Naďa
23.03.05,18:03
SZČO v roku 2004 ukončila 1 živnostenský list a pokračovala v novom ŽL, čiže za rok 2004 mala dve rôzne IČA. Prílohou daňového priznania FO bola uzávierka 1. IČA a uzávierka 2. IČA. Na daňovom úrade to odmietli takto prevziať, vyžadujú len jeden výkaz majetku a záväzkov a jeden výkaz príjmov a výdavkov.

Čo s tým? Urobiť sumarizáciu dvoch uzávierok? Asi áno. Ako sa k tomu postaví prípadná kontrola v budúcnosti?
Ivenka
23.03.05,19:17
Postupovala by som ako ty. Existuju predsa lehoty na podanie daňového priznania ked sa ukončí živnosť. Ale presne termíny nechcem strieľať. To ako keby som mala podať podľa nich daňové spolu ak mám ŽL a s.r.o. Skoro ako jablka s hruškami.
Zuziana
27.03.05,11:14
Za obidve IČA urobíš l výkaz, použiješ aktuálne IČO. Predsa po ukončení živnosti podávaš DP až k termínu 31.3. Dovtedy sa môže udiať aj to, že máš druhú živnosť, alebo si v pracovnom pomere, prenajímaš a pod.