evae
25.03.05,12:14
sme stavebná firma, ďielo sme z väčšej miery dodali v marci, pár maličkostí vyjde na 1.apríla. môžem vydať FA až v apríli (4.apríla) a dať tam deň dodania služby taktiež 4.4.? bude to veľká chyba? problém je, že nám vychádza veľká DPH a touto FA by sa ešte zvýšila.
porfin
25.03.05,12:52
podľa mňa záleží od preberacieho protokolu/ ak by išlo o prebratie stavby zákazníkom/
a aj od zmluvy o dielo v ktorej by malo byť napísané, čo sa považuje za dokončenie diela, myslím tým, že by tam malo byť niečo v tom zmysle, že dielo /stavba/ bude odovzdaná z určitými náležitosťami/ napr. zábradlia na schodoch, upravený vstup.../. Ak by ste takéto veci dokončili až 4.4. a potom by bol objekt kompletný, myslím si, že by fa mohla byť vystavená aj s dátumom dodania služby 4.4.
To je môj názor, ale nerobím v stavebnej firme, tak počkaj aj na vyjadrenie iných, mudrejších. :-)))