Patesko
25.03.05,18:47
FO má účet soc.fondu vytvorený ešte v r.2003, za zamestnanca, ktorý od 1.1.04 už nie je v prac pomere. Čo s tými financiami? Evidujú sa v JÚ v pokl.denníku a zdaňujú sa? Ako ich vyčerpať? Môže ich čepať aj iný zamestnanec?
Sefcikova
25.03.05,19:48
tvorba daňovým a čerpanie sociálneho fondu je nedaňovým nákladom

tak

ostatné zostáva, že sa SF použína na čiastočnú úhradu stravných lístkov zamestnancov, a že sa musí tvoriť mesačne/každoročne z hrubých miezd zamestnancov
lenkak
25.03.05,22:15
Presne ako píše Sevcikova. SF sa tvorí z úhrnu miezd zamestnanov a stačí SF evidovať v denníku v rámci uzávierkových operácii. - pri JU.
ondrejvla
25.03.05,22:25
Samozrejme, že ich môže čerpať aj iný zamestnanec. V knihe soc.fondu zapíšete jeho čerpanie i tvorbu.
Zuziana
26.03.05,17:33
Ďaňovým výdavkom je len tvorba SF. Ďalšie nakladanie s ním je nedaňový výdavok
Patesko
26.03.05,18:11
Spomínaný sociálny fond vytvoril zamestnávateľ, ktorý bol v r.2003 paušálnym platiteľom dane. (Od febr.2004 má dalšieho zamestnanca, za ktorého bol soc.fond tvorený nie na osobitnom účte, ale v pokladni, keďže som o spomínanom účte z r.2003 nevedela). Uvediem sumu soc.fondu na účte vo výkazoch k DP 2004 ako počiatočnú hodnotu v r.2004 vo fondoch i záväzkoch i keď u paušálnych platiteľov dane záväzky evidované k 31.12.2003 neovplyvňujú základ dane.
Jankaaa
11.01.06,14:22
Ďaňovým výdavkom je len tvorba SF. Ďalšie nakladanie s ním je nedaňový výdavok
Vôbec neviem ako to účtovať/JU/. Takže mám na to v programe vytvorenú zvlášnu pokladňu SF. Musím zaúčtovať príjem/tvorbuSF/ je to príjem ovpl.daň.základ? A kde mám zaúčtovať ten výdavok o ktorom píšete, že je daňovým výdavkom/tvorba SF/. V normálnej pokladni. Som z toho celá dopletená. V priebehu roka sme prijali zamestnanca a neviem si s tým rady.
Jankaaa
12.01.06,06:46
prosím, neporadí mi nik?
liba2
12.01.06,07:05
Vôbec neviem ako to účtovať/JU/. Takže mám na to v programe vytvorenú zvlášnu pokladňu SF. Musím zaúčtovať príjem/tvorbuSF/ je to príjem ovpl.daň.základ? A kde mám zaúčtovať ten výdavok o ktorom píšete, že je daňovým výdavkom/tvorba SF/. V normálnej pokladni. Som z toho celá dopletená. V priebehu roka sme prijali zamestnanca a neviem si s tým rady.Nie som odborník na JU, ale logicky: ak platí že daňovým výdavkom je len tvorba SF a ďalšie nakladanie s ním je nedaňový výdavok, potom výdaj z "hlavnej pokladne" do pokladne SF je v hlavnej pokladni daňovo uznaný výdavok. Pohyby v pokladni SF neovplyvňujú základ dane.
Tento výdaj = tvorba SF je prevádzková réžia (?).
Jankaaa
12.01.06,07:36
Ďakujem liba2. Ešte jedna otázka:"Pohyby v pokladni SF účtujem zvlášť/mimo účtovníctva/ alebo o tom účtujem normálne v peňažnom denníku?"
liba2
12.01.06,07:48
Ďakujem liba2. Ešte jedna otázka:"Pohyby v pokladni SF účtujem zvlášť/mimo účtovníctva/ alebo o tom účtujem normálne v peňažnom denníku?"Pohyby v pokladni SF sú nedaňové, teda vôbec neovplyvňujú základ dane. Neviem či sa musia uvádzať aj v peňažnom denníku. Ja by som ich tam nedávala. Ale záleží aj natom, či účto robíš "ručne" alebo používaš nejaký program. Potom urob tak, ako ťa program vedie. Podľa mňa, ak to nebude v peňažnom denníku, nič sa nestane.
Jankaaa
12.01.06,07:52
Ďakujem,ďakujem.