klocek
25.03.05,10:30
Zdravím všetkých poradákov! V roku 2004 začiatkom leta sa mi stal taký problém: Tovar, ktorý som mal uskladnený doma mi zvlhol následkom veľkej búrky (vyzdvihlo hladinu spodnej vody alebo kanalizácie tak, že sme mali v pivnici niekoľko cm vody). Tovar bol v papierových obaloch a čiastočne alebo úplne sa znehodnotil a bohužial nebol ani poistený.
Prosím skúste mi poradiť, ako teraz poriešiť zmenu zostatkú zásob, nakoľko následkom tejto udalosti som časť tovaru musel vyhodiť? Počítam tak, že náhradu škody - o tom nech sa mi ani nesníva!
Zita5
25.03.05,10:44
Zrátať škodu a pripočítať - príjem ovplyvňujúci ZD . Tam iné nespravíš, iný spôsob by bol neobhájiteľný a vzbudzoval by nedôveru . Alebo v roku 2005 ho predať akože "so zľavou " .
klocek
25.03.05,10:50
Zrátať škodu a pripočítať - príjem ovplyvňujúci ZD . Tam iné nespravíš, iný spôsob by bol neobhájiteľný a vzbudzoval by nedôveru . Alebo v roku 2005 ho predať akože "so zľavou " .
Presne na toto som myslel. Veci, ktoré boli vytopené by sa dali nejako predať, otázka znie len v tom, že to možná budem musieť časť týchto zásob predať zo strátou, tj. pod cenu za ktorú som to nakúpil inak to môžem akurát tak vyhodiť!
Zita5
25.03.05,10:55
Neviem aký to je tovar , ale kľudne by som spravila výpredaj za zníženú cenu . Neviem v ktorom roku to chceš zrealizovať , ale nič sa nestane keď ten tovar budeš k 31.12.2004 vykazovať a vysporiadaš ho v roku 2005 . Záleží od toho , že aký to je tovar- určite prevádzkuješ obchodnú činnosť , či sa jedná o SZČO o plátcu DPH atď .
klocek
25.03.05,10:59
Neviem aký to je tovar , ale kľudne by som spravila výpredaj za zníženú cenu . Neviem v ktorom roku to chceš zrealizovať , ale nič sa nestane keď ten tovar budeš k 31.12.2004 vykazovať a vysporiadaš ho v roku 2005 . Záleží od toho , že aký to je tovar- určite prevádzkuješ obchodnú činnosť , či sa jedná o SZČO o plátcu DPH atď .
Jedná sa o knížky, ktoré som vydal sám na svoje náklady, nie som SZčo ani živnostník, ani plátca DPH, inak riadne pracujem a mám príjem zo závislej činnosti na plný úväzok. Knížky sú len mojou srdcovkou, kde sa realizujem.
klocek
25.03.05,11:05
Ešte ma napadlo, možná, že by bolo vhodné ten vadný tovar nafotiť a foto si odložiť a tak potom pri prípadnej kontrole delkarovať dôvod toho vypredaja?
fasia
25.03.05,12:38
§ 21 odst.2 písmeno e) ZDP hovorí:
že daňovými výdavkami nie sú tiež:
manká a škody presahujúce prijaté náhrady s výnimkou uvedenou v § 19 odst 3 písmeno g) ... atd


§ 19 ods 3 písmeno g) ZDP hovorí že:
daňovými výdavkami sú aj:
škody nezavinené daňovníkom
1. vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povodne, krupobitia, lavíny alebo blesku.
2. spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená polícou.

podľa mňa je táto tvoja škoda daňovo uznateľnou škodou v plnom rozsahu v zmysle § 19.
povedzte aj ostatní svoj názor.
Zita5
25.03.05,12:44
§ 21 odst.2 písmeno e) ZDP hovorí:
že daňovými výdavkami nie sú tiež:
manká a škody presahujúce prijaté náhrady s výnimkou uvedenou v § 19 odst 3 písmeno g) ... atd


§ 19 ods 3 písmeno g) ZDP hovorí že:
daňovými výdavkami sú aj:
škody nezavinené daňovníkom
1. vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povodne, krupobitia, lavíny alebo blesku.
2. spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená polícou.

podľa mňa je táto tvoja škoda daňovo uznateľnou škodou v plnom rozsahu v zmysle § 19.
povedzte aj ostatní svoj názor.


Uvedenú škodu by som dávala do výdavkov vtedy , keď by som mala uzatvorenú poistnú zmluvu s niektorou poistovňou a na základe ohlásenia škody by bolo aj plnenie poisťovne .

Lenže v tomto prípade sa s tou škodou dá aj tak trošku kalkulovať a na to netreba zabúdať .
ondrejvla
25.03.05,14:08
No, to je veru diskutabilné, či to dať do nákladov ovplyvňujúcich základ dane!!
Ja by som to celé neriskla, ako dokážeš, že si mal presne stratu - príklad 35720,-SK?! Ty si mal knihy predávať s takým ziskom aby sa dalo počítať s predpokladanou stratou, ktorá ti môže vzniknúť ako napr. u tlače remitenda. Ale veď tá vlastne je tiež náklad!
No neviem, ale časť straty by som určite uznala, nie každý musí mať poistený majetok, a nie každý má na to vytvorený taký zisk, aby si dovolil platiť poistenie majetku.
Ja by som urobila zápis o škode, s uvedením presného dátumu, kedy a za akých okolností ku škode došlo, pripojila podpisy svedkov poškodeného tovaru, a s celým problémom by som zašla na DÚ za pracovníčkou, ku ktorej patríš aby som v predstihu dala informáciu o škode.
Som zvedavá, čo povedia ostatní Poraďáci.
fasia
25.03.05,15:26
hm.. mám tu komentár k § 21.

písm. e) neuznaným výdavkom sú manká a škody presahujúce prijaté náhrady. Tieto 2 pojmy sú definované v zákone č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve nasledovne:
- škoda - podľa § 26 ods 4 sa škodou rozumie neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie majetku. Škoda, ktorá je odstrániteľným poškodením, sa účtuje ako oprava aj na účely zákona o dani z príjmov sa považuje za opravu.
- manko - nás nezaujíma. v tomto prípade.

Toto je neodstrániteľné poškodenie a zničenie majetku. podľa mňa spadá pod § 19 ods. 3 písmeno g)

komentár k tomuto paragrafu je nasledovný: tzv nezavinené škody, ktoré sú uznaným daňovým výdavkom v plnej výške, ak ide o živelné pohormy alebo podľa potvrdenia polície o tom že je páchateľ neznámy. Tieto škody sú uznaným daňovým výdavkom vo výške obstarávacej alebo zostatkovej ceny.

Viem že prax je taká, že keď je to živelná pohroma o ktorej je všeobecne známe, daňováci to uznávajú ako preukázateľný výdavok. Neviem ktorý úrad to má na starosti, ale ak Klocek budeš vedieť získať nejaké potvrdenie tuším zo slovenského hydrometeorologického ústavu alebo ústavu kde majú prehľad o tom kde sa aká živelná pohroma udiala, úplne kľudne to môžeš dať do daňových výdavkov v obstarávacej cene. So živelnou pohromou predsa nemôže počítať nik... a tiež ma nik nedonúti poistiť si zásoby...
lenkak
25.03.05,15:32
Ja by som to tiež brala ako živelnú pohromu.- výdavok ovplyvňujúci ZD.
pyton
25.03.05,18:25
Živelná pohroma to nebude. /Skús sa opýtať v niektorej poisťovni, čo je živelná pohroma...to by muselo byť nejako oficiálne vyhlásené a potvrdené, že išlo práve o živelnú pohromu./
Katarina
25.03.05,18:45
Súhlasím s pytonom, určit to nie je živelná pohroma. Bude to treba podľa mňa zdaniť cez uzávierkové operácie a zároveň znížiť stav zásob.
ondrejvla
25.03.05,19:26
Ja odporúčam zájsť na DÚ s konkrétnou otázkou. Tiež som tam bola riešiť zásoby z recepcie hotela - prezervatívy, boli poškodené vodou z prasknutého potrubia, poisťovňa nám to nechcela uznať, že mali byť uložené v skrini, DÚ, konkrétne vedúca odboru pre FO súhlasila so škodou v plnom znení. Ja myslím, že Keď sa na nich obrátiš so vzniknutým problémom, budú ochotní poradiť.

Tak teda neviem!?
fasia
25.03.05,19:35
:) predávať poškodené prezervatívy, tooooooo by som teda neriskla :)
ešteže je tá daňováčka taký ochotník na uznávanie prezervatívov do výdavkov :) xixi
evina
25.03.05,19:37
Ja súhlasím s Fasiou v kombinácii s ondrejevljou, t.j. je to daňovo uznateľný náklad, odfotila by som si to ako píšeš Kloček a prípadne potvrdila s DÚ. Myslím, že nemusíme byť už na seba taký tvrdí. Veď tú vodu tam nikto naschvál nevylial. Spísala by som protokol o škode s priloženou fotodokumentáciou.
ondrejvla
25.03.05,19:39
:) predávať poškodené prezervatívy, tooooooo by som teda neriskla :)
ešteže je tá daňováčka taký ochotník na uznávanie prezervatívov do výdavkov :) xixi
No ale pre firmu to bol tovar!!!
Taktiež sú knihy tovarom pre zadávateľa otázky!
Takže, ja ti nevím, Franto?!
klocek
25.03.05,19:59
Asi som urobil chybu, že som to s daniarmi v danom termíne neprekonzultoval, ale ten termín tej strašnej búrky myslím že je nedobre zapísaný aj u iných podnikateľov. Viacerých vytopilo, aspon čo som počul! A fotodokumentáciu nejakú s tej udalosti mám! Pri najhoršom by som to predal (čo sa bude dať) aj pod svoju SC, len tu práve neviem, či to nebude problém. Napr. knížka má cenu na sklade 54 Sk (nie som platca DPH) a predal by som za 20 - 40 Sk? Myslíte, že na tie knížky v najhoršom stave by sa niečo stalo, keby to neskôr videli daniari? Realizoval by som to v r. 2005 ???
pyton
26.03.05,10:11
Klocek, tebou navrhované riešenie sa mi zdá bezproblémové, máš zdôvodnený predaj so stratou, ak ti toto riešenie vyhovuje, tak je to OK...
fasia
26.03.05,10:33
klocek šak nám porozdávaj po pár kúskoch z tej tvojej knižočky :)

o čom to vlastne je?
ayya
26.03.05,14:22
Nerada ťa zarmútim, ale pri knižke, ktorá má skladovú cenu 54,- Sk ani nepočítaj, že by sa ti ju znehodnotenú podarilo popredávať po 20-40.
Tiež sme vydali jednu knižku, skladová cena bola 89, predajná v maloobchode 199,- Sk. Distribúcia kníh je neskutočne drahá.
Informovali sme sa v "lacných knihách" že za koľko by zbytok nákladu odkúpili a povedali nám, že by to bolo tak po 5-15 Sk ! Tak sme si to rozmysleli, a držíme tých pár posledných kusov na sklade takmer bez pohybu. Občas z toho niekomu podarujeme, nakoľko sa mi tá cena zmestí do uznateľných reklamých predmetov.
Ach jo, z vydávania kníh teraz málokto zbohatne :)
klocek
27.03.05,08:34
klocek šak nám porozdávaj po pár kúskoch z tej tvojej knižočky :)

o čom to vlastne je?
Jedná sa o knížku z hudobnej problematiky - o hre na gitaru, prosím, ak má niekto záujem môžem poslať, ale myslím, že prepravné náklady Vás dnes výjdu drahšie! Ale na druhej strane knížka je použiteľná okrem prvej a poslednej strany (obal) a niektoré stránky sú také mapovité, no vitete také ako po vypraní!?! ;)
klocek
27.03.05,08:38
Nerada ťa zarmútim, ale pri knižke, ktorá má skladovú cenu 54,- Sk ani nepočítaj, že by sa ti ju znehodnotenú podarilo popredávať po 20-40.
Tiež sme vydali jednu knižku, skladová cena bola 89, predajná v maloobchode 199,- Sk. Distribúcia kníh je neskutočne drahá.
Informovali sme sa v "lacných knihách" že za koľko by zbytok nákladu odkúpili a povedali nám, že by to bolo tak po 5-15 Sk ! Tak sme si to rozmysleli, a držíme tých pár posledných kusov na sklade takmer bez pohybu. Občas z toho niekomu podarujeme, nakoľko sa mi tá cena zmestí do uznateľných reklamých predmetov.
Ach jo, z vydávania kníh teraz málokto zbohatne :)
No dobre a tie knížky dokedy budete držať na sklade? Možná že plánujete to, že po 5 rokoch (dokedy je relevantná kontrola z DU) to potom vyhodíte, či rozdáte? Aj takto sa to dá?
klocek
27.03.05,08:50
Jedná sa o knížku z hudobnej problematiky - o hre na gitaru, prosím, ak má niekto záujem môžem poslať, ale myslím, že prepravné náklady Vás dnes výjdu drahšie! Ale na druhej strane knížka je použiteľná okrem prvej a poslednej strany (obal) a niektoré stránky sú také mapovité, no vitete také ako po vypraní!?! ;)
A čo sa týka "zbohatnutia na knižkách" pre mňa to je skutočne "srdcovka", prácu, ktorá ma živý mám. Vydať knížku na vlastné náklady nie je lacná záležitosť a o to viac ma to mrzí, že časť z nich dopadla práve takto a na moju škodu! Ale nie je to žiadna katastrofa v najhoršom stave je asi 200 - 250 knižiek! Chcel som sa na porade len spýtať ako s tým čo "najkošér" naložiť, aby som náhodou nemal problémy z DU a pritom minimalizovať svoje škody. Ak už ich nemôžem predať, tak som hľadal možnosti ako z nich nezaplatiť aspoň daň.