosím Vás, keď dostal konateľ odmenu za rok 2007, kedy si má podať od daňové priznanie týkajúce sa aj tejto odmeny, nakoľko mu bola vyplatená až vo februári v tomto roku. Aj daň a odvody do ZP boli uhradené až teraz. Ďakujem.
a aká je to odmena ? z pracovného pomeru ? alebo ako odmena konateľa ? alebo je to podiel na hospodárskom výsledku ?
Nech už to bude ktorá koľvek - do DP uvádza v tom roku, kedy ju prijal.
Len ak je to príjem zo závislej činnosti, a nemá iný príjem, potom sa mu môže urobiť ročné zúčtovanie dane ako iným zamestnancom.
Podiely na HV sú oslobodené od dane a do DP sa ani neuvádzajú, ani odvody poistenia sa z nich neplatia.
saskia26
14.03.08,19:54
Keď je to príjem konateľa z titulu výkonu funkcie konateľa môže požiadať o ročné zúčtovanie, keď je súčasne aj zamestnancom v tej istej firme?
liba2
14.03.08,20:21
Keď je to príjem konateľa z titulu výkonu funkcie konateľa môže požiadať o ročné zúčtovanie, keď je súčasne aj zamestnancom v tej istej firme?
Príjem konateľa z titulu výkonu funkcie je príjem zo závislej činnosti, takže môžete mu urobiť RZD ak nemá ešte iný príjem -nie zo závislej činnosti- podliehajúci zdaneniu.
Ivana6
23.05.08,13:57
Zdanuje sa odmena konatela vyplatena zo zisku za rok 2007 pricom konatel nema podiel v spolocnosti??? Nejde o pracovno-právny vztah.
Jozef Mihál
23.05.08,16:10
Nezdaňuje: nie je predmetom dane, § 2 ZDP.