inge57
24.03.05,08:43
Ahojte! Prosím Vás podnikateľ podnikal od 01-10 mesiaca roku 2004 a v 11 a 12 mesiaci živnosť prerušil. V decembri, aby neplatil penále vyrovnal svoj dlh voči Sociálnej poisťovni a zaplatil poistné za obdobie kedy podnikal. Bude to jeho výdavok alebo nie?
inge57
24.03.05,08:01
Prosím je to súrne!!!!!
Evanka
24.03.05,08:06
Ahojte! Prosím Vás podnikateľ podnikal od 01-10 mesiaca roku 2004 a v 11 a 12 mesiaci živnosť prerušil. V decembri, aby neplatil penále vyrovnal svoj dlh voči Sociálnej poisťovni a zaplatil poistné za obdobie kedy podnikal. Bude to jeho výdavok alebo nie?V JÚ všetky príjmy a výdaje podľa úhrady vstupujú do účtovného obdobia kedy boli uhradené.
Naile
24.03.05,08:17
Zdaniteľným obdobím je kalendárny rok. Je to jeho daňový výdavok.
Zuzina
24.03.05,13:26
Ide o to, či obnoví živnosť do termínu podania DP - 31.3.05. Ak obnoví, zaúčtuj to normálne, akoby neprerušil.
Ak neobnoví, uvedie sa to v zvlášť kolonke v DP - podľa § 17 ako úprava základu dane, ale každopádne to zníži daň. základ. Neviem presne č. riadku, ale je to v zhrnutí príjmov a výdavkov zo živnosti za tabuľkou č. 1.
kukučka
24.03.05,20:16
Výnosy aj náklady v čase prerušenie prerušenia živnosti podľa § 17 sú to riadky 41 a 42 DP. Menia sa tým aj údaje v tlačive pre poisťovne!
fasia
25.03.05,11:25
Existujú dva názory, jeden tvrdí, že prerušenie živnosti sa považuje za skončenie podnikania a pohľadávky, záväzky a zásoby sa majú zahrnúť do daňového základu v tom období kedy bola živnosť prerušená v zmysle § 17.
Ten druhý tvrdí, že prerušenie podnikania nie je zrušenie a že netreba nič upravovať. Tak si teraz vyber :)
Evanka
25.03.05,13:56
Existujú dva názory, jeden tvrdí, že prerušenie živnosti sa považuje za skončenie podnikania a pohľadávky, záväzky a zásoby sa majú zahrnúť do daňového základu v tom období kedy bola živnosť prerušená v zmysle § 17.
Ten druhý tvrdí, že prerušenie podnikania nie je zrušenie a že netreba nič upravovať. Tak si teraz vyber :) Ak daňovník pozastaví prevázkovanie živnosti a v stanovenom termíne živnosť obnoví, nejde o prerušenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania. Aj keď má daňovník pozastavené prevádzkovanie živnosti, je aj naďalej účtovnou jednotkou, nie je povinný uzatvárať ku dňu prevádzkovania živnosti účtovné knihy a v prípade uhradenia záväzkov alebo prijatia pohľadávok v čase prerušenia živnosti je povinný účtovať o každom účtovnom prípade v čase jeho uskutočnenia.
Daňovník pri prerušení živnosti v súlade so zákonom o živnostenskom podnikaní nie je povinný vykonať úpravu základu dane ako pri skončení podnikania.
jeso
26.03.05,17:27
Ak daňovník pozastaví prevázkovanie živnosti a v stanovenom termíne živnosť obnoví, nejde o prerušenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania. Aj keď má daňovník pozastavené prevádzkovanie živnosti, je aj naďalej účtovnou jednotkou, nie je povinný uzatvárať ku dňu prevádzkovania živnosti účtovné knihy a v prípade uhradenia záväzkov alebo prijatia pohľadávok v čase prerušenia živnosti je povinný účtovať o každom účtovnom prípade v čase jeho uskutočnenia.
Daňovník pri prerušení živnosti v súlade so zákonom o živnostenskom podnikaní nie je povinný vykonať úpravu základu dane ako pri skončení podnikania.
ja som čítala príspevok o pozastavení živnosti v PORADCOVI a tam bolo napísané, že pri pozastavení živnosti a neobnovení živnosti k termínu podania danového priznania sa má upraviť základ dane o pohladávky, záväzky, tovar
príklad -pozastavenie živnosti v 8/2004 na 2 roky- v danovom priznaní k 31.12.04-úprava základu dane...
tak ako je to potom ?-skúste sa ešte niekto vyjadriť -práve robím také DP a nie je jedno či základ dane upravím, alebo nie...
podla mna ak má niekto pozastavenú živnosť, nemal by účtovať o žiadnom účtovnom prípade-ved ak prijíma platby za pohladávky a uhrádza záväzky -načo potom pozastavoval živnosť...
Evanka
26.03.05,18:11
ja som čítala príspevok o pozastavení živnosti v PORADCOVI a tam bolo napísané, že pri pozastavení živnosti a neobnovení živnosti k termínu podania danového priznania sa má upraviť základ dane o pohladávky, záväzky, tovar
príklad -pozastavenie živnosti v 8/2004 na 2 roky- v danovom priznaní k 31.12.04-úprava základu dane...
tak ako je to potom ?-skúste sa ešte niekto vyjadriť -práve robím také DP a nie je jedno či základ dane upravím, alebo nie...
podla mna ak má niekto pozastavenú živnosť, nemal by účtovať o žiadnom účtovnom prípade-ved ak prijíma platby za pohladávky a uhrádza záväzky -načo potom pozastavoval živnosť...Asi sme sa nerozumeli. Uvedené platí, ak do termínu podania DP je činnosť obnovená. Ak nie je činnosť do tohto termínu obnovená, základ dane sa upravuje.
ondrejvla
26.03.05,19:25
Súhlasím s Evankou, ak nie je do termínu podania DP činnosť obnovená, základ dane sa upravuje.
jeso
26.03.05,20:09
Súhlasím s Evankou, ak nie je do termínu podania DP činnosť obnovená, základ dane sa upravuje.
dík za odpoved-urobila som to tak-teda je to dobre...
jeso
28.03.05,17:49
potrebujem ešte odpoved na jednu otázku-
pri prerušení živnosti upravujem základ dane o neuhradené záväzky-a čo urobím s výkazok o majetku a záväzkoch -záväzky v nom budú nulové? ale ved som ich zatial neuhradila ? alebo ich budem evidovať v tej sume o ktorú som upravila základ dane ?
skúste niekto zareagovať , dakujem
jeso
28.03.05,18:13
je tu ešte dnes niekto?
alex1
12.02.06,14:11
Keď SZČO prerušila živnosť k 27.7.2005 a k podaniu DP už aj skončila živnosť, mám mu urobiť účtovníctvo len k tomuto dátumu?
Ďakujem
alex1
12.02.06,15:13
prosím, skuste poradit
STRELEC
12.02.06,15:21
Keď SZČO prerušila živnosť k 27.7.2005 a k podaniu DP už aj skončila živnosť, mám mu urobiť účtovníctvo len k tomuto dátumu?
ĎakujemÚčtovníctvo má mať FO do dátumu ukončenia živnosti, nie do dátumu pozastavenia živnosti.
alex1
12.02.06,15:50
čiže, keď prerušil živnosť k 27.7.2005 a ukončil živnosť k 28.12.2005 môžem za toto obdobie účtovať napríklad poplatky na BU? ak keď mi v tomto období pride na účet príjem zo živnosti mám o tento prijem upraviť základ dane až v DP?
STRELEC
12.02.06,16:23
čiže, keď prerušil živnosť k 27.7.2005 a ukončil živnosť k 28.12.2005 môžem za toto obdobie účtovať napríklad poplatky na BU? ak keď mi v tomto období pride na účet príjem zo živnosti mám o tento prijem upraviť základ dane až v DP?
Podľa môjho názoru obdobie od 27.07.2005 do 28.12.2005 nie je možné považovať za obdobie pozastavenia živnosti a to pre nedodržanie minimálnej lehoty 6 mesiacov trvania pozastavenia živnosti (viď napr. §58 ods. 2c) živnozákona). A to aj keď bola živnosť zrušená.
Aj počas pozastavenej živnosti sa riadne má viesť účtovníctvo. Subjekt sice aktívne neprevádzkuje svoju živnosť, ale daňovo uznateľnými sú tie výdavky, ktoré mu vznikajú napr. v súvislosti so samotnou existenciou živnosti, ochranou a údržbou majetku a podobne. Bankové poplatky by som zahrnul do tejto skupiny daňovo uznateľných výdavkov.
tonkat
12.02.06,19:39
Prosím Vás, ak živnostník má pozastavenú živnosť a do podania DP ju ani neobnoví, nemá žiadne záväzky ani pohľadávky, ani tovar n asklade, nie je platcom DPH. Je už druhý rok zamestnaný, musí si podať DP B alebo A? O ročné zúčtovanie zrejme nemôže požiadať, pravd???
STRELEC
12.02.06,20:29
Prosím Vás, ak živnostník má pozastavenú živnosť a do podania DP ju ani neobnoví, nemá žiadne záväzky ani pohľadávky, ani tovar n asklade, nie je platcom DPH. Je už druhý rok zamestnaný, musí si podať DP B alebo A? O ročné zúčtovanie zrejme nemôže požiadať, pravd???Nie je v strate a jeho brutto príjmy zo živnosti sú nulové. Nemusel by teoreticky podávať žiadne daňové priznanie a mohol by si nechať urobiť ročné zúčtovanie dane zamestnávateľom.
Je živnostník a aj keď mu to zákon v tomto prípade neukladá, navrhoval by som mu podať priznanie a to "B". Dôvod? Je registrovaný ako živnostník. Správkyňa dane ho bude mať v skupine subjektov, ktorí priznanie nepodali a po čase mu pošle výzvu. Nebude mať totiž čo skenovať. Za svoje subjekty ho do štatistiky DU nahlási ako subjekt, ktorý priznanie nepodal.
Podaním priznania predíde úkonom zo strany DU a bude mať pokoj.
tonkat
13.02.06,09:19
Nie je v strate a jeho brutto príjmy zo živnosti sú nulové. Nemusel by teoreticky podávať žiadne daňové priznanie a mohol by si nechať urobiť ročné zúčtovanie dane zamestnávateľom.
Je živnostník a aj keď mu to zákon v tomto prípade neukladá, navrhoval by som mu podať priznanie a to "B". Dôvod? Je registrovaný ako živnostník. Správkyňa dane ho bude mať v skupine subjektov, ktorí priznanie nepodali a po čase mu pošle výzvu. Nebude mať totiž čo skenovať. Za svoje subjekty ho do štatistiky DU nahlási ako subjekt, ktorý priznanie nepodal.
Podaním priznania predíde úkonom zo strany DU a bude mať pokoj.
Ďakujem krásne.
Natka
13.02.06,11:01
Síce som už zadala novú tému, čo s účtovníctvom, keď živnostník umrie v polovici decembra, tak by som vás chcela poprosiť o radu, čo so zostávajúcim tovarom (coca cola, sprite) a čo s faktúrami, čo prišli v januári tohto roka a uhradila som ich v r. 2006. Viem, že som povinná do 90 dní od úmrtia podať daňové priznanie, ale čo s výdavkami tohto roka (ako napr. aj doplatenie do poisťovní zdr., soc.)
Natka
13.02.06,13:17
Síce som už zadala novú tému, čo s účtovníctvom, keď živnostník umrie v polovici decembra, tak by som vás chcela poprosiť o radu, čo so zostávajúcim tovarom (coca cola, sprite) a čo s faktúrami, čo prišli v januári tohto roka a uhradila som ich v r. 2006. Viem, že som povinná do 90 dní od úmrtia podať daňové priznanie, ale čo s výdavkami tohto roka (ako napr. aj doplatenie do poisťovní zdr., soc.)Poraďte prosím.
Muška
13.02.06,13:33
(4) Ak daňovník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič. Ak je dedičov viac, podáva daňové priznanie ten, ktorému to vyplynie z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, ktorý z nich priznanie podá, určí ho správca dane. Ak je dedičom Slovenská republika, daňové priznanie sa nepodáva. Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom správca dane môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť.

(5) Ak daňovník pred svojím úmrtím mal povinnosť podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a daň nebola vyrubená, je dedič, s výnimkou Slovenskej republiky, povinný podať priznanie namiesto zomretého daňovníka do troch mesiacov po úmrtí daňovníka. Správca dane môže túto lehotu zo závažných dôvodov na žiadosť dediča predĺžiť.


Podľa mňa, mu treba urobiť riadne daňové priznanie ako pri ukončení žvnosti a s daňou sa musia popasovať dediči.
Natka
14.02.06,12:52
Muška a čo so zostávajúcim tovarom, či zaplatenými faktúrami v roku 2006?
Natka
15.02.06,09:30
Bola som na daňovom úrade, schválili mi spôsob, ako to chcem urobiť. Výdaje a príjmy po úmrtí (t.j. aj v roku 2006) treba zaúčtovať internými dokladmi k dátumu úmrtia (ovplyv.základ dane). Je to § 17 ods. 8 a) zák.DP. A zostávajúci tovar dať do príjmov ovplyv.ZD.
alex1
19.02.06,16:31
Podľa môjho názoru obdobie od 27.07.2005 do 28.12.2005 nie je možné považovať za obdobie pozastavenia živnosti a to pre nedodržanie minimálnej lehoty 6 mesiacov trvania pozastavenia živnosti (viď napr. §58 ods. 2c) živnozákona). A to aj keď bola živnosť zrušená.
Aj počas pozastavenej živnosti sa riadne má viesť účtovníctvo. Subjekt sice aktívne neprevádzkuje svoju živnosť, ale daňovo uznateľnými sú tie výdavky, ktoré mu vznikajú napr. v súvislosti so samotnou existenciou živnosti, ochranou a údržbou majetku a podobne. Bankové poplatky by som zahrnul do tejto skupiny daňovo uznateľných výdavkov.

Takže to znamená, že keď má príjem 20.8.2005 musí ho dať medzi zdaniteľné príjmy? A keď napr. kúpi počítač 20.12.2005 môže ho dať medzi zdaniteľné výdavky?

A potom to rozhodnutie o pozastavení živnosti nemám brať do úvahy, keďže živnosť bola zrušená 28.12.2005?
Muška
19.02.06,17:57
Jasne, že musíš zdaniť všetky príjmy. Pri ukončení živnosti musíš dokonca zdaniť aj pohľadávky, ktoré ešte nemáš uhradené. § 17

PC si nemôžeš dať do výdavkov. Do výdavkov si môžeš dať iba to čo potrebuješ popri podnikaní. - a 28.12. si už nepodnikal.
alex1
26.02.06,12:45
Jasne, že musíš zdaniť všetky príjmy. Pri ukončení živnosti musíš dokonca zdaniť aj pohľadávky, ktoré ešte nemáš uhradené. § 17

PC si nemôžeš dať do výdavkov. Do výdavkov si môžeš dať iba to čo potrebuješ popri podnikaní. - a 28.12. si už nepodnikal.

Pohľadávky nemám. Takže príjmy do 28.12. zdaním. Ale prečo si nemôžem dať počítač do nákladov (veď v čase nákupu 20.12.2005 ho ešte používam do 28.12. na podnikanie).
Katarina
26.02.06,15:37
Ak daňovník prerušíl živnosť od 1.1.2006 do 31.12.2006 bude upravovať základ dane v prípade ak neobnoví živnosť do 31.3.2007 za rok 2006, alebo už za rok 2005? Veľa som nad tým uvažovala, a dospela som k názoru, že až v roku 2006. No na môj dopyt od Poradca s.r.o. prišla odpoveď, že za rok 2005. Teraz v tom už vôbec nemám jasno. Prosím pomôžte. Ďakujem
ticiana
26.02.06,16:24
Nie je v strate a jeho brutto príjmy zo živnosti sú nulové. Nemusel by teoreticky podávať žiadne daňové priznanie a mohol by si nechať urobiť ročné zúčtovanie dane zamestnávateľom.
Je živnostník a aj keď mu to zákon v tomto prípade neukladá, navrhoval by som mu podať priznanie a to "B". Dôvod? Je registrovaný ako živnostník. Správkyňa dane ho bude mať v skupine subjektov, ktorí priznanie nepodali a po čase mu pošle výzvu. Nebude mať totiž čo skenovať. Za svoje subjekty ho do štatistiky DU nahlási ako subjekt, ktorý priznanie nepodal.
Podaním priznania predíde úkonom zo strany DU a bude mať pokoj.
Petko u nás stačí na DU predložiť čestné prehlásenie, že za uvedený rok nemal z podnikania žiadné príjmy
ticiana
26.02.06,16:33
alex1 ak si dáš počítač do výdavkov za rok 2005 a 28.12.2005 si zrušil živnosť tak stav zásob a majetok si pri podávaní daňového priznania musíš uvieť do príjmu v riadku 40 ako polžky zvyšujúce základ dane § 17
alex1
28.02.06,09:56
alex1 ak si dáš počítač do výdavkov za rok 2005 a 28.12.2005 si zrušil živnosť tak stav zásob a majetok si pri podávaní daňového priznania musíš uvieť do príjmu v riadku 40 ako polžky zvyšujúce základ dane § 17

Aj keď je to počítač do 30 tis.? A ešte kupoval v 7/05 telefon za 5000. To všetko musím pripočítať?
Katarina
28.02.06,18:03
Ak daňovník prerušíl živnosť od 1.1.2006 do 31.12.2006 bude upravovať základ dane v prípade ak neobnoví živnosť do 31.3.2007 za rok 2006, alebo už za rok 2005? Veľa som nad tým uvažovala, a dospela som k názoru, že až v roku 2006. No na môj dopyt od Poradca s.r.o. prišla odpoveď, že za rok 2005. Teraz v tom už vôbec nemám jasno. Prosím pomôžte. Ďakujem


poraďáci čo si o tom myslíte?
Katarina
01.03.06,18:15
poraďáci čo si o tom myslíte?Nerieši nikto podobný problém?
ticiana
01.03.06,18:24
alex1: pčas roku si robíš evidenciu majetku a na konci roka inventarizáciu skladových zásob
takže všetky skladové zásoby, zostatková hodnota odpisovaného majetku, neuhradené pohladávky
všetko ide do príjmu
výdaje si zvýšiš zase o neuhradené záväzky
Denda
01.03.06,18:26
poraďáci čo si o tom myslíte?
Prerušili ste živnosť v zdaňovacím období 2006. Ak by ste prerušili od 31.12.2005 máte smolu.:)
Heleč
01.03.06,18:28
Prečo má smolu?
Denda
01.03.06,18:29
Prečo má smolu?
Postupuje podľa príspevku 37.
Viac tu:http://www.porada.sk/t19787-p2-preruenie-ivnosti-a-dapriznanie.html
Jana Acsová
01.03.06,18:33
Ak daňovník prerušíl živnosť od 1.1.2006 do 31.12.2006 bude upravovať základ dane v prípade ak neobnoví živnosť do 31.3.2007 za rok 2006, alebo už za rok 2005? Veľa som nad tým uvažovala, a dospela som k názoru, že až v roku 2006. No na môj dopyt od Poradca s.r.o. prišla odpoveď, že za rok 2005. Teraz v tom už vôbec nemám jasno. Prosím pomôžte. ĎakujemNo ja mám za to, že daňovník podnikal celé zdaňovacie obdobie a preto zostavuje riadnu účtovnú závierku za rok 2005. Nové skutočnosti bude riešiť za nové zdaňovacie obdobie roka 2006. Základ dane sa podľa § 17 ods. 8 upravuje v zdaňovacom období, v ktorom došlo k skončeniu podnikania a tým sa podľa ods. 9 rozumie aj neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania. Mám za to, že ak sa živnosť neobnoví do 31.3.2007 bude sa mimoriadna účtovná závierka zostavovať k 1.1.2006 ... kedy došlo podľa ZDP ku skončeniu podnikania.

Ale máte skutočne "extrémny" príklad.
Heleč
01.03.06,18:36
Dosť tu pátram, lebo človek zrušil živnosť k 31.12.05 a zostal v banke v debete. A neviem čo s tým. Takže sa už aj do to zamotávam.
Jana Acsová
01.03.06,18:39
Dosť tu pátram, lebo človek zrušil živnosť k 31.12.05 a zostal v banke v debete. A neviem čo s tým. Takže sa už aj do to zamotávam.Nech to banke vráti ... .-)
Jana Acsová
01.03.06,18:40
K debetu v banke by som sa asi postavila ako k bankovému úveru (pôžičke) ... teda je to síce záväzok, ale úhrada ktorého by neznižovala základ dane.
Heleč
01.03.06,18:43
no on to spláca, ale v roku 2006. Myslíš že pri zrušení to nechám vysieť, alebo ako?
Ale pripočítať k výdajom? No neviem
Jana Acsová
01.03.06,18:43
no on to spláca, ale v roku 2006. Myslíš že pri zrušení to nechám vysieť, alebo ako?
Ale pripočítať k výdajom? No neviemDoplnila som si odpoveď .-)
Heleč
01.03.06,18:47
Som z toho :mee: .
Určite mu prídu na kontrolu, toto bude prvé čo ich bude zaujímať lebo na poslednom výpise z BU je mínus.
Nevieš kde by som to mohla zistiť?
Zita5
01.03.06,18:50
no on to spláca, ale v roku 2006. Myslíš že pri zrušení to nechám vysieť, alebo ako?
Ale pripočítať k výdajom? No neviem

Heleč , ale predsa splátky úveru nie sú výdavkom OVZ a neboli by ani v prípade, keby živnosť zotrvala .Splátky z úveru ,alebo pôžičky sa účtujú vždy a aj účtovali do výdavkov neovplyvňujúcich ZD.

K výdajom pripočítať v žiadnom prípade .
Heleč
01.03.06,18:54
Si zlatá.
Ale nemôžem odovzdať výkaz z mínusom v banke, Alebo ano?
No splátky chápem (aspoň sa mi to zdalo ha-ha-ha), len ten výkaz pri ukončení mi nieje jasný
Melnick
01.03.06,19:01
pokiaľ na podnikateľskom účte vykazuješ debet sumu nepíšeš
ako peniaze v banke ,ale mínusovú sumu cez knihu záväzkov dostaneš do výkazu o majetku do záväzkov,čo v skutočnosti záväzok voči banke
aj je.
Jana Acsová
01.03.06,19:01
Som z toho :mee: .
Určite mu prídu na kontrolu, toto bude prvé čo ich bude zaujímať lebo na poslednom výpise z BU je mínus.
Nevieš kde by som to mohla zistiť?Nepotrebujete nič. Ste v debete, o jeho výšku neupravujete základ dane za rok 2005. V roku 2006 ho budete splácať a nakoľko ste živnosť zrušili, nebudete už o tomto výdavku ani účtovať. K 31.12.2005 zostavíte mimoriadnu účtovnú závierku a vykážete debet v banke ... a teraz strieľam, ale podľa môjho názoru na stave prostriedkov na bankovom účte mínusom. Vravíte, že je to debet ... a teda nie je to úver a teda nevykazovala by som ho v rámci záväzkov. Keby sme ho vykázali mínusom na účte a zároveň aj v záväzkoch, urobili by sme dvojitý vplyv na vykázaný rozdiel majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Ak nájdete v postupoch inú možnosť (ako mínusom na bankovom účte), opravte ma ...
Jana Acsová
01.03.06,19:03
pokiaľ na podnikateľskom účte vykazuješ debet sumu nepíšeš
ako peniaze v banke ,ale mínusovú sumu cez knihu záväzkov dostaneš do výkazu o majetku do záväzkov,čo v skutočnosti záväzok voči banke
aj je.Z čoho vychádzate ... mňa to tak pri debete na účte nenavádza. Teda ak ide skutočne len o prečerpanie prostriedkov na účte a nie žiadny úver, či pôžičku ...
Zita5
01.03.06,19:39
pokiaľ na podnikateľskom účte vykazuješ debet sumu nepíšeš
ako peniaze v banke ,ale mínusovú sumu cez knihu záväzkov dostaneš do výkazu o majetku do záväzkov,čo v skutočnosti záväzok voči banke
aj je.

Áno súhlasím , ale v kolonke "úver".
Jana Acsová
01.03.06,19:43
Áno súhlasím , ale v kolonke "úver".Z čoho vychádzate ... skúste ma naviesť. Ja sa na to tak nepozerám ...
Zita5
01.03.06,19:44
Z čoho vychádzate ... mňa to tak pri debete na účte nenavádza. Teda ak ide skutočne len o prečerpanie prostriedkov na účte a nie žiadny úver, či pôžičku ...

Ale môže sa jednať o kontokorentný úver , či kontokredit , v tom prípade by som zvažovala o úvere všeobecne .Možno sa mýlim , bližšie by to mohla špecifikovať Heleč, záleží od toho či SZČO má s bankou spísanú zmluvu o úvere , alebo len na základe dosahovaných výsledkov ho banka pustila do debetu na určité obdobie .Zvyknú to prehodnocovať podľa obratu na účte .
Jana Acsová
01.03.06,19:49
Ale môže sa jednať o kontokorentný úver , či kontokredit , v tom prípade by som zvažovala o úvere všeobecne .Možno sa mýlim , bližšie by to mohla špecifikovať Heleč, záleží od toho či SZČO má s bankou spísanú zmluvu o úvere , alebo len na základe dosahovaných výsledkov ho banka pustila do debetu na určité obdobie .Zvyknú to prehodnocovať podľa obratu na účte .No ja vychádzam z toho ... že uviedla debet. Keby to bol úver, tak si myslím, že by to uviedla. Povolený debet ešte nemusí byť úverom ... preto vychádzam iba z mínusového stavu na bankovom účte ... Ak máme účtovať o pohyboch v banke, tak máme účtovať "do tla" teda aj do debetu k 31.12.2005. Keby sme to vykázali ešte niekde inde ... tak ovplyvníme výšku rozdielu majetku a záväzkov 2x a keby sme to nevykázali na účte, tak podľa môjho názoru porušíme postupy ... Z iného neviem vyjsť, preto sa pýtam, o čo sa v v prípade debetu opierate ...
alex1
02.03.06,07:04
alex1: pčas roku si robíš evidenciu majetku a na konci roka inventarizáciu skladových zásob
takže všetky skladové zásoby, zostatková hodnota odpisovaného majetku, neuhradené pohladávky
všetko ide do príjmu
výdaje si zvýšiš zase o neuhradené záväzky

a keď nemám žiadnu zostatkovú hodnotu majektu, len napríklad ten telefon, pocitač do 30 tis., fotoaparat. čo s takýmto majetkom. musím všetko pripočítať.
Heleč
02.03.06,07:31
No ja vychádzam z toho ... že uviedla debet. Keby to bol úver, tak si myslím, že by to uviedla. Povolený debet ešte nemusí byť úverom ... preto vychádzam iba z mínusového stavu na bankovom účte ... Ak máme účtovať o pohyboch v banke, tak máme účtovať "do tla" teda aj do debetu k 31.12.2005. Keby sme to vykázali ešte niekde inde ... tak ovplyvníme výšku rozdielu majetku a záväzkov 2x a keby sme to nevykázali na účte, tak podľa môjho názoru porušíme postupy ... Z iného neviem vyjsť, preto sa pýtam, o čo sa v v prípade debetu opierate ...

No je to debet, má k tomu podpísanú dohodu o splátkach. Ale až 2006.
Naozaj neviem o čo sa mám oprieť.
Ten mínus sa mi nezdá, ale neviem to nikde náisť.
Rozmýšlala som aj nad tým záväzkom mínusovým.... nieviem.
Na daňovom mi povedali, že si mám prečítať postupy účtovania. Nenašla som tam nič. A teraz čo
Zita5
02.03.06,07:37
No je to debet, má k tomu podpísanú dohodu o splátkach. Ale až 2006.
Naozaj neviem o čo sa mám oprieť.
Ten mínus sa mi nezdá, ale neviem to nikde náisť.
Rozmýšlala som aj nad tým záväzkom mínusovým.... nieviem.
Na daňovom mi povedali, že si mám prečítať postupy účtovania. Nenašla som tam nič. A teraz čo

Akú dohodu o splátkach , prosím Ťa už som z toho aj ja ako jeleň , vyjadri to presne , prečo išiel do mínusu , mal to povolené alebo čo , lebo stále to nie je jasné . Aspoň mňe .
Konkretizuj tú zmluvu , aká dohoda s bankou .? Priznám sa aj já mám mínusový zoztatok z dôvodu KTK na ktorý mám podpísanú zmluvu s bankou rýchly úver vo forme koktokorentného úveru .Banka na základe zmluvy mi povolila isť do 200 000 Sk do mínusu, ale je dohodnutý termín že dokedy to musím vrátiť, ale Teba neviem pochopiť .
Heleč
02.03.06,07:44
Vieš ani ja to nechápem.
On nemal podpísaný KTK. Ale nejaké povolené prečerpanie. A tým, že rušil živnosť chcel zrušiť aj účet. Tak mu dali podpísať tú dohodu, že v 3-och splátkach vyplatí ten debet. No a poradiť sa dopredu je asi hanba, tak k 31.12.05 má zostatok -10.567,-SKK. A teraz ja neviem čo s tým....
Katarina
02.03.06,07:47
Avo prečo k 1.1.2006? Nie náhodou k 31.12.2006. A je to skutočne extrémny príklad. Súhlasím s tým, že za rok 2005 sa daňový základ nebude upravovať, mne to tiež tak pripadá po preštudovaní si príslušného paragrafu.
Zita5
02.03.06,07:49
Vieš ani ja to nechápem.
On nemal podpísaný KTK. Ale nejaké povolené prečerpanie. A tým, že rušil živnosť chcel zrušiť aj účet. Tak mu dali podpísať tú dohodu, že v 3-och splátkach vyplatí ten debet. No a poradiť sa dopredu je asi hanba, tak k 31.12.05 má zostatok -10.567,-SKK. A teraz ja neviem čo s tým....

Heleč tak sa s ním telefonicky spoj a nech Ti vysvetlí o čo sa jedná poprípade nech Ti prinesie všetky doklady ohladne toho , že z akého dôvodu mal povolený mínus resp. zmluvu , dohodu a podobne. Ak toto budeš mať v ruke , tak potom môžeme sa pokúsiť spoločne tento prípad doriešiť , pretože si nemyslím , že je správne niečo účtovať a robiť uzávierku ak nemám v ruke argument , že z čoho je mínus na podnikateľskom účte .
Jana Acsová
02.03.06,07:50
Osobne si myslím, že postupy nás pekne vedú k účtovaniu pohybov v banke a k povinnosti viesť knihu účet v banke. Viď § 15 ods. 3 a 4. Ak máte výpisy a dostali ste sa do povoleného debetu mám za to, že sa z hľadiska vecného nejedná o úver ani pôžičku (nemáte k tomu ani žiadnu zmluvu) ale o povolený mínus na bankovom účte. Ak budete účtovať o všetkých výpisoch dostanete sa do mínusu, ktorý podľa môjho názoru môžete vykázať mínusom v príslušnom riadku výkazu o majetku a záväzkoch.

Nenašla som v postupoch nič, čo by tomu zabraňovalo a ani nič iné, čo by vás nútilo to vykázať ako záväzok.

Dohodu o splátkach považujem za ústretový krok banky aj klienta, že debet v stanovených lehotách a výške uhradí s tým, že nemení vecnú stránku vykázaného debetu na typ úverového, či pôžičkového vzťahu. Jedná sa len o povinnosť debet vrátiť.

Zatiaľ sa nikto s Poraďákov neoprel o postupy. Ak tam nájdete iné riešenie, je možné zvážiť zmenu pohľadu na debet na účte.
Heleč
02.03.06,07:57
Tú dohodu mám a tam sa odvoláva na " povolené prečerpanie". Oni mu dali tú dohodu na základe jeho žiadosti o zrušenie účtu.
Heleč
02.03.06,08:01
Osobne si myslím, že postupy nás pekne vedú k účtovaniu pohybov v banke a k povinnosti viesť knihu účet v banke. Viď § 15 ods. 3 a 4. Ak máte výpisy a dostali ste sa do povoleného debetu mám za to, že sa z hľadiska vecného nejedná o úver ani pôžičku (nemáte k tomu ani žiadnu zmluvu) ale o povolený mínus na bankovom účte. Ak budete účtovať o všetkých výpisoch dostanete sa do mínusu, ktorý podľa môjho názoru môžete vykázať mínusom v príslušnom riadku výkazu o majetku a záväzkoch.

Nenašla som v postupoch nič, čo by tomu zabraňovalo a ani nič iné, čo by vás nútilo to vykázať ako záväzok.

Dohodu o splátkach považujem za ústretový krok banky aj klienta, že debet v stanovených lehotách a výške uhradí s tým, že nemení vecnú stránku vykázaného debetu na typ úverového, či pôžičkového vzťahu. Jedná sa len o povinnosť debet vrátiť.

Zatiaľ sa nikto s Poraďákov neoprel o postupy. Ak tam nájdete iné riešenie, je možné zvážiť zmenu pohľadu na debet na účte.


Takto som sa na to pozerala aj ja.
ALe stále mi nedá ten mínus vo výkaze PaV. Predsa je to zaroveň ukončenie živnosti aj ukončenie roka.
Zita5
02.03.06,08:08
Ja nemôžem za to , ale mne stále chýbajú širšie informácie , aby som mohla posúdiť Tvoj prípad Heleč lepšie .:rolleyes:
Jana Acsová
02.03.06,08:08
Tú dohodu mám a tam sa odvoláva na " povolené prečerpanie". Oni mu dali tú dohodu na základe jeho žiadosti o zrušenie účtu.Predpokladala som to. Mám za to, že nikto nebude dramatizovať spôsob vykázania tohto stavu. Podľa môjho názoru máte napr. tieto možnosti:

1) vykázať mínus na bankovom účte s tým, že podkladom sú výpisy z banky, ktoré budú korešpondovať s týmto stavom,
2) vykázať 0 v banke a vykázať to cez priebežné položky so znamienkom mínus.
Podľa vysvetliviek v vyplneniu výkazu o majetku a záväzkoch sa na riadku 13 vykazujú údaje z PD a z prehľadu o priebežných položkách. Možnosť mínusu je jasne uvedená iba v prípade priebežných položiek, preto ma napadla ešte táto možnosť.

Podľa môjho názoru by to malo byť vyjadrené v časti "krátkodobý finančný majetok" a nie úver, nakoľko úverový vzťah nie je podložený.

Taký je môj názor. Nenašla som nič, čo by bolo v rozpore s týmto vykázaním...
Jana Acsová
02.03.06,08:11
Takto som sa na to pozerala aj ja.
ALe stále mi nedá ten mínus vo výkaze PaV. Predsa je to zaroveň ukončenie živnosti aj ukončenie roka.Ale vy predsa zostavujete mimoriadnu účtovnú závierku s vykázaním všetkých položiek, ktoré k tomu patria s tým, že účtovná jednotka je povinná upraviť základ dane podľa § 17 pre daňové účely.
Heleč
02.03.06,08:12
Ja nemôžem za to , ale mne stále chýbajú širšie informácie , aby som mohla posúdiť Tvoj prípad Heleč lepšie .:rolleyes:

Kludne sa pýtajte čo Vás len napadne. Lebo moja fantázia skapala
Anika7370
04.03.06,19:02
Skúsim nadviazať na otázky, ktoré tu nedávno odzneli, nakoľko aj ja riešim podobný problém a ostala som dosť zamotaná z toho čo tu čítam. Ak niekto vie, skúste mi pradiť.
Ak živnostník požiadal o prerušenie živnosti v roku 2005 od 12. 08. 2005 do 12. 02. 2006 a do 31. 03. 2006 určite živnosť neobnoví, pretože požiadal o predlženie lehoty na pozastavenie živnosti ako to bude s daňovým priznaním?
Budem základ dane upravovať o príjmy a výdavky už v danovom priznaní za rok 2005? Alebo až v roku 2007 za rok 2006?
Ďakujem za odpoved
Jana Acsová
04.03.06,19:08
Avo prečo k 1.1.2006? Nie náhodou k 31.12.2006. A je to skutočne extrémny príklad. Súhlasím s tým, že za rok 2005 sa daňový základ nebude upravovať, mne to tiež tak pripadá po preštudovaní si príslušného paragrafu.Tu je dôvod:
http://www.porada.sk/showpost.php?p=192120&postcount=18

Podľa usmernenia DR SR sa v tomto prípade považuje za skončenie podnikania deň, ku ktorému bola živnosť pozastavená.
Jana Acsová
04.03.06,19:11
Ak živnostník požiadal o prerušenie živnosti v roku 2005 od 12. 08. 2005 do 12. 02. 2006 a do 31. 03. 2006 určite živnosť neobnoví, pretože požiadal o predlženie lehoty na pozastavenie živnosti ako to bude s daňovým priznaním?
Budem základ dane upravovať o príjmy a výdavky už v danovom priznaní za rok 2005? Alebo až v roku 2007 za rok 2006?
Ďakujem za odpovedZáklad dane upravujete už za rok 2005 a mimoriadnu účtovnú závierku zostavujete k 12.8.2005.
Anika7370
04.03.06,19:20
Ešte jedna otázočka. Mala by som
teda v daňovom priznaní,ktoré budem podávať do 31. 03. 2006 upraviť základ dane o výdavky /neuhradené záväzky/ a príjmy /neuhradené pohľadávky/.
Čo ale v tom prípade, ak niektoré záväzky moja SZČO už zaplatila v roku 2005 po 12. 08.2005 t.j. po dátume prerušenia živnosti. Mám o nich normálne účtovať v peňažnom denníku alebo ich zapíšem až do daňového priznania. A záväzky ktoré SZČO jednoducho do konca roka 2005 nezaplatila ked o tieto sumy upravím DZ ale SZČO ich nezaplatila, nebudú uvedené v DP neoprávnene?
Ďakujem
Vladimír Ozimý
04.03.06,19:22
mam klienta takisto ktory prerusil zivnost od 1.9. a neplanuje ju najblizsie obnovit takze chapem to spravne ze zavierka bude k 31.8. a takisto do tejto doby beriem prijmy aj vydavky?
Jana Acsová
04.03.06,19:28
Ešte jedna otázočka. Mala by som
teda v daňovom priznaní,ktoré budem podávať do 31. 03. 2006 upraviť základ dane o výdavky /neuhradené záväzky/ a príjmy /neuhradené pohľadávky/.
Čo ale v tom prípade, ak niektoré záväzky moja SZČO už zaplatila v roku 2005 po 12. 08.2005 t.j. po dátume prerušenia živnosti. Mám o nich normálne účtovať v peňažnom denníku alebo ich zapíšem až do daňového priznania. A záväzky ktoré SZČO jednoducho do konca roka 2005 nezaplatila ked o tieto sumy upravím DZ ale SZČO ich nezaplatila, nebudú uvedené v DP neoprávnene?
ĎakujemZostavujete mimoriadnu ÚZ a zohľadníte v nej všetky povinnosti vyplývajúce z § 17 ods. 8 písm. a) t.j. zásoby, záväzky, pohľadávky atď. Ďalšie úhrady sú tým pádom z daňového hľadiska bezpredmetné, nakoľko sú premietnuté do účtovnej závierke cez záväzky a pohľadávky.
Vladimír Ozimý
04.03.06,19:29
dakujem aj ja AVO myslel som si to
Jana Acsová
04.03.06,19:33
mam klienta takisto ktory prerusil zivnost od 1.9. a neplanuje ju najblizsie obnovit takze chapem to spravne ze zavierka bude k 31.8. a takisto do tejto doby beriem prijmy aj vydavky?Mimoriadna účtovná závierka sa zostavuje ku dňu "ukončenia" podnikania a tým je podľa môjho názoru 1.9. a nie 31.8. nakoľko 31.8. živnostník ešte podnikal. Zvyšok otázky je správne.
Anika7370
04.03.06,19:34
Zostavujem mimoriadnu UZ? Ale ak SZČO mala prerušenie živnosti do 12.02. 2006 a predpoklad bol ze do 31. 03. 2006 začne znova podnikat ale rozhodla sa az toho 12. 02. 2006 ze zivnost znova prerusi, podla zákona nemala povinnost k 12. 08. 2005 urobit mimoriadnu UZ! Alebo sa mýlim? A ak teda predpokladala že bude dalej podnikat a rozhodla sa inak, môže teda "mimoriadnu UZ" urobit spolu s daňovým priznaním do 31. 03. 2006 ale s údajmi,ktoré boli do 12. 08. 2005?
Jana Acsová
04.03.06,19:38
Zostavujem mimoriadnu UZ? Ale ak SZČO mala prerušenie živnosti do 12.02. 2006 a predpoklad bol ze do 31. 03. 2006 začne znova podnikat ale rozhodla sa az toho 12. 02. 2006 ze zivnost znova prerusi, podla zákona nemala povinnost k 12. 08. 2005 urobit mimoriadnu UZ! Alebo sa mýlim? A ak teda predpokladala že bude dalej podnikat a rozhodla sa inak, môže teda "mimoriadnu UZ" urobit spolu s daňovým priznaním do 31. 03. 2006 ale s údajmi,ktoré boli do 12. 08. 2005?Dôležité je, k čomu máte dokumentáciu. Ak je živnosť pozastavená nepretržite, t.j. nie je obnovená do 31.3.2006 tak zostavujete mimoriadnu ÚZ k 12.8.2005. Vy musíte vedieť, čo viete dokladovať. Nie je rozhodujúce, dokedy bolo pôvodné rozhodnutie, ale či sa pozastavenie živnosti predĺžilo a teda nebude výkon živnosti obnovený do termínu na podanie DP za rok 2005.
Anika7370
04.03.06,19:43
Ďakujem pekne za odpoved, už som to myslím pochopila. Takže nakoľko živnosť je nepretržite prerušená aj po 31. 03. 2006, budem teda podavať daňové priznanie k 31. 03. 2006 ale UZ bude s dátumom 12. 08.2005. A v daňovom priznani už len upravim DZ o príjmy a vydavky.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne, nebolo mi to totiž veľmi jasné!
Jana Acsová
04.03.06,19:51
Ďakujem pekne za odpoved, už som to myslím pochopila. Takže nakoľko živnosť je nepretržite prerušená aj po 31. 03. 2006, budem teda podavať daňové priznanie k 31. 03. 2006 ale UZ bude s dátumom 12. 08.2005. A v daňovom priznani už len upravim DZ o príjmy a vydavky.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne, nebolo mi to totiž veľmi jasné!Budete podávať daňové priznanie za rok 2005 v termíne do 31.3.2006 a to s prílohami t.j. výkazom o majetku a záväzkoch a príjmoch a výdavkoch k 12.8.2005 (účtovná závierka).
abel
14.03.06,19:18
Ak SZČO, vedie JU, prerušila podnikanie 23. 9. 2005 na 1 rok, čiže do 31. 3. 2006 živnosť neobnoví, ako je to potom s odpismi HIM za rok 2005? Buď som už prepracovaná alebo mám také okno, že keď som dostala túto otázku, vôbec neviem reagovať. Veľmi pekne ďakujem za odpovede.
abel
14.03.06,20:45
Správny PORAĎÁK nikdy nespí, pomáha slabučkým a bezbranným v ťažkostiach. Kde ste?:mee: :mee: :mee:
Zita5
14.03.06,21:35
Správny PORAĎÁK nikdy nespí, pomáha slabučkým a bezbranným v ťažkostiach. Kde ste?:mee: :mee: :mee:


http://www.porada.sk/showthread.php?t=16913&highlight=Odpisy

Čítaj príspevok Lida;)
abel
14.03.06,21:42
Zitka, ďakujem, ale nepotešilo ma to. Ja potrebujem ten § vykrútiť tak aby som to tam mohla dať, lebo tie výdavky potrebuje. Taký nejaký link keby niekto vedel nájsť . . .:rolleyes:
Akinom
16.03.06,05:14
Budete podávať daňové priznanie za rok 2005 v termíne do 31.3.2006 a to s prílohami t.j. výkazom o majetku a záväzkoch a príjmoch a výdavkoch k 12.8.2005 (účtovná závierka).

AVO v príspevku 81 píše, že ak je pozastavená živnosť od 12.8.2005
budú výkazy zostavené k 12.8.2005. Potrebovala by som to upresniť.
Ak do 31.3.2006 neobnovím živnosť a mám pohľ.,záv. a zásoby, o ktoré budem upravovať cez r.40 a 41 daň.základ, ako vykážem výkaz o majetku
a záväzkoch a príjmoch a výdavkoch.
Napr.zásoby mám za 100 000,- uvedediem do výkazu 100 000,- alebo 0,-. Alebo k 12.8. mám v denníku príjmy za 300 000,- a upravujem ich cez daň.priznanie o 50 000,- uvediem tam 300 t. alebo 350,-t. A čo s peň.prostiedkami? Do konca roku mám pohyby na účte, ktoré účtujem nadaľej v peň.denníku s tým, že všetko dávam do príjmov a výdavkov
neovplyvň.základ dane. Akú sumu mám uviesť vo výkaze tú čo mám k 12.8. alebo k 31.12.05?
Ďakujem.
Akinom
16.03.06,07:09
AVO v príspevku 81 píše, že ak je pozastavená živnosť od 12.8.2005
budú výkazy zostavené k 12.8.2005. Potrebovala by som to upresniť.
Ak do 31.3.2006 neobnovím živnosť a mám pohľ.,záv. a zásoby, o ktoré budem upravovať cez r.40 a 41 daň.základ, ako vykážem výkaz o majetku
a záväzkoch a príjmoch a výdavkoch.
Napr.zásoby mám za 100 000,- uvedediem do výkazu 100 000,- alebo 0,-. Alebo k 12.8. mám v denníku príjmy za 300 000,- a upravujem ich cez daň.priznanie o 50 000,- uvediem tam 300 t. alebo 350,-t. A čo s peň.prostiedkami? Do konca roku mám pohyby na účte, ktoré účtujem nadaľej v peň.denníku s tým, že všetko dávam do príjmov a výdavkov
neovplyvň.základ dane. Akú sumu mám uviesť vo výkaze tú čo mám k 12.8. alebo k 31.12.05?
Ďakujem.

Citujem svoju otázku, a ak mi niekto bude vedieť odpovedať tak poprosím
ešte o odpoveď na túto druhú otázku a to:
Ak je v talčive dátum prerušenia živnosti "od 9.1.05 do 31.3.06" posudzuje sa to ako splnenie podmienky na znovuobnovenie živnosti alebo
je to chápané tak, že obnovenie živnosti je až od 1.4.06 a musím spraviť úpravu základu dane?????????

Prosím poraďte mi čo s tým. Ďakujem. Ešte že Vás máme, čo by sme bez Vás robili!
kamila60
17.03.06,10:41
Ahojte. Tiež mám problém s prerušením živnosti.
Podnikateľka prerušila živnosť k 31.5.2005. Neobnovila do dátumu podania DP.
Môže si uplatniť odpis hmot. majetku za rok2005, alebo sa dátum 31.5.2005 berie za dátum ukončenia živnosti z dôvodu neobnovenia a teda majetok nemala v evidencii k 31.12.05 a odpis uplatniť nemôže?
Poraďte prosím niekto.
kamila60
17.03.06,10:46
Tiež mám tento problém a prikláňam sa k názoru, že odpisy nie, pretože sa dátum prerušenia živnosti berie za dátum ukončenia, keďže sa živnosť do 31.3.06 neobnovila
kamila60
17.03.06,10:49
Ak SZČO, vedie JU, prerušila podnikanie 23. 9. 2005 na 1 rok, čiže do 31. 3. 2006 živnosť neobnoví, ako je to potom s odpismi HIM za rok 2005? Buď som už prepracovaná alebo mám také okno, že keď som dostala túto otázku, vôbec neviem reagovať. Veľmi pekne ďakujem za odpovede.

Opakujem svoj názor, že odpisy uplatniť nemôžeš, pretože si živnosť neobnovila a dátum 23.9. sa berie za dátum ukončenia a teda majetok nemáš v evidencii k 31.12.
Simi233
17.03.06,11:26
Skúsim opísať špeciálny prípad: Živnostník mal prerušenú živnosť do 10. marca r. 2005. Na chvíľu mal obnovenú činnosť - na dva týždne a znovu prerušenú. Ročné prerušenie mu končí niekedy teraz, t. zn. k 31. 3. bude mať obnovenú. Ako urobiť DP za rok 2005, môžem dať ročný odpis?
kamila60
17.03.06,11:35
Skúsim opísať špeciálny prípad: Živnostník mal prerušenú živnosť do 10. marca r. 2005. Na chvíľu mal obnovenú činnosť - na dva týždne a znovu prerušenú. Ročné prerušenie mu končí niekedy teraz, t. zn. k 31. 3. bude mať obnovenú. Ako urobiť DP za rok 2005, môžem dať ročný odpis?
Myslím, že v tomto prípade odpisy áno, pretože živnosť bola obnovená do dátumu podania DP. Ale je to celé veľmi špecifické a domotané, takže môže to byť aj inak
Katarina
19.03.06,14:45
AVO v príspevku 81 píše, že ak je pozastavená živnosť od 12.8.2005
budú výkazy zostavené k 12.8.2005. Potrebovala by som to upresniť.
Ak do 31.3.2006 neobnovím živnosť a mám pohľ.,záv. a zásoby, o ktoré budem upravovať cez r.40 a 41 daň.základ, ako vykážem výkaz o majetku
a záväzkoch a príjmoch a výdavkoch.
Napr.zásoby mám za 100 000,- uvedediem do výkazu 100 000,- alebo 0,-. Alebo k 12.8. mám v denníku príjmy za 300 000,- a upravujem ich cez daň.priznanie o 50 000,- uvediem tam 300 t. alebo 350,-t. A čo s peň.prostiedkami? Do konca roku mám pohyby na účte, ktoré účtujem nadaľej v peň.denníku s tým, že všetko dávam do príjmov a výdavkov
neovplyvň.základ dane. Akú sumu mám uviesť vo výkaze tú čo mám k 12.8. alebo k 31.12.05?
Ďakujem.


Akinom podarilo sa ti doriešiť ako to bude s výkazom o majetku a záväzkov?
Mám takýto problém. Ukončenie živnosti k 26.1.2005. Výkazy zostavým s dátumom k 26.01.2005, základ dane upravím cez daňové priznanie, ale výkaz o MaZ musí byť nulový k 26.01.2005, alebo je možné vykázať záväzky.
Prosím pomôžte. Ďakujem.
Katarina
20.03.06,07:58
Prosím skúste poradiť. Ďakujem
Jaka
22.03.06,05:46
Veľmi veľa sa tu popísalo ohľadne pozastavenia živnosti, ale nikde som nenašla takýto prípad: živnosť pozastavená 1.8.2005, na bankový účet stále plynú zo živnosti provízie/jedná sa o poisťovníctvo/. Mám upraviť základ dane na r.41 a42DP o tieto príjmy a či môžem dať do výdavkov bankové poplatky? Tieto príjmy budú plynúť ešte dlho.Prosím o odpoveď, neviem čo s tým.ďakujem.
Maxinka
12.05.06,06:47
Ahojte,prosím Vás ako je to s prerušením živnosti, ak SZČO vie, že bude dlhodobo PN a nechce zbytočne platiť odvody?Čo je najvýhodnejšie?Musí sa ísť odhlásiť do SP a aj do ZP? Nie je platca DPH tak nemusí oznamovať DÚ prerušenie?
Ďakujem
Zita5
13.05.06,07:29
Ahojte,prosím Vás ako je to s prerušením živnosti, ak SZČO vie, že bude dlhodobo PN a nechce zbytočne platiť odvody?Čo je najvýhodnejšie?Musí sa ísť odhlásiť do SP a aj do ZP? Nie je platca DPH tak nemusí oznamovať DÚ prerušenie?
Ďakujem

Prerušenie živnosti cháp tak , že musí ísť na živnostenský úrad, vypísať ohlásenie,zaplatiť kolok myslím 150 Sk/teraz presne neviem/, na základe potvrdeného ohlásenia splniť oznamovaciu povinnosť na DÚ,ZP,SP .......
Prerušenie je možné minimálne na 1/2 roka .


Ale ak je PN tak v prípade neprerušenia živnosti , treba práceneschopnosť odovzdať na SP a ZP a odvody počas PN neplatí .Zo sociálnej by mal dosťať vyplatenú nejakú almužnu v podobe nemocenského .
Betina2
28.03.07,06:49
AVO v príspevku 81 píše, že ak je pozastavená živnosť od 12.8.2005
budú výkazy zostavené k 12.8.2005. Potrebovala by som to upresniť.
Ak do 31.3.2006 neobnovím živnosť a mám pohľ.,záv. a zásoby, o ktoré budem upravovať cez r.40 a 41 daň.základ, ako vykážem výkaz o majetku
a záväzkoch a príjmoch a výdavkoch.
Napr.zásoby mám za 100 000,- uvedediem do výkazu 100 000,- alebo 0,-. Alebo k 12.8. mám v denníku príjmy za 300 000,- a upravujem ich cez daň.priznanie o 50 000,- uvediem tam 300 t. alebo 350,-t. A čo s peň.prostiedkami? Do konca roku mám pohyby na účte, ktoré účtujem nadaľej v peň.denníku s tým, že všetko dávam do príjmov a výdavkov
neovplyvň.základ dane. Akú sumu mám uviesť vo výkaze tú čo mám k 12.8. alebo k 31.12.05?
Ďakujem.

Tiež sa zaujímam o tie výkazy. Budú pri skončení podnikania nulové alebo tie záv)zky, pohľadávky, pokladňa, banka, atď uvedené vo výkazoch k DP s 0,00 alebo tie , čo sú ku skončeniu podnikania. Mám prípad:
SZČO požiadala o prerušenie živnosti na 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia /t.j. od 17.5.06/ . K 16.5. som mu spravila mimoriadnu účtovnú závierku a vykázala zostatky v pokladni, záv)zky a pohľadávky.Inde zostatky neboli. Tieto zostatky som uviedla vo výkazoch k 16.5.06 a priložila k inventarizácii. Od 17.5. som už nerobila žiadne zápisy do účtovných kníh. Bolo treba účtovať, aj keď mal živnosť pozastavenú na dobu 6 mesiacov? A normálne uplatňovať do denníka daŇové príjmy a výdavky, ako keby normálne ďalej fungoval bez prerušenia?
Dňa 18.9.06 ukončil podnikanie. Urobila som mu účtovnú závierku k 18.9. a vo výkazoch som uviedla zostatky pohľadávok, záv)zkov a pokladne rovnaké ako k 16.5. /v čase medzi 17.5. a 18.9. som účtovné zápisy nerobila, čiže žiadne pohyby neboli./ a Vystavila DP, kde som upravila základ dane o vykázané záv)zky a pohľadávky. Čo mám uviesť vo výkazoch priložených k DP. Mám vynulovať všetky položky v obidvoch výkazoch a zostatok pokladne akože vybral ? Či ako sa to vlastne robí ? Ešte som sa s tým nestretla.
Ďakujem za rýchle odpovede.
Betina2
28.03.07,07:07
AVO v príspevku 81 píše, že ak je pozastavená živnosť od 12.8.2005
budú výkazy zostavené k 12.8.2005. Potrebovala by som to upresniť.
Ak do 31.3.2006 neobnovím živnosť a mám pohľ.,záv. a zásoby, o ktoré budem upravovať cez r.40 a 41 daň.základ, ako vykážem výkaz o majetku
a záväzkoch a príjmoch a výdavkoch.
Napr.zásoby mám za 100 000,- uvedediem do výkazu 100 000,- alebo 0,-. Alebo k 12.8. mám v denníku príjmy za 300 000,- a upravujem ich cez daň.priznanie o 50 000,- uvediem tam 300 t. alebo 350,-t. A čo s peň.prostiedkami? Do konca roku mám pohyby na účte, ktoré účtujem nadaľej v peň.denníku s tým, že všetko dávam do príjmov a výdavkov
neovplyvň.základ dane. Akú sumu mám uviesť vo výkaze tú čo mám k 12.8. alebo k 31.12.05?
Ďakujem.

Tiež sa zaujímam o tie výkazy. Budú pri skončení podnikania nulové alebo tie záv)zky, pohľadávky, pokladňa, banka, atď uvedené vo výkazoch k DP s 0,00 alebo tie , čo sú ku skončeniu podnikania. Mám prípad:
SZČO požiadala o prerušenie živnosti na 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia /t.j. od 17.5.06/ . K 16.5. som mu spravila mimoriadnu účtovnú závierku a vykázala zostatky v pokladni, záv)zky a pohľadávky.Inde zostatky neboli. Tieto zostatky som uviedla vo výkazoch k 16.5.06 a priložila k inventarizácii. Od 17.5. som už nerobila žiadne zápisy do účtovných kníh. Bolo treba účtovať, aj keď mal živnosť pozastavenú na dobu 6 mesiacov? A normálne uplatňovať do denníka daŇové príjmy a výdavky, ako keby normálne ďalej fungoval bez prerušenia?
Dňa 18.9.06 ukončil podnikanie. Urobila som mu účtovnú závierku k 18.9. a vo výkazoch som uviedla zostatky pohľadávok, záv)zkov a pokladne rovnaké ako k 16.5. /v čase medzi 17.5. a 18.9. som účtovné zápisy nerobila, čiže žiadne pohyby neboli./ a Vystavila DP, kde som upravila základ dane o vykázané záv)zky a pohľadávky. Čo mám uviesť vo výkazoch priložených k DP. Mám vynulovať všetky položky v obidvoch výkazoch a zostatok pokladne akože vybral ? Či ako sa to vlastne robí ? Ešte som sa s tým nestretla.
Ďakujem za rýchle odpovede.
Betina2
28.03.07,07:08
A ešte mám jeden problém. Klient tvrdí, že mal pozastavenú živnosť od 17.1.06. Vtedy podal aj odhlášku zo Soc.p. Rozhodnutie o pozastavení mi však doteraz nedal. Doručil mi nový ŽL s nadobudnutím právoplatnosti 10.5.06. s rovnakým IČO ako mal na původnom ŽL. Akurát ma pomenené činnosti. Ja vravím, že nemal prerušenú živnosť, lebo do jej obnovenia neprešlo 6 mesiacov. Podľa mňa sa odhlásil zo SP, lebo sa zamestnal. Neviem ako mám postupovať. Samozrejme doklady mám len od toho mája a keď mi teraz doručili účt.závierku a DP za 2005, tak mal zostatky pohľ. a záv)zkov + BU + HP k 31.12.05. Samozrejme mi nedali výpis z BU do min.17.1.06. Požadujem, dúfam že stihnú. Ak nedoložia výpis z Bu tak tie pohľadávky musím nejako zahrnúť do ZD - určite mu ich uhradili (cca 50000 - vrátenie nespotreb.poistného pri zmene vlastníka auta od Alianz, poistné plnenie k leasingu/ Čo ak mi nestihnú doložiť všetky doklady? Ak vychádzam z predpokladu, že živnosť neprerušil, tak mu musím všetko doúčtovať až do toho mája, takže aspoň výpisy z účtov musí doložiť! Som z toho zúfalá. Celý čas niečo tvrdí a potom je to takto. A že tie výpisy z BU nemá. Podať DP treba. čo budem robiť dodatočné a všetko prerábať?
Vďaka za promptnosť.
SMartina
01.04.07,18:06
Ahojte. Potrebujem radu a nemám už veľa času do rána. SZČO prerušil živnosť k 31.12.2006 a do 31.03.2007 ju neobnovil. Znamená to, že neuhradené pohľadávky a záväzky sa dajú do riadku 40 a 41. To je jasné. Len moja otázka je: ak SZČO má dlh voči sociálnej poisťovni okolo 40.000,- Sk, kde to zaevidujem v JU Alfa? Zaevidovala som to do Záväzkov a odtial to postupne dávam uhrádzať ako to splácal. Len tento záväzok sa mi zobrazí aj vo výkaze majetku a záväzkov. Moja otázka je či je to správne zaevidované medzi záväzkami alebo to má byť niekde inde. Lebo ak si na daň. úrade zoberú riadok 40 a 41 z DP a výkaz maj. a záv. a porovnajú si neuhradené pohľ. a záväzky tak im to nebude sedieť. Lebo záväzky má oveľa menej neuhradené, alebo sa tam dáva aj ten dlh zo soc. poisťovne? Prosím o radu, je toho tu veľa popísané, ale kto vie nech mi pomôže, do rána je veľmi málo času. Všetky ďakujem. Je to veľmi súrne. :mee:
tinaM
01.04.07,18:20
Ahojte. Potrebujem radu a nemám už veľa času do rána. SZČO prerušil živnosť k 31.12.2006 a do 31.03.2007 ju neobnovil. Znamená to, že neuhradené pohľadávky a záväzky sa dajú do riadku 40 a 41. To je jasné. Len moja otázka je: ak SZČO má dlh voči sociálnej poisťovni okolo 40.000,- Sk, kde to zaevidujem v JU Alfa? Zaevidovala som to do Záväzkov a odtial to postupne dávam uhrádzať ako to splácal. Len tento záväzok sa mi zobrazí aj vo výkaze majetku a záväzkov. Moja otázka je či je to správne zaevidované medzi záväzkami alebo to má byť niekde inde. Lebo ak si na daň. úrade zoberú riadok 40 a 41 z DP a výkaz maj. a záv. a porovnajú si neuhradené pohľ. a záväzky tak im to nebude sedieť. Lebo záväzky má oveľa menej neuhradené, alebo sa tam dáva aj ten dlh zo soc. poisťovne? Prosím o radu, je toho tu veľa popísané, ale kto vie nech mi pomôže, do rána je veľmi málo času. Všetky ďakujem. Je to veľmi súrne. :mee:
Záväzok voči Soc.poisť. je zapísaný správne v evidencii o záväzkoch.
Do r. 41 DP je nutné zapísať aj tento záväzok.
Muška
01.04.07,19:30
Lebo ak si na daň. úrade zoberú riadok 40 a 41 z DP a výkaz maj. a záv. a porovnajú si neuhradené pohľ. a záväzky tak im to nebude sedieť.

Martinka, to, že to nebude sedieť, sa nemusíš obávať, veď môžeš mať aj záväzky, o ktoré nebudeš znižovať ZD, napr. daň z príjmu FO, záväzok z leasingu......atd.
d0d0
31.05.07,05:54
Prosím Vás, na akú najkratšiu dobu je možné prerušiť živnosť. V Živ. zákone to nejak neviem nájsť, asi nevidím
Ďakujem
katkaj
31.05.07,05:55
Prosím Vás, na akú najkratšiu dobu je možné prerušiť živnosť. V Živ. zákone to nejak neviem nájsť, asi nevidím
Ďakujem


Ak sa nemýlim tak najkratšie to bolo na pol roka
d0d0
31.05.07,05:57
Katka a nejaký § ?
mysimis
31.05.07,06:20
§ 58 odst. 2 písmeno c - c) z podnetu podnikateľa pozastaviť prevádzkovanie živnosti na obdobie najmenej šiestich mesiacov.
Vladimír Ozimý
31.05.07,06:56
ešte podotknem že z pohľadu dani z príjmov pokiaľ neobnovite živnosť do podania DP tak sa to berie ako zrušenie živnosti a musíte vysporiadať všetky pohľadávky a záväzky, zásoby
d0d0
31.05.07,09:46
§ 58 odst. 2 písmeno c - c) z podnetu podnikateľa pozastaviť prevádzkovanie živnosti na obdobie najmenej šiestich mesiacov.
Ďakujem..................................
M3G
05.03.08,19:33
Chcel by som obnoviť túto tému, pravdu povediac prešiel som celú poradu, ale nedošiel k žiadnemu záveru:

Ku dňu, ku ktorému zostavujem mimoriadnu účtovnú závierku dávam do výkazu majetku a záväzkov zostatky:

a) nenulové, t.j. také, aké mi vyšli ku dňu mimoriadnej účtovnej závierky.
b) nulové


Vzhľadom na to, že názory poraďákov sa v tomto neobyčajne líšia, dovolil som si to logicky(aspoň sa mi zdá) vydedukovať, kedy to je ako:


1. Ak je živnosť stále prerušená aj ku dňu podania daňového priznania, považujeme to za skončenia podnikania(podľa zákona o dzp) - použijeme teda b). To znamená, že ak by subjekt už po tomto dni obnovil živnosť, vo výkaze majetku a záväzkoch dávame za predchádzajúce obdobie tiež nulové zostatky. Logicky teda nemôžeme použiť nenulové zostatky, lebo by sa nám preniesli aj do ďalších rokov. Podľa zákona o dani z príjmov upravíme príslušné riadky v daňovom priznaní.

2. Ak nie je živnosť prerušená ku dňu podania daňového priznania, použijeme spôsob a). Logicky sa nám zostatky prenesú do ďalšieho obdobia po prerušení, pričom v prípade ďalšieho prerušenia s prípadným následkom neobnovenej živnosti pri podaní daňového priznania v budúcich obdobiach, budeme upravovať príslušné riadky v daňovom priznaní v týchto ďalších obdobiach.
Muška
05.03.08,19:51
Ja len poznámočka:

Výkazy sú výsledkom účtovníctva, tzn., že keď uzavriem účtovníctvo, tak mám výstupy - výkazy a.....hotovo.

Načo špekuluješ, čo a ako do výkazov - keď ich máš dané ako výsledok účtovníctva??
M3G
05.03.08,19:57
Ja len poznámočka:

Výkazy sú výsledkom účtovníctva, tzn., že keď uzavriem účtovníctvo, tak mám výstupy - výkazy a.....hotovo.

Načo špekuluješ, čo a ako do výkazov - keď ich máš dané ako výsledok účtovníctva??

Asi to aj tak urobím, lebo už ma z týchto igelitkárov bolí hlava. Teraz konkrétne sa mi podarilo na výdavkový PD napísať:

vyplatené/komu/: Jatočná krava
účel: Janko P....., podľa K-P zmluvy

Takže je vidieť, že potrebujem pauzu....
Muška
05.03.08,20:16
A
vyplatené/komu/: Jatočná krava
..

...máš celkom zaujímavú klientelu :cool:
VladoaKatka
23.05.08,07:47
Teraz mi doniesol klient rozhodnutie o prerušení živnosti na 6 mesiacov, ktoré po uplynutí bude automaticky obnovené. Môže na obdobie tých 6 mesiacov alebo aj dlhšie zrušiť podnikateľský účet ?
pozn. nebude mať žiadny pohyb
Milen
05.08.08,19:11
Podnikateľ prerušil živnosť od 1.4. do 30.9. Takže od 1.10. bude ďalej podnikať. Keďže k podaniu DP obnovil podnikanie, bude jeho PD vyzerať tak, že do 1.4. normálne účtovanie a potom znova od 30.9? Výdavky v čase od 1.4. do 30.9 budú v denníku ako VNZD? Je to takto správne?
Milen
09.08.08,17:39
Nikto na môj predchádzajúci príspevok nereagoval a práve som si v poradcovi prečítala vyjadrenie odborníka, že zákon o účtovníctve nepozná pojem prerušenia, tak v prípade, že živnosť obnoví do podania DP postupuje, akokeby naďalej podnikal, takže výdavky ako mobil, bankové poplatky zahrnie do VOZD ako výdavky spojené so zabezpečením budúcich príjmov daňovníka aj v čase prerušenia
veronikasad
09.08.08,17:47
Nikto na môj predchádzajúci príspevok nereagoval a práve som si v poradcovi prečítala vyjadrenie odborníka, že zákon o účtovníctve nepozná pojem prerušenia, tak v prípade, že živnosť obnoví do podania DP postupuje, akokeby naďalej podnikal, takže výdavky ako mobil, bankové poplatky zahrnie do VOZD ako výdavky spojené so zabezpečením budúcich príjmov daňovníka aj v čase prerušenia
Bankové poplatky - ak účet nezrušil, ano,
ale mobil - keď ho nevyužíval na podnikanie, to mu pri daňovej kontrole neprejde
Milen
09.08.08,17:55
Presne citujem Ing. Anton Kolembus: Do daňových výdavkov si môže daňovníčka zahrnúť výdavky za náklady vzniknuté počas podnikania uhradené po prerušení podnikania (pozri vyššie uvedené). Osobitný pohľad je potrebný na výdavky hradené za obdobie prerušenia podnikania napr. bankové poplatky za vedenie účtu, poplatok za telefón a podobne. Podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom je výdavok na dosiahnutie zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka. Vychádzajúc z definície daňového výdavku za daňový výdavok možno považovať nielen výdavok na dosiahnutie príjmov ale aj výdavok na zabezpečenie a udržanie príjmov daňovníka. Za takéto výdavky možno považovať výdavok na vedenie účtu v priebehu prerušenia podnikania, či paušálny poplatok za mobilný telefón. Tieto výdavky je možné považovať za výdavky spojené so zabezpečením budúcich príjmov daňovníka. V prípade prerušenia podnikania je daňovníčka povinná podávať nulové hlásenia k DPH, ak nezrušila registráciu k DPH.
Betina2
20.08.08,15:46
Podľa mňa je rozhodujúce, či podnikanie obnovím do lehoty na podanie DP za daný rok. Ja to chápem tak, že ak napr. dostanem faktúru za telefón s dátumom dodania 25.5.2008, a splatnosťou 5.6.2008, obdržím ju a zaevidujem do záväzkov 28.5.2008, ale preruším živnosť k 1.6.2008, tak jej úhrada napr. 3.6.2008 bude zahrnutá do daňových výdavkov. Či už bude riadne zaúčtovaná do denníka alebo bude uplatnená až pri vyplňovaní DP za daný rok (zvýšenie/zníženie ZD z titulu neuhr.pohľadávok/záväzkov ku dňu prerušenia, ak do 31.3.09 neobnovím živnosť)
Ak sa však faktúra týka obdobia počas prerušenia živnosti (napr. dátum dodania júl/2008 teda v čase prerušenia živnosti a netýkajú sa podnikania do termínu prerušenia, tak takýto výdavok by som neúčtovala a ani nezahrnula do VOZD, lebo podľa mňa nesúvisel s podnikaním. Počas prerušenie živnosti mám predsa štatút, ako keby som nepodnikala, nemám ani oprávnenie podnikať, takže si myslím, že nemám ani právo si uplatňovať výdavky v súvislosti s podnikaním. Podľa predchádzajúceho príspevku by som si potom mohla uplatniť výdavky nielen za používanie MT, ale napr. znížiť základ dane nákupom tovaru na sklad, vyúčtovaním pracovných ciest a pod. Možno by som uplatnila len tie výdavky za vedenie účtu, ale aj to je diskutabilné. Veď čo ak si to rozmyslím a po prerušení alebo priamo počas neho požiadam o zrušenie oprávnenia a teda podnikanie definitívne ukončím ..... V každom prípade, príspevky v odbornej literatúre sú dobrým vodítkom, ale treba sa oprieť o konkrétne § v zákone a postupovať podľa nich.
2) Citujem z predch.príspevku: " Podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom je výdavok na dosiahnutie zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka. Vychádzajúc z definície daňového výdavku za daňový výdavok možno považovať nielen výdavok na dosiahnutie príjmov ale aj výdavok na zabezpečenie a udržanie príjmov daňovníka."
No a počas prerušenia predsa neúčtujem, či áno? A potom tá preukaznosť resp. opodstatnenosť .... to je na daňovníkovi.
ondrejvla
03.09.08,10:34
Prosím o radu, hľadala som, či niekde nie je podobný prípad, ako teraz riešim ja, ale veru nenašla som. Živnostník z dôvodu prerušenia živnosti, ktorú chcel podať k 1.9.2008 zistil, že v živnostenskom registri nie je registrovaný, napriek tomu, že nikdy neprerušil, ani nezrušil živnosť, ktorú má od r.1997, riadne podával daňové priznania, je platiteľom DPH. Nakoľko sa zamestnal od 1.9.2008, chceli sme zistiť na stránke www.zrsr.sk či nie sú nejaké zmeny v registri. Neviem pochopiť, ako môže vypadnúť z evidencie bez toho, aby sám v tom niečo konal. Viem, treba ho poslať na živnostenský úrad, ale skúšala som nájsť, či niekto nemal podobný problém. Mám pocit, že sa stratil človek a nikomu nechýba, človek, ktorý riadne podáva všetky DP a platí dane a odvody?!
No a teraz som zistila, že bol aj na ŽÚ, ale veru v evidencii nie je. Poraďte, čo v tomto konať?
Zita5
03.09.08,10:38
Prosím o radu, hľadala som, či niekde nie je podobný prípad, ako teraz riešim ja, ale veru nenašla som. Živnostník z dôvodu prerušenia živnosti, ktorú chcel podať k 1.9.2008 zistil, že v živnostenskom registri nie je registrovaný, napriek tomu, že nikdy neprerušil, ani nezrušil živnosť, ktorú má od r.1997, riadne podával daňové priznania, je platiteľom DPH. Nakoľko sa zamestnal od 1.9.2008, chceli sme zistiť na stránke www.zrsr.sk (http://www.zrsr.sk) či nie sú nejaké zmeny v registri. Neviem pochopiť, ako môže vypadnúť z evidencie bez toho, aby sám v tom niečo konal. Viem, treba ho poslať na živnostenský úrad, ale skúšala som nájsť, či niekto nemal podobný problém. Mám pocit, že sa stratil človek a nikomu nechýba, človek, ktorý riadne podáva všetky DP a platí dane a odvody?!
No a teraz som zistila, že bol aj na ŽÚ, ale veru v evidencii nie je. Poraďte, čo v tomto konať?

Vlastička , predbehla by som situáciu , zatelefonovala na ŽÚ , predstavila sa ako účtovníčka .....a položila im Tvoju otázku . Stojí to za to , že ako sa môže stať takáto chyba.

Pokiaľ teda si je vedomý , že živnosť je aktívna a že nexistuje ani dôvod , pre ktorý mu mohli ŽL zrušiť.
veronikasad
03.09.08,10:38
Prosím o radu, hľadala som, či niekde nie je podobný prípad, ako teraz riešim ja, ale veru nenašla som. Živnostník z dôvodu prerušenia živnosti, ktorú chcel podať k 1.9.2008 zistil, že v živnostenskom registri nie je registrovaný, napriek tomu, že nikdy neprerušil, ani nezrušil živnosť, ktorú má od r.1997, riadne podával daňové priznania, je platiteľom DPH. Nakoľko sa zamestnal od 1.9.2008, chceli sme zistiť na stránke www.zrsr.sk (http://www.zrsr.sk) či nie sú nejaké zmeny v registri. Neviem pochopiť, ako môže vypadnúť z evidencie bez toho, aby sám v tom niečo konal. Viem, treba ho poslať na živnostenský úrad, ale skúšala som nájsť, či niekto nemal podobný problém. Mám pocit, že sa stratil človek a nikomu nechýba, človek, ktorý riadne podáva všetky DP a platí dane a odvody?!
No a teraz som zistila, že bol aj na ŽÚ, ale veru v evidencii nie je. Poraďte, čo v tomto konať?
Treba isť na ŽU osobne. Kolegyňa - učtovníčka rušila pred 2 mesiacmi prevádzku a zrušili jej celú živnosť /odhlásili ju zo zdr.poisťovne aj urobili nahlášku na DU/. Prišla som jej na to náhodou cez stránku zrsr.sk, mala tam vysednuté údaje, tak sme zistovali prečo. Tvoj klient tam nie je vôbec ?
Ak má v ruke živnostenský list s prideleným IČom, chybu treba hladať na ŽU.
Manual
03.09.08,10:45
Prosím o radu, hľadala som, či niekde nie je podobný prípad, ako teraz riešim ja, ale veru nenašla som. Živnostník z dôvodu prerušenia živnosti, ktorú chcel podať k 1.9.2008 zistil, že v živnostenskom registri nie je registrovaný, napriek tomu, že nikdy neprerušil, ani nezrušil živnosť, ktorú má od r.1997, riadne podával daňové priznania, je platiteľom DPH. Nakoľko sa zamestnal od 1.9.2008, chceli sme zistiť na stránke www.zrsr.sk (http://www.zrsr.sk) či nie sú nejaké zmeny v registri. Neviem pochopiť, ako môže vypadnúť z evidencie bez toho, aby sám v tom niečo konal. Viem, treba ho poslať na živnostenský úrad, ale skúšala som nájsť, či niekto nemal podobný problém. Mám pocit, že sa stratil človek a nikomu nechýba, človek, ktorý riadne podáva všetky DP a platí dane a odvody?!
No a teraz som zistila, že bol aj na ŽÚ, ale veru v evidencii nie je. Poraďte, čo v tomto konať?
My sme mali prípad, že z DU prišiel list na SZČO, že podniká a má zrušenú živnosť. Šiel na DU a vysvetlil im že nič nerušil. Potom s listom od DU šiel na Živnostenský úrad, kde sa ich pýtal, na základe čoho mu zrušili živnosť, aby mu ukázali žiadosť o zrušenie. To samozrejme nemali. Nikto na ŽU nevedel prečo tú živnosť zrušili. Tak mu ju bez problémov obnovili a podniká dalej ale musel zaplatiť nejaký kolok. Kocúrkovo....
ondrejvla
03.09.08,10:46
Treba isť na ŽU osobne. Kolegyňa - učtovníčka rušila pred 2 mesiacmi prevádzku a zrušili jej celú živnosť /odhlásili ju zo zdr.poisťovne aj urobili nahlášku na DU/. Prišla som jej na to náhodou cez stránku zrsr.sk, mala tam vysednuté údaje, tak sme zistovali prečo. Tvoj klient tam nie je vôbec ?
Ak má v ruke živnostenský list s prideleným IČom, chybu treba hladať na ŽU.

Áno má v ruke živnostenský list, doteraz vykonával pre našu firmu prepravu
na našom MV, od 1.septembra sme ho zamestnali a navrhli sme mu prerušiť živnosť. Prekvapenie bolo na našej strane - nie je v evidencii. Keby som ho nepoznala osobne, tak si myslím, že je klamár, ale opak je pravdou, ŽÚ, alebo jeho pracovníkom vypadol zo šuplíka...
ondrejvla
03.09.08,19:17
My sme mali prípad, že z DU prišiel list na SZČO, že podniká a má zrušenú živnosť. Šiel na DU a vysvetlil im že nič nerušil. Potom s listom od DU šiel na Živnostenský úrad, kde sa ich pýtal, na základe čoho mu zrušili živnosť, aby mu ukázali žiadosť o zrušenie. To samozrejme nemali. Nikto na ŽU nevedel prečo tú živnosť zrušili. Tak mu ju bez problémov obnovili a podniká dalej ale musel zaplatiť nejaký kolok. Kocúrkovo....

Janko, ale na ŽÚ ju ani nemali a ani nemajú, on má originál ŽL, dokonca máme vytlačené zo stránky zrsr z roku 2006 aktuálny výpis na jeho meno a IČO.
Tak toto sa už nedá pochopiť, čakám, aký výsledok prinesie zajtra, prípadne v piatok.
zltalienka
07.10.08,06:16
Ahojte, chcem sa spýtať, či je možné podpisovať zmluvu, keď má SZČO prerušenú živnosť?
Prosím o odpoveď.
zltalienka
07.10.08,06:50
... posúvam ...
zltalienka
07.10.08,07:00
Mám ešte jednu otázku. Je možné počas trvania prerušenia živnosti tú živnosť úplne zrušiť? Od začiatku prerušenia živnosti neubehlo 6 mesiacov.
atka4
07.10.08,07:07
Ahojte, chcem sa spýtať, či je možné podpisovať zmluvu, keď má SZČO prerušenú živnosť?
Prosím o odpoveď.
Ak má byť jednou zmluvou stranou SZČO, ktorá prerušila živnosť, tak nie až do doby, kedy prerušenie živnosti trvá. T.j. teoreticky môže uzavrieť Zmluvu o budúcej zmluve aj v čase prerušenia živnosti, avšak plnenie zo zmluvy može nastať najskôr nasledujúci deň po uplynutí lehoty, po ktorú je živnosť prerušená.
Samotný termín je výstižný - prerušenie živnosti, t.j. SZČO v tom čase nepodniká, nevykonáva činnosť v zmysle svojho predmetu podnikania na ŽL.
zltalienka
07.10.08,07:09
Ak má byť jednou zmluvou stranou SZČO, ktorá prerušila živnosť, tak nie až do doby, kedy prerušenie živnosti trvá. T.j. teoreticky môže uzavrieť Zmluvu o budúcej zmluve aj v čase prerušenia živnosti, avšak plnenie zo zmluvy može nastať najskôr nasledujúci deň po uplynutí lehoty, po ktorú je živnosť prerušená.
Samotný termín je výstižný - prerušenie živnosti, t.j. SZČO v tom čase nepodniká, nevykonáva činnosť v zmysle svojho predmetu podnikania na ŽL.

A čo tak zmluvu (poverenie) vykonať činnosť namiesto SZČO?
atka4
09.10.08,11:03
A čo tak zmluvu (poverenie) vykonať činnosť namiesto SZČO?
Ak máš na mysli uzavretie Dohody o pracovnej činnosti, v tom nevidím problém, samozrejme za dodržania podmienok pre tento druh dohody.
atka4
09.10.08,11:08
Nechcem zakladať novú tému, ale mňa by zaujímalo, či môže firma vystaviť faktúru pre SZČO, o ktorej vie zo stránky www.zrsr.sk, že má prerušenú živnosť (SZČO to požaduje s uvedením jej ident. čísel).
nemáte s tým niekto skúsenosť?

Môj názor je, že dodávateľ nemusí skúmať, ako to je s jeho aktivitami na živnosti, ale predsa mi to nedá, ak to už teda vie....
Ďakujem
chudaska
24.01.09,17:53
ahojte poraďáci,ja mam SZCO,ktorá pozastavila zivnost k 30.09.2008 a ani ju neobnovi najblizsie 3 roky /materska/. Pohladavky mam 0 Sk,a v zavazkoch mam zavazok - co je osobny vklad podnikatela, zasoby nulove!! Mam o ten osobny vklad podnikatela upravit zaklad dane, podla mna nie,lebo takyto prijem nevstupuje do zdanitelnych prijmov!! A este co so zostatkom v pokladni? Prosim poradte,ci dobre uvazujem. A este sa chcem spytat, poistne za september je uhradene 7.10.2008 mozem to dat este do vydavkov?
Vdaka za kazdu radu!
Muška
24.01.09,18:00
ahojte poraďáci,ja mam SZCO,ktorá pozastavila zivnost k 30.09.2008 a ani ju neobnovi najblizsie 3 roky /materska/. Pohladavky mam 0 Sk,a v zavazkoch mam zavazok - co je osobny vklad podnikatela, ja síce nedávam osobný vklad do záväzkov, lebo sama sebe dlžiť mi pripadá "zvrátené"...ale ak to máš v záväzkoch , tak Ti to aj tak neovplyvní ZD, lebo ak si ten záväzok splatíš, tak to bude VNZD zasoby nulove!! Mam o ten osobny vklad podnikatela upravit zaklad dane, nie podla mna nie,lebo takyto prijem nevstupuje do zdanitelnych prijmov!! A este co zo zostatkom v pokladni veď si splať ten záväzok a ak Ti ešte zostane v pokladni, tak urob "výber na osobnú spotrebu" ? Prosim poradte,ci dobre uvazujem. A este sa chcem spytat, poistne za september je uhradeny 7.10.2008 no vidíš a toto je "záväzok", ktorý by si mala vykazovať vo výkaze k DP, ....30.9.2008 si uzavrela účtovníctvo a v DP ponížiš základ dane o záväzok "poistné" /dokonca aj keby nebolo uhradené/ mozem to dat este do vydavkov?
Vdaka za kazdu radu!

...v texte
chudaska
24.01.09,18:28
vďaka Muška za radu,čiže o ten zavazok /poistne/ upravim zaklad dane,do ktoreho riadku to dam v DP r 41? To že osobny vklad davam do zavazkov,o tom som tu dost citala,tak to takto robim,lebo je to prehladne........ale to je jedno!
Cize uz tu uhradu poistneho 07.10.2008 neevidujem v ucte,lebo mam ho uzavrete k 30.9.2008. Vykazy budem robit k datumu 30.9.2008? a mám na výkazoch vyznacit závierka - mimoriadna? Este raz vdaka za radu,chcem to mat spravne urobene!
Muška
24.01.09,20:52
vďaka Muška za radu,čiže o ten zavazok /poistne/ upravim zaklad dane,do ktoreho riadku to dam v DP r 41? áno To že osobny vklad davam do zavazkov,o tom som tu dost citala,tak to takto robim,lebo je to prehladne........ale to je jedno!
Cize uz tu uhradu poistneho 07.10.2008 neevidujem v ucte, eviduješ to v knihe ostatných záväzkov lebo mam ho uzavrete k 30.9.2008 áno. Vykazy budem robit k datumu 30.9.2008? áno a mám na výkazoch vyznacit závierka - mimoriadna? riadna Este raz vdaka za radu,chcem to mat spravne urobene!
..v texte
axara
26.01.09,20:17
mili poradaci, dostala som od vas uz vela cennych rad, a teraz by som sa potrebovala uistit.. mam prerusenu zivnost na pol roka, s tym, ze ukonci prerusenie teraz na konci januara. Chcem vo februari podat danove priznanie, planujem uplatnit pausalne vydavky a opat prerusit zivnost. Cim som si nie ista je, ci mozem uplatnit pausalne vydavky? V zakone je, ze ak do terminu podania neobnovim zivnost, musim potom upravovat zaklad dane, ale ak ju obnovim (hoci iba na to podanie DP), tak to nemusim robit, spravne?
Dakujem pekne!
Marína
26.01.09,23:10
mili poradaci, dostala som od vas uz vela cennych rad, a teraz by som sa potrebovala uistit.. mam prerusenu zivnost na pol roka, s tym, ze ukonci prerusenie teraz na konci januara. Chcem vo februari podat danove priznanie, planujem uplatnit pausalne vydavky a opat prerusit zivnost. Cim som si nie ista je, ci mozem uplatnit pausalne vydavky?* V zakone je, ze ak do terminu podania neobnovim zivnost, musim potom upravovat zaklad dane, ale ak ju obnovim (hoci iba na to podanie DP), tak to nemusim robit, spravne?**
Dakujem pekne!
* Môžeš
a/ ak si v r.2007 viedla evidenciu príjmov, pohľadávok a zásob(paušálne
výdavky)
b/ ak si viedla účtovníctvo(uplatňovala skutočné výdavky) a upravila
základ dane v daňovom priznaní za r.2007
** Súhlasím s tebou v tom prípade, ak živnosť prerušíš až po termíne na podanie DP(31.3.2009ň
axara
28.01.09,20:52
Ďakujem! takže mi nepomôže obnoviť živnosť iba na podanie DP a opať ju prerušiť, aby som si mohla uplatniť paušálne výdavky a budem musieť prejsť na reálne (nechcem dva mesiace platiť odvody). Nemusím nič nikde hlásiť, stačí iba upraviť základ dane v DP, je tak? Ďakujem!
Eva99
29.01.09,07:36
Prosím Vás, ak SZČO prerušil živnosť k 30.09.2008, bol platca DPH, mala som podať nulové DP k DPH za 4.Q??? Ak ho podám dnes, neviete aké následky to môže mať?
Najka
30.01.09,09:52
...v texte
Aj ja mam takyto pripad, takze sa chcem len uistit, ak upravim zaklad dane v DP o zavazky, kt.boli uhradene pocas prerusenia zivnosti, potom vykazy davam k 30.09 nulove?
Muška
30.01.09,12:22
Prosím Vás, ak SZČO prerušil živnosť k 30.09.2008, bol platca DPH, mala som podať nulové DP k DPH za 4.Q??? Ak ho podám dnes, neviete aké následky to môže mať?
A požiadali ste DU o zrušenie platiteľa DPH???

Ak nie, tak samozrejme, že ste mali podať DP k DPH za 4.Q. a následne aj za nasledujúce ďalšie 1.Q.2009, 2.Q.2009 atd.

Ak áno, tak DU Vám určil posledné zdaniteľné obdobie a za toto obdobie podávate posledný krát DP k DPH
Muška
30.01.09,12:27
Aj ja mam takyto pripad, takze sa chcem len uistit, ak upravim zaklad dane v DP o zavazky, kt.boli uhradene pocas prerusenia zivnosti, potom vykazy davam k 30.09 nulove?
Najka,
málo informácii.
Prerušenie k 30.9.????
Do podania DP nebude obnovená živnosť??

Účtovníctvo sa k 30.09.2008 uzavrie, "ako keby bol "normálny" koniec roka".
Výstupy z tohoto účtovníctva sú výkazy, ktoré sú prílohou DP. Tzn., že vo výkazoch sú všetky pohľadávky a závazky, stavy na bank.účtoch, úveroch, sklade a pod....

Ak do podania DP neobnovíš živnosť musíš upraviť PRIAMO V DP , NIE VO VÝKAZOCH, o závazky /ktoré sú VOZD/ , zásoby, o pohľadávky.
Výkazy NEMENÍŠ - tie sú výsledkom účtovníctva k 30.09.2008
slniečko30
02.02.09,09:53
Dobrý deň, potrebujem poradiť.
Živnostník podnika od 11/2007. Za tieto 2 mesiace mal velký príjem a preto mu vyšli velmi vysoké odvody do ZP a SP. Nebol schopný to splácať, tak 4.6.2008 na obvodnom úrade podal oznamenie o ukončení podnikania u ohlasovacej živnosti. Živnosť si opäť otvoril 16.7.2008 a ma to isté IČO ako na pôvodnej živnosti.
Otazka znie, ako je to s odvodmi do sociálky?Urobil to preto, aby nemusel platiť do SP, ale nie som si istá, či to tak je. Doteraz vlastne neuhradil do SP nič. (zdravotné si platil)
Dakujem za radu.
Marína
02.02.09,20:15
Povinnosť platenia odvodov do SP sa posudzuje k 1.7. Keďže k tomuto termínu nebol SZČO, nevznikla mu povinnosť platiť odvody do SP.
Odhlásil sa v SP k 4.6.2008?
mercuris
04.03.09,17:58
Otázka, moja klientka prerušila živnosť k 28,02,2008 a otvorila ju znovu ku 01,11,2008. To sa mám na pri zostavovaní účtovníctva a DP akoby ju vôbec neprerušila? Prosím o radu, lebo z príspevkov mám riadny humbuk v hlave. Ďk Mercuris
zuzanakalafusova
04.03.09,21:09
Dobrý večer !

Študujem tu po všetkých stránkach a odkazoch, ale prosím potvrdte mi moju "úvahu". Mám klienta, ktorý má prerušenú živnosť už dva roky na neurčitú dobu (a nehodlá ju ani obnovovať). Má v evidencií materiálu - nejaké nespotrebované zásoby. Počas prerušenia živnosti zarábal v závislej činnosti a podával daňové priznanie B, kde uvádzal príjmy zo živnosti 0,- Sk. Má teraz za rok 2008 podať daň.priznanie a "dodaniť" zásoby materiálu??? (podľa §17 dať zásoby materiálu do zdaniteľných príjmov). Záväzky nemá žiadne, eviduje ešte hmotný majetok, ktorý vlastne z roka na rok len presúva, lebo má prerušené odpisy z dôvodu prerušenia živnosti. Prosím skúste poradiť! ĎAKUJEM:eek:
Marína
04.03.09,21:57
Dobrý večer !

Študujem tu po všetkých stránkach a odkazoch, ale prosím potvrdte mi moju "úvahu". Mám klienta, ktorý má prerušenú živnosť už dva roky na neurčitú dobu (a nehodlá ju ani obnovovať). Má v evidencií materiálu - nejaké nespotrebované zásoby. Počas prerušenia živnosti zarábal v závislej činnosti a podával daňové priznanie B, kde uvádzal príjmy zo živnosti 0,- Sk. Má teraz za rok 2008 podať daň.priznanie a "dodaniť" zásoby materiálu??? (podľa §17 dať zásoby materiálu do zdaniteľných príjmov). Záväzky nemá žiadne, eviduje ešte hmotný majetok, ktorý vlastne z roka na rok len presúva, lebo má prerušené odpisy z dôvodu prerušenia živnosti. Prosím skúste poradiť! ĎAKUJEM:eek:
Má podať dodatočné DP za rok, v ktorom mu vznikla povinnosť zvýšiť základ dane o výšku nespotrebovaných zásob.
Eva99
05.03.09,06:01
Prosím Vás, zostatok na bankovom účte zapíšem do r. 40? Účet si ďalej ponechal na súkromné účely...
Zita5
05.03.09,06:02
Prosím Vás, zostatok na bankovom účte zapíšem do r. 40? Účet si ďalej ponechal na súkromné účely...

Zostatok na bankovom účte do daňového priznania neuvádzate .
Eva99
05.03.09,06:20
Zostatok na bankovom účte do daňového priznania neuvádzate .

Ďakujem veľmi pekne, nebola som si istá, keď je to vo výkaze spolu s pohľadávkami a zásobami, či o to nemám pri prerušení živnosti zvyšovať ZD. Ďakujem :-)
korela888
10.03.09,10:08
Dobrý deň, viete mi poradiť ohľadom nasledujucej veci?

Podnikateľ prerušil živnosť k 31.07.2008.
Je platcom DPH. Z vystavených faktúr pred prerušením odviedol DPH na daňový úrad. V prípade ak neobnoví živnosť do dátumu na podanie DP do pohľadávok sa zarátajú neuhradené vystavené faktúry ale iba v sume základu dane, ak už DPH bola uhradená???

Zároveň zaplatil cestnú daň v preddavkoch za celý rok a aj mobil si platil do konca roka. V prípade, že si obnoví živnosť do dátumu na podanie DP je potrebné o tomto normálne účtovať? alebo mobil a cestnú daň vyčleniť len za to obdobie dokedy živnosť prevádzkoval "aktívne".
Veľmi pekne ďakujem za pomoc...
Tatiana
10.03.09,12:44
chcela by som sa opýtať, čo je správnejšie, keď podnikateľ prerušil živnosť v roku 2008 na pol roka a potom si ju obnovil. V čase prerušenia živnosti mal výdavky - odvody do SC a zdravotnej poisťovní za roky 2000 - 2004 - jedná sa o nemalú čiastku + exekúčne popatky - má sa to zaúčtovať v JÚ medzi uzávierkové operácie alebo normálne cez pokladňu ako výdavok?
korela888
10.03.09,12:56
podľa toho čo sa v celej diskusii uvádzalo ak bola živnosť obnovená do dátumu na podanie DP nemalo by ísť o uzávierkové operácie, ale ako účtovanie bežného účtovného obdobia...
axara
17.03.09,19:40
čo znamená účtovanie bežného účtovného obdobia? Keď sa živnosť preruší a obnoví do lehoty na podanie DP, čo sa robí z príjmamy? Pripočítajú sa v závierkových operáciach k celkovým príjmom? (veď sa nemôže účtovať v čase prerušenia).
axara
17.03.09,19:49
Ja vás chcem ešte raz poprosiť o radu. Už som sa to tu pýtala a dostala som dve rôzne odpovede.. Každopádne, podľa zákona o dani z príjmov, ak preruším a obnovím podnikanie do lehoty na podanie DP, nie som povinná robiť žiadne úpravy. Pokiaľ uplatňujem paušálne výdavky, môžem si potom tieto uplatniť na všetky príjmy, aj tie, ktoré nabehli počas prerušenia (keďže ide o príjem z podnikania). Mám pravdu? Nie som povinná viesť peňažný denník, iba knihu pohľadávok a záväzkov, a príjmov a výdajov. Teda pohľadávky, ktoré mi nabehnú po prerušení pripočítam k celkovým príjmom. a k pohľadávke napíšem skutočný dátum úhrady. mám pravdu? ďakujem pekne!
ryba60
22.03.09,06:11
Cital som na PORADE viacere odpovede ohladom -mesačných- paušálnych výdavkou za mobil počas pozastavenia živnosti.Nie je mi to jasné.
Ide o živnosť popri zamestnaní a je pozastavená od 2/2009 do 8/2009.
Nie som plátca DPH.Môžem si dať do nákladov, základnú paušálnu sumu ,alebo celú za toto obdobie ? To zvýšenie je cca o 1E, z dôvodu keď volaný je v zahraničí a o tom neviem.Táto suma je cca 100 Eur za 6 mes - 16,56 e/mes. -.Zrušenie telefónu a jeho náklady su spravidla vyššie.Ďakujem.
ryba60
22.03.09,06:12
Môže to ísť do réžijných nákladov ??? Dostanem teraz jasnú odpoveď ?
Eva M
22.03.09,12:29
Ahojte, neviete mi poradiť, živnostník prerušil živnosť od 26.7.2007 do 31.12.2009.Ja som robila len priznanie k 31.12.2007, nezohľadnila som nevyrovnané pohľadávky a záväzky. Mám podať priznanie - riadne, alebo dodatočné k dátumu 26.7. a 31.12.2007. Živnostník je zamestnaný, za rok 2008 má podať aké daňové priznanie? Ďakujem
korela888
25.03.09,14:17
Dobrý deň, k tejto téme mám aj ja jednu otázočku:

SZČO účtujúci v JÚ ukončil živnosť k 31.07.2008 a neobnovil do dátumu na podanie DP. Mal vystavené faktúry aj došlé faktúry vtedy ešte v zahraničnej mene. Akým kurzom máme prepočitať záväzky a pohľadávky ak ich potrebujeme narátať do daňového priznania pri ukončení živnosti? Použijeme kurz taký, v akom boli vystavené, alebo sa prepočítajú kurzom NBS k 31.07.2008??? Podľa zákona o účtovníctve áno, ale háčik je aj v tom, že niektoré z faktúr poslal na vymáhanie exekútorovi a vo výške akej boli vystavené pôvodne. Preto ak by som ich prepočítal kurzom NBS k 31.07.2008 (kurz bol nižší ako kurz pri vystavení) vznikne mi rozdiel z úhrady. Kedy sa ten rozdiel zdaní? Viete mi prosím poradiť???

Ďakujem pekne za čas a odpoveď.
evina123
10.06.09,18:15
Neviete mi poradiť s dátumom obnovenia živnosti, keď rozhodnutie o pozostavení prevádzkovania živnosti nadobudlo právoplatnosť dna 30.10.07,živnosť je pozastavená na 6 mesiacov, tak živnosť je obnovená 30.4.08 alebo až 1.5.08?
ďakujem
Ajuška
10.06.09,18:19
Neviete mi poradiť s dátumom obnovenia živnosti, keď rozhodnutie o pozostavení prevádzkovania živnosti nadobudlo právoplatnosť dna 30.10.07,živnosť je pozastavená na 6 mesiacov, tak živnosť je obnovená 30.4.08 alebo až 1.5.08?
ďakujem
...;)...
akina
11.06.09,05:09
...;)...
Živnosť je obnovená 30.4.2008.
AlkaS
10.07.09,13:50
Dobrý deň! Chcela by som sa spýtať, podnikateľ keď preruší živnosť, tak fa došlé sa vôbec počas celej doby nezaúčtovajú a podáva sa len štvrťročne výkaz DPH 0, chápem dobre. A ako potom postupovať, keď obnovila živnosť od 01.04.09, treba tam robiť nejaké úpravy. Poraďte prosím , nemám s tým skúsenosť. Ďakujem.
AlkaS
11.07.09,05:54
Dobrý deň! Chcela by som sa spýtať, podnikateľ keď preruší živnosť, tak fa došlé sa vôbec počas celej doby nezaúčtovajú a podáva sa len štvrťročne výkaz DPH 0, chápem dobre. A ako potom postupovať, keď obnovila živnosť od 01.04.09, treba tam robiť nejaké úpravy. Poraďte prosím , nemám s tým skúsenosť. Ďakujem.


Prosím poradíte mi niekto.
AlkaS
11.07.09,12:17
prosím poradíte mi
zukana
08.02.10,11:08
Dobrý deň.
Mám klienta, ktorý prerušil živnosť k 23.9.2009. K tomuto dátumu je potrebné vykonať mimoriadnu účtovnú závierku?
A ďalšia otázka. k 23.9.2009 má záväzky so splatnosťou v októbri 2009 (Orange, elektrina, plyn,...). Tieto záväzky boli uhradené v októbri 2009. Ak zostavím mimo.ÚZ k 23.9. budem ich mať ako neuhradené a budú mi zvyšovať celkovú hodnotu záväzkov. A čo potom s tým uhradením.

zuzana
Ivenka
11.02.10,09:03
Ďakujem vopred len neviem či to mam nazvať ako odsuhlasenie toho čo som tu vo všetkých príspevkoch sa dočítala:
1 ak mam prerušenú živnosť od 7.8.09 do 30.6.10 a teraz ju k 31.3.10 obnovim, nemusim upravovať zaklad dane o záväzky,pohľadávky, zásoby ...
nasledne ju opäť od napr.5.4.10 pozastavím
2 ak neobnovim a budem upravovať vo Výkazoch uvediem skutočne ake som mala Príjmy a Výdavky a aký mám Majetok a Záväzky
a súčasne ak použijem variantu č.2 tak zostavujem učtovne výkazy
k 6.8.2009 ale v Peňažnom denníku účtujem normálne ale všetko do PNZD a VNZD.
Je to prosím tak? Čítala som to ozaj zodpovedne. Ďakujem
Ivenka
11.02.10,09:12
Prosím, kuki-kuk ...
sueh
17.02.10,21:50
Živnostník, pozastavil živnosť 15.1.2010.
V januári do prerušenia živnosti nemal žiadny príjem a mal jeden výdavok- platbu do zdravotky.
Do konca r. 2010 bude zamestnanec.
Tento výdavok zapíše do DP za rok 2010 ako položku znižujúcu základ dane alebo ako výdavok zo živnosti?
Anja111
18.02.10,04:57
Živnostník, pozastavil živnosť 15.1.2010.
V januári do prerušenia živnosti nemal žiadny príjem a mal jeden výdavok- platbu do zdravotky.
Do konca r. 2010 bude zamestnanec.
Tento výdavok zapíše do DP za rok 2010 ako položku znižujúcu základ dane alebo ako výdavok zo živnosti?
Odvody do ZP zaúčtuje v PD ako VOZD...
v.balogova
21.02.10,19:54
Pri prerušení živnosti - jedn. účto - ako sa upravuje zákl. dane o platby do fondov, ktoré boli zaplatené až po prerušení? Riadok 42 a 43 používajú len tí čo vedú PU?
jacekova
21.02.10,19:57
Pri prerušení živnosti - jedn. účto - ako sa upravuje zákl. dane o platby do fondov, ktoré boli zaplatené až po prerušení? Riadok 42 a 43 používajú len tí čo vedú PU?


pri pozastavení treba upraviť základ dane dľa §17, ods.8, písm.a) Zákona o dani z príjmov.
čo sa týka odvodov, tak sa zaučtujú vrámci uzávierkových operácií, v deň, ktorý predchádza pozastaveniu živnosti.
nela07
21.02.10,22:27
Zivnostník pozastavil živnosť 5.12.2009. Predal hnuteľné veci, ktoré používal pri podnikaní 30.11.2009 aj 8.12.2009. Tieto príjmy uvediem v DP nasledovne:
1. to čo predal 30.11.2009 zahrniem do príjmov zo živnosti - nakladanie s majetkom - teda príjmy podľa par. 6
2. to čo predal 8.12.2009 uvediem v tabuľke VIII. riadok 3 ako príjmy z predaja hnuteľných vecí - par. 8 odsek 1 písm. c.)
Je to tak správne?
nela07
22.02.10,08:38
skúsim posunúť
zukana
26.03.10,07:17
Tak to tu študujem a vychádza mi nasledovné:
živnosť prerušená k 23.9.2009
1. zásoby žiadne, pohľadávky žiadne - v DP sa nič nemení.
2. nejaké peniaze v hotovosti a na BÚ - v DP sa nič nemení
3. záväzky boli vo výške X, ale tie do konca roka boli uhradené - v DP sa teda nič nemení, alebo o ich výšku mám upraviť DP??? ktorý riadok???

K 23.9.2009 - vystavím výkazy - uvediem tak obdobie 1 2009 do 9 2009???

Na výkazoch uvediem mimoriadna alebo riadna ÚZ???

Prosím odpovedzte je to súrne!!!
Ďakujem
zuzana
olgab
25.01.13,13:35
Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, živnostník pozastavil činnosť k 31.12.2012 na tri roky. V januári mu ešte vznikla povinnosť uhradiť odvody za 12/2012 a prijal/uhradil nejaké faktúry, ktoré sa týkali roku 2012. Môže toto všetko zaúčtovať v JÚ do roku 2012? Alebo je to nutné uviesť v daňovom priznaní ako položky znižujúce/zvyšujúce ZD (riadok 41,42)?
Ďakujem veľmi pekne za rýchlu odpoveď
Príjemný deň
Věra Deptová
25.01.13,14:37
V JÚ položky 41,42 nepoužiješ. Postupuješ ako pri ukončení živnosti. Všetky pohľadávky=neuhradené OF k 31.12.2012, uvedieš v PD ako nepeňažný zdaniteľný príjem podľa členenia a všetky záväzky=napr.neuhradené DF, odvody SZČO, mzdy k 31.12.2012, uvedieš v PD ako nepeňažný zdaniteľný výdaj podľa členenia. Riešite to formou ID alebo Záv.dokladov. Nesmie Vám to vstúpiť do pohybov BÚ a Pokladne.
Mila123
25.01.13,14:59
Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, živnostník pozastavil činnosť k 31.12.2012 na tri roky. V januári mu ešte vznikla povinnosť uhradiť odvody za 12/2012 a prijal/uhradil nejaké faktúry, ktoré sa týkali roku 2012. Môže toto všetko zaúčtovať v JÚ do roku 2012? Alebo je to nutné uviesť v daňovom priznaní ako položky znižujúce/zvyšujúce ZD (riadok 41,42)?
Ďakujem veľmi pekne za rýchlu odpoveď
Príjemný deň

Uvedené riadky DP sa vypĺňajú v dvoch prípadoch......
1/ ak Fo je zapísaná v OR a musí viesť PÚ, nevypĺňa tabl. podľa § 6 ods. 1 2 či 3 popr. 4 (príjem a výdaj) ale začína vyplňovať DP od r. 41 a 42

2/ ak sa podáva DDP, nesmú sa už uzavreté účtovné knihy otvárať, podávajúce DDP sa unižuje či zvyšuje daňový základ od r. 41 a 42......
Mija33
01.02.13,18:07
Klientka sa pripravuje na MD, je SZČO, čo je výhodnejšie pre nu, prerušiť živnosť či zrušiť? Plánuje byť na MD 3 roky.
genko
15.02.13,08:12
Planujem pozastavit zivnost od 15. marca - 30. oktobra 2013. V marci este budem mat nejake zakazky. Chcem poprosit o radu, s akymi datumami a dokedy treba vystavit poslednu marcovu fakturu? Moze byt: datum vystavenia 30. marec, datum zdanitelneho plnenia 14.marec a datum dodania sluzby 14. marec a splatnost 15. april? dakujem za skore info.