mimi
24.03.05,14:27
za rok 2004 máme zaučtované v učtovníctve repre a aj iné nedaňové výdavky, tie sa mi ukazuju vo výsledovke a tak sa mi zarátavaju do výkazu ziskov a strát.


Mám tieto pripočitatelné položky, teda nedaňové výdavky pripočítať len v daňovom priznaní právnickej osoby? v účtovníctve aj ked vyznačím v učtovnej osnove ten učet ako nedanový aj tak mi to ide do výsledovky pre výpočet dani z príjmov právnickych osôb.
Sefcikova
24.03.05,14:35
účet 513 uvedieš v tlačive Daňovom priznaní PO ako pripočítateľnú položku, výsledovku necháš tak, vyplníš to ako náklad
slavka1
24.03.05,17:23
Ano je to pripočítateľná položka ku základu dane a vysledovku necháš tak.