sorino
25.03.08,10:09
chcem sa Vás opýtať. ak účtovný výsledok je 415 000 a ked po pripočítaní a odpočítaní položiek ktoré sú daňovo uznané a neuznané mi výjde daňová strata tak potom nieč už neúčtujem a výsledok mi ostatné 415 000?
ďakujem
azla
25.03.08,10:14
chcem sa Vás opýtať. ak účtovný výsledok je 415 000 a ked po pripočítaní a odpočítaní položiek ktoré sú daňovo uznané a neuznané mi výjde daňová strata tak potom nieč už neúčtujem a výsledok mi ostatné 415 000?
ďakujem
účtovný HV máš 415 000,-
daňovo dosiahneš stratu, čiže daň neplatíš žiadnú.
ak daň neplatíš, ani o nej neučtuješ. (myslím daň splatnú)
Hv - zisk pred zdanením, je aj Tvoj disponibilný zisk.

Iné by bolo, ak by si mal povinnosť učtovať o odloženej dani, ale to teraz nerozoberáme.
kukučka
25.03.08,10:14
zle položená otázka