apo
17.03.08,10:04
Prišiel nový klient, aby som mu vypísal registračné papiere a aj registráciu na DPH. DÚ robí problémy s registráciou (protizákonne) a tento človek chce byť hneď mesačným platcom. Na otázku ako to má urobiť ho odkázali na mňa, že ja už viem ako.

:(Ja, ale neviem o žiadnej finte, akurát to, že platí nové ustanovenie na základe ktorého sa aj v priebehu roka na základe oznámenia daňovému úradu môže štvrťročný platca zmeniť na mesačného bez toho, aby v zákone boli stanovené parametre na základe ktorých tak môže DPH-čkár urobiť.

Kto má lepšie informácie nech prosím poradí.

apo
iveta22
17.03.08,10:24
Podľa § 77 ods. 1 zdaňov. obdobím je kaklendárny mesiac - štvrťročný si môže vybrať dobrovoľne, ak nedosiahol obrat za predchádzajúci kal. rok 10 mil a viac.
apo
17.03.08,10:39
Súhlasím s Tebou. Na DÚ sú nejakí fifíci, neviem prečo sa bránia novým registráciám a tie mesačné im vôbec nevoňajú, Asi sú leniví.

apo
Vladimír Ozimý
17.03.08,10:44
Súhlasím s Tebou. Na DÚ sú nejakí fifíci, neviem prečo sa bránia novým registráciám a tie mesačné im vôbec nevoňajú, Asi sú leniví.

apo

ešte podotknem on má zdaňovacie obodbie kvartál, ale ak sa rozhodne byť mesačným platiteľom tak potom oznámi túto skutočnosť DÚ a tým pádom má mesačné zdaňovacie obdobie samozrejme po ukončení kvartálu :)
azla
17.03.08,11:01
Prišiel nový klient, aby som mu vypísal registračné papiere a aj registráciu na DPH. DÚ robí problémy s registráciou (protizákonne) a tento človek chce byť hneď mesačným platcom. Na otázku ako to má urobiť ho odkázali na mňa, že ja už viem ako.

:(Ja, ale neviem o žiadnej finte, akurát to, že platí nové ustanovenie na základe ktorého sa aj v priebehu roka na základe oznámenia daňovému úradu môže štvrťročný platca zmeniť na mesačného bez toho, aby v zákone boli stanovené parametre na základe ktorých tak môže DPH-čkár urobiť.

Kto má lepšie informácie nech prosím poradí.

apo
Mne to vychádza tak, že
Ak za r.2007 dosiahol obrat menší ako 10 mil stáva sa Q-ným platcom
§ 77/2
Ak za r.2007 nedosiahol obrat a predpokladá za r.2008 menej ako 10 mil- je Q-ným platcom § 77/3
Ak je Q-ným platcom a oznámi Du, že chce byť mesačným, stáva sa ním od prvého mesiaca nasledujúceho Q § 77/4

Ak za r.2007 nedosiahol obrat a predpokladá za r.2008 viac ako 10 mil stáva sa hneď od registrácie mesačným platcom?
Mne to tak vychádza.
Domnievam sa, že ak za r. 2007 dosiahol obrat menej ako 10 mil. nemôže sa hneď registrovať za mesačného platcu, ale mesačným platcom sa môže stať až podľa 77/4.
Osobne s tým skúsenosť nemám.
apo
17.03.08,11:25
ešte podotknem on má zdaňovacie obodbie kvartál, ale ak sa rozhodne byť mesačným platiteľom tak potom oznámi túto skutočnosť DÚ a tým pádom má mesačné zdaňovacie obdobie samozrejme po ukončení kvartálu :)

Tento nový adept na DPH podáva svoju prvú PRIHLÁŠKU K REGISTRÁCII DAŇOVNÍKA. Živnostenské listy ešte voňajú novotou, a v OR je táto sro od 11.3.2008. Takže žiadne obraty, len snaha o registráciu hneď, včera už bolo pozde a rovno mesačný platca. Pri činnosti na ktorú sa pripravuje je to opodstatnené, len na DÚ sa tvária zložito.

apo
azla
17.03.08,11:53
Tento nový adept na DPH podáva svoju prvú PRIHLÁŠKU K REGISTRÁCII DAŇOVNÍKA. Živnostenské listy ešte voňajú novotou, a v OR je táto sro od 11.3.2008. Takže žiadne obraty, len snaha o registráciu hneď, včera už bolo pozde a rovno mesačný platca. Pri činnosti na ktorú sa pripravuje je to opodstatnené, len na DÚ sa tvária zložito.

apo

Ak ide o novú firmu a neplatí §77/2,3,4 & (čo jednoduchou dedukciou neplatí), tak ostáva prvý odstavec, ktorý hovorí, že zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac.
Súhlasím s Tebou, že je to obštrukcia z DU.
Vladimír Ozimý
17.03.08,12:05
Tento nový adept na DPH podáva svoju prvú PRIHLÁŠKU K REGISTRÁCII DAŇOVNÍKA. Živnostenské listy ešte voňajú novotou, a v OR je táto sro od 11.3.2008. Takže žiadne obraty, len snaha o registráciu hneď, včera už bolo pozde a rovno mesačný platca. Pri činnosti na ktorú sa pripravuje je to opodstatnené, len na DÚ sa tvária zložito.

apo

to ako sa tvaria na DU ma nezaujíma. Zákon mi neukladá povinnosť súhlasu DU. T.j. ja mám povinnosť to oznamiť avšak nie povinnosť čakať na súhlas DU ak sa teda ja rozhodnem byť mesačným platiteľom DPH správca dane je povinný prijať toto rozhodnutie a rešpektovať ho.