jued
25.03.05,10:53
Som začiatočníčka ohľadne účtovania v podvojnom účtovníctve a nie je mi dosť jasné ako mám správne zaúčtovať odpočítanie straty z minulých období zo zisku, ktorý fiirma dosiahla v roku 2004. Tieto straty boli pred tým zaúčtované na neuhradenej strate minulých rokov. V súvahe mám uviesť zisk pred uplatnením straty alebo až po uplatnení straty. Som z toho úplne vedľa.

Ďalej sa chcem opýtať. Firma mala nasledovné hospodárske výsledky:

rok 1999 - strata vo výške 1.943.136
rok 2000 - zisk vo výške 451.677 z toho bola odrátaná 1/5 straty vo výške 388.627,-
rok 2001 - strata vo výške 836.356,-
rok 2002 - strata vo výške 479.423,-
rok 2003 - strata vo výške 1.286.943,-
V roku 2004 firma dosiahla zisk vo výške 3.000.000,-Sk. Môže si uplatniť odpočítanie straty vo výške 1/5 z roku 1999 a odpočítanie straty za roky 2000,2001,2003 v plnej výške ?

Prosím pomôžte mi ! Ďakujem
Zuzka
25.03.05,11:00
Môj názor je, že áno. Pozri si ešte príspevky o strate, je ich tu veľa.
Sefcikova
25.03.05,20:05
môj názor je takýto :
1/5 zo straty z roku 1999 si už nemôžeš umorovať, nakoľko po roku 2000 nebol vykázaný zisk ale strata.


ja by som zrátala straty, ktoré vznikli 3 roky po sebe - teda z rokov 2001, 2002 a 2003 = z toho 1/5 , čo je 1. rok umorovania straty. Umoruješ ju potom ešte 4 roky, čo je vlastne 5 rokov, ale iba vtedy pokiaľ budeš vykazovať zisk
Sany
25.03.05,21:06
Ale rok 2004 je piaty rok, kedy si môžeš tú poslednú pätinu umoriť, keďže máš základ dane nad 150.000,- , takže pokojne áno. A tie tri straty z rokov 2001,2002 a 2003 si umoríš v plnej výške, nie 1/5, v tomto je predsa zmena - straty umoruješ po sebe vzniknuté - najviac päť,a môžeš umoriť aj naraz až do výšky základu dane. takže úplne kľudne.
evina
25.03.05,21:10
Súhlasím so Sany
Evanka
25.03.05,21:40
Som začiatočníčka ohľadne účtovania v podvojnom účtovníctve a nie je mi dosť jasné ako mám správne zaúčtovať odpočítanie straty z minulých období zo zisku, ktorý fiirma dosiahla v roku 2004. Tieto straty boli pred tým zaúčtované na neuhradenej strate minulých rokov. V súvahe mám uviesť zisk pred uplatnením straty alebo až po uplatnení straty. Som z toho úplne vedľa.

Ďalej sa chcem opýtať. Firma mala nasledovné hospodárske výsledky:

rok 1999 - strata vo výške 1.943.136
rok 2000 - zisk vo výške 451.677 z toho bola odrátaná 1/5 straty vo výške 388.627,-
rok 2001 - strata vo výške 836.356,-
rok 2002 - strata vo výške 479.423,-
rok 2003 - strata vo výške 1.286.943,-
V roku 2004 firma dosiahla zisk vo výške 3.000.000,-Sk. Môže si uplatniť odpočítanie straty vo výške 1/5 z roku 1999 a odpočítanie straty za roky 2000,2001,2003 v plnej výške ?

Prosím pomôžte mi ! ĎakujemSúhlas so Sany. Ešte doplním čo sa zmenilo:
-stratu možno odpočítavať počas najviac piatich rokov bezprostredne nasledujúcich po zdaňovacom období, kedy bola vykázaná.
-pri uplatňovaní daňovej straty bola vypustená podmienka rovnomernosti, t.j. v prípade, že daňovník vykáže dostatočne vysoký základ dane, je možné stratu odpočítať aj v kratšom období ako je obdobie piatich rokov.
-stratu možno odpočítať bez toho, aby ju musel daňovník preinvestovať.
ondrejvla
25.03.05,21:46
Súhlasím s Evankou.
jued
26.03.05,09:58
Ďakujem Vám za odpovede. Chcem sa ešte opýtať ako to vykážem v súvahe , bude tam hospodársky výsledok už po umorení straty alebo hospodársky výsledok pred umorením. V tomto nemám vôbec jasno. Ďíky za pomoc.
Yvvetta
26.03.05,10:47
Ak môžem, chcela by som sa aj ja opýtať.

V r. 1999 sme dosiahli stratu 650 tis.,ktorú sme nikdy neumorovali.
V r. 2000 - strata 331 tis. Túto sme si začali umorovať až v r. 2002, potom v r.2003 a teraz v r. 2004. Vždy po 1/5. V roku 2001 sme neumorovali, mali sme nízky základ dane. V roku 2005 si budeme môcť umoriť poslednýkrát 1/5 straty z r.2000 (ak dosiahneme kladný základ dane).

Ale teraz neviem či si môžem celú sumu straty z r.1999 umoriť v roku 2004. Pripomínam, že stratu z r. 1999 sme vôbec neumorovali (podmienku preinvestovania by sme nevedeli splniť).
Základ dane za rok 2004 máme nad 1 mil. Teoreticky mi to vychádza, že by sme mohli, ale vôbec nie som si istá.

Napíšte prosím svoj názor. Ďakujem.
Yvvetta
26.03.05,12:12
Po preštudovaní príspevkov o strate som došla k názoru, že moja strata z r. 1999, ktorú som nikdy neumorovala, sa nemôže umoriť teraz za rok 2004 celá ale len 1/5 - postupuje sa podľa starého zákona.
A platí podmienka umorenia.
Yvvetta
26.03.05,12:18
Pre Jued.
Budeš mať daň. základ napr. 100 000,00. Odpočítaš stratu napr.80 000,00. Rozdiel 20 tis. 19% daň z 20 000= 3 800,00. Zaúčtuješ 3800,00 591/341. Do súvahy sa ti musí preniesť HV už aj zo zaúčtovanou daňou. Takže z toho vychádza, že po umorení straty.
ik-a
26.03.05,13:18
Vsetko je tu pekne rozobrane. Chcela by som len upozornit, ze sa umoruje danovu strata a nie vysledok hospodarenia strata min.obdobi.
Yvvetta
26.03.05,13:22
I-ka. Samozrejme, že rozpávame o daň. strate.
Sefcikova
26.03.05,20:11
môj názor je takýto :
1/5 zo straty z roku 1999 si už nemôžeš umorovať, nakoľko po roku 2000 nebol vykázaný zisk ale strata.


ja by som zrátala straty, ktoré vznikli 3 roky po sebe - teda z rokov 2001, 2002 a 2003 = z toho 1/5 , čo je 1. rok umorovania straty. Umoruješ ju potom ešte 4 roky, čo je vlastne 5 rokov, ale iba vtedy pokiaľ budeš vykazovať zisk dobre, môj príspevok ani ako keby tu nebol, ja som naposledy umorovala stratu v r. 99, vtedy to bolo inak, čo neospravedlňuje môj chybný príspevok, takže sorry
Zuzka
26.03.05,20:34
Nič sa nedeje, je to diskusia. :)