Slava2
23.03.05,15:16
FO-podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve je spolu s jeho manželkou vlastníkom budovy, ktorú chce od budúceho roku používať na podnikanie (teda príjmy z užívania budovy bude mať až budúci rok). Uvedenú budovu zatiaľ nemá zaradenú do majetku firmy. Môže si už tento rok odpočítať výdavky, ktoré súviseli s rekonštrukciou budovy? Alebo je možné ich uplatniť nabudúci rok?
dara
13.04.05,10:02
Budova by sa mala zaradiť dňom kedy nadobudol užívateľ do používania podľa LV.
andrej_rv
13.04.05,19:47
FO-podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve je spolu s jeho manželkou vlastníkom budovy, ktorú chce od budúceho roku používať na podnikanie (teda príjmy z užívania budovy bude mať až budúci rok). Uvedenú budovu zatiaľ nemá zaradenú do majetku firmy. Môže si už tento rok odpočítať výdavky, ktoré súviseli s rekonštrukciou budovy? Alebo je možné ich uplatniť nabudúci rok?Tie výdavky na rekonštrukciu zrejme budú presahovať 30 tis. SK, takže do výdavkov si ich priamo nebude môcť zaradiť ani teraz, ani na rok. Výdavky na rtechnické zhodnotenie (rekonštrukciu) len zvýšia vstupnú cenu, ktorá sa do daňových výdavkov premietne postupne vo forme odpisov. Ale to až vtedy, keď bude budova zaradená do obchodného majetku firmy.