MILKA58
19.03.08,18:25
Na konci roka 2007 bola zaúčtovaná náhrada za používanie motor.vozidla interným dokladom ako výdavok ovplyv.základ dane, ale nakoľko neboli financie v pokladni, išlo to ako nepeňažné plnenie. V programe pri prevode na rok 2008 dalo počiatočné hodnoty aj položku nepeň.operácie s mínusom. Keďže som sa s tým ešte nestretla, chcem sa opýtať, či to tak má byť a či to nebude ovplyvňovať výsledky tohto roku.Za vysvetlenie ďakujem.
liba2
19.03.08,18:33
Na konci roka 2007 bola zaúčtovaná náhrada za používanie motor.vozidla interným dokladom ako výdavok ovplyv.základ dane, ale nakoľko neboli financie v pokladni, išlo to ako nepeňažné plnenie. V programe pri prevode na rok 2008 dalo počiatočné hodnoty aj položku nepeň.operácie s mínusom. Keďže som sa s tým ešte nestretla, chcem sa opýtať, či to tak má byť a či to nebude ovplyvňovať výsledky tohto roku.Za vysvetlenie ďakujem.Ten zápis v r. 2007 nepatrí do r. 2008. Asi bol nekorektne použitý postup v účt. programe.
m.hladka
19.03.08,19:03
Treba najprv zaúčtovať do pokladne os.vklad podnikateľa (tu sumu náhrady použ.mot.vozidla), pretože podnikateľ používal svoje peniaze pre účely podnikania. A nie cez ID, ale cez pokladňu uhradiť cestovné náklady autom. Ja by som to tak riešila.
MILKA58
19.03.08,20:47
Ďakujem, opravím podľa rady.
JanaJB
19.03.08,21:04
Treba najprv zaúčtovať do pokladne os.vklad podnikateľa (tu sumu náhrady použ.mot.vozidla), pretože podnikateľ používal svoje peniaze pre účely podnikania. A nie cez ID, ale cez pokladňu uhradiť cestovné náklady autom. Ja by som to tak riešila.
Podľa mňa by sa to malo účtovať ako nepeňažné plnenie, pretože sa jedná o paušálnu náhradu za 1 km jazdy. V skutočnosti zaplatil len PHM a nie celú vypočítanú náhradu.
Zita5
19.03.08,21:12
Podľa mňa by sa to malo účtovať ako nepeňažné plnenie, pretože sa jedná o paušálnu náhradu za 1 km jazdy. V skutočnosti zaplatil len PHM a nie celú vypočítanú náhradu.

Vyúčtovanie náhrad za použitie súkromného motorového vozidla vyučtovávam prostredníctvom cestovného príkazu mesačne.Tento cestovný príkaz vyplácam z pokladne a tým znižujem stav pokladne .
Mne sa nezdá správne , tieto náhrady účtovať ako nepeňažnú operáciu cez interný doklad . Bez ohľadu na to , že v skutočnosti sa zaplatilo len PMH.
Manual
19.03.08,21:12
Podľa mňa by sa to malo účtovať ako nepeňažné plnenie, pretože sa jedná o paušálnu náhradu za 1 km jazdy. V skutočnosti zaplatil len PHM a nie celú vypočítanú náhradu.
Ano zaplatil PHL ale okrem toho platil celý rad iných vecí spojených s prevádzkou jeho súkromného auta, napr. bol v servise, menil pneumatiky atď...atď... a tieto všetky výdavky sú skryté v 6,20 Sk.
liba2
19.03.08,21:19
Podľa mňa by sa to malo účtovať ako nepeňažné plnenie, pretože sa jedná o paušálnu náhradu za 1 km jazdy. V skutočnosti zaplatil len PHM a nie celú vypočítanú náhradu.
Pojem "nepeňažné plnenie" by mohol zvádzať iným smerom z pohľadu zákona o dani z príjmov. Ale v tomto prípade je to náhrada za niečo, s čím boli výdavky.
andrej_rv
19.03.08,21:28
Ja si myslím, že spôsob zaúčtovania cestovných náhrad závisí plne od rozhodnutia daňovníka, pretože ani jeden z uvedených postupov nie je v rozpore so ZoDP alebo postupmi účtovania. Finančné prostriedky súvisiace s prevádzkou auta (PHL, údržba, ostatné výdaje) pravdepodobne aj tak berie z podnikateľských peňazí a je úplne jedno, či tieto výbery účtuje ako VNZD (osobná spotreba) a na konci roka si daňový výdavok na náhrady uplatní cez uzávierkové operácie, alebo ich vyberá a priebežne vyúčtuje ako VOZD - výplata cestovných náhrad.
P.S. To nepeňazné plnenie nie je vhodná formulácia, pretože ide o nepeňažnú uzávierkovú úpravu výdavkov, nie o nejaké plnenie.
JanaJB
19.03.08,22:14
Ja si myslím, že spôsob zaúčtovania cestovných náhrad závisí plne od rozhodnutia daňovníka, pretože ani jeden z uvedených postupov nie je v rozpore so ZoDP alebo postupmi účtovania. Finančné prostriedky súvisiace s prevádzkou auta (PHL, údržba, ostatné výdaje) pravdepodobne aj tak berie z podnikateľských peňazí a je úplne jedno, či tieto výbery účtuje ako VNZD (osobná spotreba) a na konci roka si daňový výdavok na náhrady uplatní cez uzávierkové operácie, alebo ich vyberá a priebežne vyúčtuje ako VOZD - výplata cestovných náhrad.
P.S. To nepeňazné plnenie nie je vhodná formulácia, pretože ide o nepeňažnú uzávierkovú úpravu výdavkov, nie o nejaké plnenie.
Súhlasím s tvrdením,nie je to správna formulácia, myslela som to tak, že neúčtujem o pohybe peňazí a zaúčtujem výdaj cez uzávierkové operácie.