stefany2505
21.03.08,08:22
učtujem v JU SZČO, ktorý minulé roky mal devízovú pkladňu. V roku 2006 mal na konci učt. obdobia kurzovú stratu. V roku 2007 nemal ani prijmi a ani vydaje. Živnosť prerušil k 31.5.2007. K tomuto dátumu mu urobím kurzové vyrovnaie.
zostatok CZK 7 731,31
resp. 1 318,59 SKK
kurz NBS je k 31.5.2007 1,202
prepočitala som: 7 731,31 x 1,202 = 9 293,03462
9 293 - 1319 = 7 974 - kurzový zisk, ktorý zaúčtujem do ostatných príjmov

Je to takto dobre?
Prosím potvrdte mi to
Ďakujem