Maťko
23.03.05,20:44
Prípad:Živnostník mal príjem iba zo závislej činnosti. Jeden mesiac bol na PN. Pri vypisovaní daňového priznania :mám dať celú odpočítateľnú položku alebo len za 11 mesiacov?To isté i pri daňovom bonuse na deti?
ondrejvla
23.03.05,20:47
Prípad:Živnostník mal príjem iba zo závislej činnosti. Jeden mesiac bol na PN. Pri vypisovaní daňového priznania :mám dať celú odpočítateľnú položku alebo len za 11 mesiacov?To isté i pri daňovom bonuse na deti?
Ale veď si žil celých 12 mesiacov, tak máš nárok aj na taký odpočet! Daňový bonus na deti, pokiaľ si žiada len jeden z manželov, a dieťa sa nenarodilo v priebehu roka tak samozrejme 4800,- Sk/1 dieťa, alebo presnejšie 400,-Sk/mesiac.
evina
23.03.05,20:48
Prípad:Živnostník mal príjem iba zo závislej činnosti. Jeden mesiac bol na PN. Pri vypisovaní daňového priznania :mám dať celú odpočítateľnú položku alebo len za 11 mesiacov?To isté i pri daňovom bonuse na deti?
Nezdaniteľnú položku dáš celú, t.j. 80 832, nárok na DB vznika ak z tej záv. činn. dosiahol príjem min. 6 násobku min. mzdy.
Maťko
23.03.05,20:58
ďakujem.....
ondrejvla
23.03.05,21:01
Prosím! Aj druhý raz!