janasv
24.03.05,07:38
Poprosím kompetentnejších o radu: do ktorého riadku v DP FO typ B
VI. ODDIEL príjmy podľa paragr. 6 zaradiť príjmy autorizovaného architekta, ktorý má autorizačné skúšky, vlastnú pečiatku a autoriačné osvedčenie a teda nie sú to príjmy zo živnosti:

1.riadok 3.- z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov /ods. 1 písn. c)
2.riadok 5. - z použita alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo z iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu /ods.2 písm. a ?
Čo v takom prípade písať do výkazov ako názov účtovnej jednotky, ak je
názov zo živnosti /meno, priezvisko, názov/ iný ako názov z autorizačného osvedčenia /meno, priezvisko/. Použiť tam potom aj IČO zo živnosti alebo DIČ-na to je tam ale málo miesta? Uvádzajú sa tam predsa všetky príjmy spolu /živnost, osvedčenie/, ktoré človek má.
Vopred ĎAKUJEM.:confused:
Evanka
24.03.05,08:27
Poprosím kompetentnejších o radu: do ktorého riadku v DP FO typ B
VI. ODDIEL príjmy podľa paragr. 6 zaradiť príjmy autorizovaného architekta, ktorý má autorizačné skúšky, vlastnú pečiatku a autoriačné osvedčenie a teda nie sú to príjmy zo živnosti:

1.riadok 3.- z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov /ods. 1 písn. c)
2.riadok 5. - z použita alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo z iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu /ods.2 písm. a ?
Čo v takom prípade písať do výkazov ako názov účtovnej jednotky, ak je
názov zo živnosti /meno, priezvisko, názov/ iný ako názov z autorizačného osvedčenia /meno, priezvisko/. Použiť tam potom aj IČO zo živnosti alebo DIČ-na to je tam ale málo miesta? Uvádzajú sa tam predsa všetky príjmy spolu /živnost, osvedčenie/, ktoré človek má.
Vopred ĎAKUJEM.:confused:Ake prijmy ma este okrem prijmov autorizovaneho architekta? Ma aj zivnost a prijmy z nej?
Evanka
24.03.05,09:02
Činnosť autorizovaného architekta je činnosť vykonávaná podľa osobitných predpisov, tak sa uvádza V oddieli VI ,na riadku 3. Ak máš aj príjmy zo živnosti, tie budú na riadku 2. Myslím, že IČO v DP nikde nefiguruje, je tam rodné číslo FO. Pôvodne bolo totožné s DIČ, tak je tam ešte v tlačivách v zátvorke aj DIČ. Uvádzam rodné čiíslo.
janasv
24.03.05,09:59
Má príjmy zo živnosti aj ako architekt. IČO je vo Výkazoch aj názov účt.jednotky.Za všetky rady ďakujem teraz aj do budúcna, ste tu super ľudia.
Evanka
24.03.05,10:16
Má príjmy zo živnosti aj ako architekt. IČO je vo Výkazoch aj názov účt.jednotky.Za všetky rady ďakujem teraz aj do budúcna, ste tu super ľudia.Do vykazov, ak neuplatnuje pausal uvedie ICO nazov uctovnej jednotky podla ZL.
janasv
24.03.05,10:44
:) ĎAKUJEM EVANKA!!! Dnes som vďaka Tebe šťastný zemepán. Krásne sviatky!:p