speedy_vw
23.03.08,14:21
Chcel by som sa poradiť o správnosti zaučtovania úrokov na bežnom účte a odvedenej dane z úrokov.
Ja si to do peňažného denníka zaraďujem takto: úroky - príjem zdanený zrážkou u zdroja (príjem neovplivňujúci základ dane) a následne daň - zaplatená daň z príjmov (výdavok neovplivňujúci základ dane). Po takomto zaučtovaní to nedávam do daňového priznania (typ B - FO) do oddielu X. riadok 98 a 102 - zaplatené preddavky na daň.

Chcel by som sa poradiť, či tento prvý "môj" spôsob by mohol byť - robievam to takto cca tretí rok, aj keď mi to známa účtovníčka potvrdila, že to takto môže byť, stále s tým mám nekaké pochybnosti, tak by som sa chcel poradiť.

viem že sa to zvykne robievať aj inak - úroky - príjem ovplivňujúci ZD, daň - výdavok neovpl. ZD - po takomto zaučtovaní sa potom zaplatená daň uvádza v riadku 98 a 102 daňového priznania - ak by obidva spôsoby boli správne, tak by som radšej zostal pri tom prvom, nech to nemám pri každom daň. priznaní inak (a aj som už takto zvyknutý)

Ďakujem vopred všetkým čo sa k tomuto problému vyjadria za ochotu.
m.hladka
23.03.08,14:25
Ja robím ten druhý spôsob. Dávnejšie sa robil ten prýv spôsob, t.j. pár rokov dozadu. Hlavne, že neukracuješ štát (celé je vlastne o tom).
Anja111
23.03.08,14:37
Chcel by som sa poradiť o správnosti zaučtovania úrokov na bežnom účte a odvedenej dane z úrokov.
Ja si to do peňažného denníka zaraďujem takto: úroky - príjem zdanený zrážkou u zdroja (príjem neovplivňujúci základ dane) a následne daň - zaplatená daň z príjmov (výdavok neovplivňujúci základ dane). Po takomto zaučtovaní to nedávam do daňového priznania (typ B - FO) do oddielu X. riadok 98 a 102 - zaplatené preddavky na daň.

Chcel by som sa poradiť, či tento prvý "môj" spôsob by mohol byť - robievam to takto cca tretí rok, aj keď mi to známa účtovníčka potvrdila, že to takto môže byť, stále s tým mám nekaké pochybnosti, tak by som sa chcel poradiť.

viem že sa to zvykne robievať aj inak - úroky - príjem ovplivňujúci ZD, daň - výdavok neovpl. ZD - po takomto zaučtovaní sa potom zaplatená daň uvádza v riadku 98 a 102 daňového priznania - ak by obidva spôsoby boli správne, tak by som radšej zostal pri tom prvom, nech to nemám pri každom daň. priznaní inak (a aj som už takto zvyknutý)

Ďakujem vopred všetkým čo sa k tomuto problému vyjadria za ochotu.
Podľa ZDP:
§6
(5) Príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti je aj

a) príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka,
b) úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

... správny je druhý spôsob.
olio
23.03.08,14:54
Chcel by som sa poradiť o správnosti zaučtovania úrokov na bežnom účte a odvedenej dane z úrokov.
Ja si to do peňažného denníka zaraďujem takto: úroky - príjem zdanený zrážkou u zdroja (príjem neovplivňujúci základ dane) a následne daň - zaplatená daň z príjmov (výdavok neovplivňujúci základ dane). Po takomto zaučtovaní to nedávam do daňového priznania (typ B - FO) do oddielu X. riadok 98 a 102 - zaplatené preddavky na daň.

Chcel by som sa poradiť, či tento prvý "môj" spôsob by mohol byť - robievam to takto cca tretí rok, aj keď mi to známa účtovníčka potvrdila, že to takto môže byť, stále s tým mám nekaké pochybnosti, tak by som sa chcel poradiť.

viem že sa to zvykne robievať aj inak - úroky - príjem ovplivňujúci ZD, daň - výdavok neovpl. ZD - po takomto zaučtovaní sa potom zaplatená daň uvádza v riadku 98 a 102 daňového priznania - ak by obidva spôsoby boli správne, tak by som radšej zostal pri tom prvom, nech to nemám pri každom daň. priznaní inak (a aj som už takto zvyknutý)

Ďakujem vopred všetkým čo sa k tomuto problému vyjadria za ochotu.
Aj podľa mňa je správny druhý spôsob. Úroky zaúčtovať ako ostatný príjem OZD s analytikou úroky v banke, daň zaúčtovať ako výdavok NZD v členení daň z príjmu FO a tiež doporučujem analytiku - daň vyberaná zrážkou § 43.
pependel
23.03.08,22:11
ok, ďakujem všetkým - ukecali ste ma - urobím to aj ja podľa druhého spôsobu.
Čo myslíte, ako by to dopadlo v prípade daňovej kontroly - myslím za tie predchádzajúce asi 3 roky, kedy som to robil podľa toho "môjho" prvého spôsobu???
Ešte doplňujúca otázka (možno zbytočná) - robí sa to takto isto aj pri uplatňovaní paušálnych výdavkov percentom z príjmov? - mám ešte robiť známemu daňové priznanie, ktoré asi bude paušál.
evina
23.03.08,22:30
ok, ďakujem všetkým - ukecali ste ma - urobím to aj ja podľa druhého spôsobu.
Čo myslíte, ako by to dopadlo v prípade daňovej kontroly - myslím za tie predchádzajúce asi 3 roky, kedy som to robil podľa toho "môjho" prvého spôsobu???
Ešte doplňujúca otázka (možno zbytočná) - robí sa to takto isto aj pri uplatňovaní paušálnych výdavkov percentom z príjmov? - mám ešte robiť známemu daňové priznanie, ktoré asi bude paušál.

ad1. Snáď nebudú robiť veľa ... našťastie boli zdanené, ale postup bol nesprávny.
ad.2. Pri uplatňovaní paušálu tiež započítaš úroky z banky do príjmov a zrazenú daň uvedieš v DP ako preddavok.