daria
21.06.04,14:12
Rada by som sa opýtala ak firma uzavrie so živnostíkom dohodu o vykonaní
práce /hoci nie som si istá, či môže ak je živnostník/ a tento dohodár
požiada listom o to, aby sme mu my ako firma nezrážali daň, pretože on
si to vysporiada na konci roka daňovým priznaním. Myslím si, že takto sa to
nedá na DÚ BA mi povedali, že "asi" by som mala za tohto dohodára
daň riadne odvieť - neuplatniť odpočitateľnú položku a vrámci podania
daňové priznania sa táto skutočnosť zohľadní. No to slovíčko "asi" od pracovníčky DÚ ma úplne dorazilo. Neviete alebo nemáte s tým skúsenosti?
A ako je to v prípade pracovného pomeru a živnostík.?
Ďakujem
Jozef Mihál
21.06.04,14:23
...čo na to povedať...
Živnostník sa môže zamestnať, či na pracovný pomer alebo na dohodu, ako akýkoľvek iný občan...
Ak si podpíše "Vyhlásenie...", tak má nárok na odpoč.položku, prípadne i na daň. bonus...
Daň mu musíte zrážať. Na konci roku mu dáte "Potvrdenie...".