Manual
23.03.05,18:16
Prosím zdatných v problematike o odpoveď.
FO začala podnikať na základe ŽL od 1.7.2004. Dnes mi priniesol dve potvrdenia z Uradu práce:
Prvé je Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi a tu má potvrdené vyplatené dávky za 1/04 až 12/04
Druhé je Potvrdenie o poberaní dávky socialnej pomoci, tam mu to bolo vyplatené za 1/04 a 2/04.
Započítavajú sa tieto dávky do príjmu ?
Je možné, aby Úrad práce poskytoval dávky v hmotnej núdzi aj živnostníkovi, ktorý podniká ???
Ďakujem, súrne.
Pekný večer...
juko
23.03.05,18:35
§9 odst.2b zákona o DP hovorí:

(2) Od dane sú oslobodené aj

a) dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, 20) sociálneho poistenia,21) nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia40) a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu,

b) dávka a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze,41) sociálne služby,42) peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia42) a peňažný príspevok za opatrovanie,42) štátne dávky a štátne sociálne dávky upravené osobitnými predpismi43) a ďalšie sociálne dávky,44)A čo sa týka tej druhej časti otázky, keď spĺňa kritériá pre dávku v hmotnej núdzi, môže ju dostať aj podnikateľ. Len tak mimochodom, má na ňu nárok iba ten, čo má mesačný príjem menší ako cca 1530,-Sk u jednotlivca a 2660,-Sk u dvojice.
Manual
23.03.05,18:43
§9 odst.2b zákona o DP hovorí:(2) Od dane sú oslobodené aja) dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, 20) sociálneho poistenia,21) nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia40) a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu,

b) dávka a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze,41) sociálne služby,42) peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia42) a peňažný príspevok za opatrovanie,42) štátne dávky a štátne sociálne dávky upravené osobitnými predpismi43) a ďalšie sociálne dávky,44)A čo sa týka tej druhej časti otázky, keď spĺňa kritériá pre dávku v hmotnej núdzi, môže ju dostať aj podnikateľ. Len tak mimochodom, má na ňu nárok iba ten, čo má mesačný príjem menší ako cca 1530,-Sk u jednotlivca a 2660,-Sk u dvojice.
Juko ďakujem, ale príjem podnikatela sa zistí na základe DP na konci roka, nie ?Nerozumiem tomu.
Pekný večer Ti želám...
juko
23.03.05,18:48
Ak podnikateľ si podáva žiadosť o dávku v hmotnej núdzi, dokladá to DP za predchádzajúci kalendárny rok. Je to paradoxné, lebo v tom roku čo bude dostávať dávku môže zarábať aj státisíce.
Manual
23.03.05,18:55
Ak podnikateľ si podáva žiadosť o dávku v hmotnej núdzi, dokladá to DP za predchádzajúci kalendárny rok. Je to paradoxné, lebo v tom roku čo bude dostávať dávku môže zarábať aj státisíce.Už sme doma, v tom je pointa. Ďakujem ešte raz.
Pekný večer...
Viki
23.03.05,20:46
Toto som našla na porade...okopírovala som a vkladám:

Do príjmu sa nezapočítavajú iba štátne sociálne dávky
Sústava štátnych sociálnych dávok:
- prídavok na dieťa
- rodičovský príspevok
- príspevok pri narodení dieťaťa
- príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorých sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
- príspevky pestúnskej starostlivosti
- zaopatrovací príspevok
- príspevok na pohreb
(Zdroj: PMPP č. 15/2004)

Štátnymi sociálnymi dávkami NIE SÚ dávky vyplácané podľa zákona 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi ani dávky vyplácané podľa zákona 195/1998 o sociálnej pomoci - takéto príjmy sa teda ZAPOČÍTAVAJÚ do príjmu manžela/manželky.

a tu je link odkiaľ som kopírovala:
http://www.porada.sk/showthread.php?t=3488&page=6&pp=10&highlight=%B9t%E1tne+soci%E1lne+d%E1vky

Ja mám ešte otázočku - a čo dávka v nezamestnanosti v zmysle zákona č. 461/2003 - započítava sa do príjmu, či nie?
Viki
23.03.05,21:12
Ešte toto som našla... hmmm, zaujímavé...len či je to pravda?

No asi tak, že ak podáva pani XY danové priznanie / a časť roka bola na podpore /
-podporu si nezapočíta do svojho príjmu
ale ak si chce jej manžel uplatniť na nu odpočet -musí do jej príjmu zahrnúť aj podporu = odpočet 80 832-príjem manželky-podpora

Tak ako to je? ...keď poberá niekto časť roka dávku v hmotnej núdzi a dávku v nezamestnanosti a časť roka má príjem a podá si sám daňové, tak sa mu tieto dávky nepočítajú do príjmu?
Ale keby si ho uplatňoval druhý z manželov tak vtedy sa počítajú?
pomóóóóc .....
kukučka
24.03.05,00:46
Viki áno je to tak
juko
24.03.05,04:29
Viki,

presne to, čo si citovala vo svojom príspevku sa týka odpočítateľných položiek. Treba si uvedomiť, o čom je téma.

Pri započítavaní príjmu do DP sa berú do úvahy len zdaniteľné príjmy a to ako z hlavného prac.pomeru, tak aj z dohôd alebo príjmy podnikatreľa.

Avšak pri započítavaní príjmu pri odpočítateľných položkách sa berú do úvahy klasické príjmy ako v predchádzajúcom pdseku spolu s nemocenskou, dávkou v hmotnej núdzi, dávkou v nezamestnanosti okrem tvojich spomínaných štátnych dávok.
Viki
24.03.05,04:48
Ďakujem, už tomu rozumiem :)
juko
24.03.05,04:52
Viki, a ty ani nechodíš spať? Čo robíš tak skoro za PC?
Viki
24.03.05,05:00
Juko, je to síce mimo tému, ale zareagujem :)

Čo robím za PC? No predsa vyspinkaná pijem rannú kávičku.
A čo ty tu tak skoro robíš ???

Dobré ránko prajem všetkým "ranným vtáčatkám"
Manual
24.03.05,05:34
Viki,

presne to, čo si citovala vo svojom príspevku sa týka odpočítateľných položiek. Treba si uvedomiť, o čom je téma.

Pri započítavaní príjmu do DP sa berú do úvahy len zdaniteľné príjmy a to ako z hlavného prac.pomeru, tak aj z dohôd alebo príjmy podnikatreľa.

Avšak pri započítavaní príjmu pri odpočítateľných položkách sa berú do úvahy klasické príjmy ako v predchádzajúcom pdseku spolu s nemocenskou, dávkou v hmotnej núdzi, dávkou v nezamestnanosti okrem tvojich spomínaných štátnych dávok.Dobré skoré ráno,
takže, keď ten môj podnikatel dostal podporu v hmot.núdzi napr. 24.000 za rok 2004, tak ako odpočít. položku si uvedie 80832 mínus 24000 ?
Ďakujem a o 7,oo musím končiť
Viki
24.03.05,05:40
nie, neuvedie -aspoň tak som to pochopila ja... NIE JE TO JEHO ZDANITEĽNÝ PRÍJEM
už som z toho jeleň
Manual
24.03.05,05:43
nie, neuvedie -aspoň tak som to pochopila ja... NIE JE TO JEHO ZDANIŤEĽNÝ PRÍJEMA čo je to v tom poslednom jeho odseku, ktorý začína Avšak... ?
juko
24.03.05,05:49
Manual, odpočítateľná položka pre neho bude plných 80 832,-Sk. Ten môj druhý odstavec platil pre odpočítateľnú položku manželky, ak by si ju chcel uplatniť.
Do započítania ale jeho príjmu tých 24000,-Sk vôbec nebude vstupovať, lebo to nie je zdaniteľný príjem. Dúfam, že teraz to je už jasné.
Manual
24.03.05,05:51
Manual, odpočítateľná položka pre neho bude plných 80 832,-Sk. Ten môj druhý odstavec platil pre odpočítateľnú položku manželky, ak by si ju chcel uplatniť.Ďakujem juko, asi pôjdem radšej kopať kanále, už aby bol apríl...