VlastaXZY
15.03.08,16:50
Od 1. 1. 2008 platí nový zákon o sociálnom poistení. Ja som od februára 2008 invalidná dôchodkyňa (nad 71%). Nepracujem. Predtým som bola čiastočná ID (65%), a to od decembra 2005. V zákone som sa dočítala, že štát už neplatí za invalidov starobné poistenie. Znamená to v praxi, že keď pôjdem do starobného dôchodku, nedostanem nič? Teraz mám 34 rokov, 5 rokov som študovala na VŠ a 9 rokov mám odrobených. Čo mi poradíte? Mám sa prihlásiť ako dobrovoľne poistená FO? Alebe existuje iné riešenie? Vopred ďakujem za rady.
Jana Motyčková
15.03.08,20:03
Doplním Andreja, aj keď ako píše, čo bude platiť o 34 rokov si nikto netrúfne povedať.
Podľa dnes platného zákona, štát síce starobné poistenie neplatí, ale doba poberania ID sa počíta do doby dôchodkového poistenia pre starobný dôchodok. Dobrovoľné starobné poistenie v tomto prípade v súčasnosti sú vyhodené peniaze.
ajobs
15.03.08,22:16
A ja doplním Andreja aj Janku s tým, že v súčasnosti platí aj § 79a citovaného zákona, ktorý presne znie:
Suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý poberá alebo poberal invalidný dôchodok, sa nesmie určiť z nižšieho priemerného osobného mzdového bodu, než z ktorého sa určila suma invalidného dôchodku.

Čiže v ľudskej reči, ak by aj po 34 rokoch platil tento paragraf, nemôže SP priznať starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z nižšieho POMB, než z ktorého bol vypočítaný ID. Ale platnosť tohto paragrafu predpokladám určite nebude taká stabilná, aby vydržal 34 rokov (už raz v zákone bol od 1.1.2004 do 31.7.2006), teraz je tam od 1.1.2008 znova. Uvidíme o rok-dva....
Jozef Mihál
16.03.08,00:37
A ja doplním Andreja aj Janku s tým, že v súčasnosti platí aj § 79a citovaného zákona, ktorý presne znie:
Suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý poberá alebo poberal invalidný dôchodok, sa nesmie určiť z nižšieho priemerného osobného mzdového bodu, než z ktorého sa určila suma invalidného dôchodku.

Čiže v ľudskej reči, ak by aj po 34 rokoch platil tento paragraf, nemôže SP priznať starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z nižšieho POMB, než z ktorého bol vypočítaný ID. Ale platnosť tohto paragrafu predpokladám určite nebude taká stabilná, aby vydržal 34 rokov (už raz v zákone bol od 1.1.2004 do 31.7.2006), teraz je tam od 1.1.2008 znova. Uvidíme o rok-dva....


A ja doplním Andreja, Janku a Tóna, že vďaka § 79a súčasne platného zákona je invalidovi úplne zbytočné dobrovoľne si platiť dôchodkové poistenie, či popri invalidite platiť odvody v nejakom zamestnaní na kratší úväzok, veď teta Tomanová sa pomocou § 79a tak pekne postarala o invalidov. Invalidov najmä z radov (spolu)občanov, ktorí si tak radi od 18-tich vybavia invaliditu a najmä tak radi tvrdo pracujú.
VlastaXZY
16.03.08,12:00
Ďakujem za rady.
ajobs
17.03.08,19:37
Ľudia, nebláznite. :eek: Veď ste tými "34 rokmi" už teraz posunuli dôchodkový vek k 69ke. :D :cool:
Zatiaľ sa podľa demografických štatistík nepredpokladá taký posun okolo roku 2035. Aj keď jeden nikdy nevie. :rolleyes: Možno sa nám nejakým zázrakom dovtedy zmení veková štruktúra obyvateľstva tak, že budeme iba "zírať". ;)

mimotemy Tak tomu sa hovorí "dokonalé opisovanie". Janka napísala, že po 34 rokoch, a ja som to opísal ako školák na základnej škole. Opravujem teda 34 rokov na (predpokladaných) 31 rokov. Čiže do 65 rokov veku - Česi už začali....