estter
19.03.08,17:03
Chcem sa spýtať, či treba podať dodatočné DP za rok 2006 na tlačive, ktoré platilo pre ten rok? Chcem prejsť na paušálne výdavky a musím podať dodatočné DP (treba ho vypísať celé, ako riadne minulý rok, len pripočítať .
Treba uviesť do príjmu aj vklad na BÚ, ktorý bol jeho dotáciou kvôli úhrade odvodov do ZP?
Musí si podnikateľ, ktorý vedie JÚ dať do výdavkov všetky bloky za materiál, ak niektoré z nich stratil?-musí všetky výdavky zdokladovať?
Zoltán Kovács
19.03.08,17:05
Chcem sa spýtať, či treba podať dodatočné DP za rok 2006 na tlačive, ktoré platilo pre ten rok? Chcem prejsť na paušálne výdavky a musím podať dodatočné DP (treba ho vypísať celé, ako riadne minulý rok, len pripočítať .
Treba uviesť do príjmu aj vklad na BÚ, ktorý bol jeho dotáciou kvôli úhrade odvodov do ZP?
Musí si podnikateľ, ktorý vedie JÚ dať do výdavkov všetky bloky za materiál, ak niektoré z nich stratil?-musí všetky výdavky zdokladovať?

DDP na tlačive, ktoré platilo na rok 2006 (najdeš na www.drsr.sk (http://www.drsr.sk)).
K prechodu na paušálne výdavky tu: http://www.porada.sk/t17264-prechod-z-ju-na-pausalne-vydavky-zp.html
K zdokladovaniu výdavkov: bez dokladu nie je výdavok, teda len na základe dokladu môžeš účtovať.