Ivic
25.03.08,12:04
Daňovník z Nemecka má uzatvorený na Slovensku pracovný pomer od 1.3.2007, dovtedy pracoval v Nemecku. V DP treba uviesť príjmy iba od Slovenského zamestnávateľa? Má nárok na nezdaniteľnú časť? Na akú? Ďakujem za radu. Iva