ANNE
23.03.05,16:36
Vyučujem a rodičia mi platia prostredníctvom šekovej poukážky typu U.
Potrebujem vedieť ako zaúčtovať a aké doklady je potrebné vystaviť pri VRÁTENÍ ŠKOLNÉHO opäť rodičom dieťaťa, ktoré z vážných dôvodou museli z jazykovej škôlky odhlásiť a to až po zaplatení šekom - takže peniaze musím vrátiť v plnej výške. Ako je to s tými poplatkami za šeky pre VAKUP?

Je potrebné pri príjme prostredníctvom šeku mať v JÚ aj Faktúry?

Ďakujem.
Manual
23.03.05,16:57
Vyučujem a rodičia mi platia prostredníctvom šekovej poukážky typu U.
Potrebujem vedieť ako zaúčtovať a aké doklady je potrebné vystaviť pri VRÁTENÍ ŠKOLNÉHO opäť rodičom dieťaťa, ktoré z vážných dôvodou museli z jazykovej škôlky odhlásiť a to až po zaplatení šekom - takže peniaze musím vrátiť v plnej výške. Ako je to s tými poplatkami za šeky pre VAKUP?

Je potrebné pri príjme prostredníctvom šeku mať v JÚ aj Faktúry?

Ďakujem.Býva zvykom, že keď sa prijíma za nejakú službu platba, mal by tomu predchádzať nejaký doklad - faktúra, zmluva, dohoda, na základe ktorej sa platba vykonala. Ak si platbu prijala, tak si ju účtovala ako POD. Teraz keď ju vraciaš, ja by som tam zasa vyrobil nejaký doklad - zápis alebo niečo podobné prečo sa tá čiastka vracia späť a výdaj zasa zaúčtoval POD ale - mínusom, aby som mal zachované členenie, pretože o túto čiastku si znižujem svoj príjem. To je môj názor.
Pekný večer želám...
ondrejvla
23.03.05,17:33
Súhlasím s Manuálom, ja by som to tiež takto robila.
ANNE
24.03.05,16:29
Veľmi pekne Vám ďakujem za radu, no nviem čo je to POD.
Manual
24.03.05,17:46
Veľmi pekne Vám ďakujem za radu, no nviem čo je to POD.Anka, to sú skratky
POD = príjem ovpl. zákl. dane
PNP = príjem neovpl. zákl. dane
VOD= výdaj ovpl. zákl. dane
VND = výdaj neovpl. zákl. dane
Pekný večer želám...
ANNE
24.03.05,19:46
Manual ďakujem za objasnenie. Anne